Categorie Archieven: Mini Bethelclub

Pas op, storm op komst!

Categorie:Mini Bethelclub

Juni 2017

“Ik durf niet, mama!!!” Huilend staat het meisje tegen de benen van haar moeder aangedrukt en kijkt smekend naar haar omhoog. “Jij moet het doen!”

Hopeloos kijkt de moeder naar de juf van de klas, die met lieve ogen naar het kleine meisje kijkt. Het is elke morgen weer raak. Het meisje durft geen woord tegen de juf te zeggen, zelfs geen goede morgen. Ze is zo verlegen en weet zich geen raad met de juf, hoe lief ze ook kijkt. Wat moet je tegen een juf zeggen? En hoe moet je het zeggen? En wat daarna? En waarom moet je iets zeggen? “Mama moet het doen!! Die kan het wel!”

Wat zouden jullie het meisje vertellen?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Zo is het ook met het praten met God. Hij kijkt je vriendelijk aan en wacht tot jij Hem iets gaat vertellen. Hij vindt jou belangrijk en alles wat je Hem vertellen wilt ook. En…, Hij gaat er ook wat mee doen.

Moet je horen wat God ons in de Bijbel leert over praten met Hem (bidden): Vraag me alles wat je maar wilt en Ik zal je het goede geven. Dat doen mensen toch ook voor hun eigen kinderen?! Nou, Ik ben een goede God, veel beter dan mensen, dus ik geef jullie zeker het goede als jullie daarom vragen. (Mattheüs 7: 7-11)

En met het goede bedoel Ik ook echt het goede. Jullie willen gelukkig zijn en dat zal Ik jullie ook maken. Jullie vullen echter al zo vaak in hoe jullie gelukkig denken te moeten worden: door dure spullen, een rijk en gezond leven, een mooie baan of goede cijfers op school, veel vrienden of goede relaties. Maar Ik weet heus wel wat jullie nodig hebben, laat dat maar aan Mij over. Van jullie vraag Ik om je bezig te houden met Mijn Koninkrijk. Om eerlijk en in liefde met elkaar om te gaan. Richt je niet meer op alle dingen die je meent zelf nodig te hebben om gelukkig te worden, laat dat maar aan Mij over. (Mattheüs 6: 19-34)

Weet je, als je zo graag bijvoorbeeld rijk wilt worden omdat je dan denkt dat je gelukkig zult zijn, dan ga je alles doen om rijk te worden en kan je niet meer leven zoals Ik van je vraag in Mijn Koninkrijk. Je loopt dan het geld achterna en vindt Jezus en Zijn manier van leven alleen maar lastig worden om erbij te hebben. Jezus gaat je dan voor je gevoel in de weg lopen.
Je zult echt moeten kiezen tussen Mij of een ander verlangen in je leven. En pas dan, als jij je leven(sverlangen) opgeeft voor Mij, zal je levensverlangen ten volle vervuld worden op een manier die je nooit gedacht had. Ik zal voor je zorgen, durf jij dat aan??? (Mattheüs 6: 19-34)

Ik wil voor je zorgen dus vertel me daarom gerust wat je allemaal nodig hebt. Dat hoor ik graag van je, in je eigen woorden, gewoon simpelweg in een gesprekje tussen jou en mij. Dat hoeft niemand te horen of te weten, dat is helemaal veilig onder ons. Bidden is niet iets waarmee je hoeft te pronken of wat je heel goed moet doen. Je krijgt er heus geen cijfer voor! (Mattheüs 6: 5-8)

Soms moet je best lang wachten tot je iets merkt van Mijn reactie op je gebed. Maar twijfel dan niet dat Ik ermee bezig ben. Blijf doorgaan met je gebed, want zelfs mensen zwichten als je ze maar lang genoeg blijft vragen, dus Ik, die zoveel van je houd en het goede voor je wil, al helemaal! (Mattheüs 1: 1-8)

Ik zal het je nog sterker vertellen! Luister naar wat Jezus leert. Hij zegt: Het is echt zo, dat als je bijvoorbeeld tegen een berg zegt: ‘Word opgepakt en in de zee gegooid’, en daarbij niet twijfelt in je hart, dat het ook echt zal gebeuren. Alles wat je biddend verlangt, geloof dat je het ontvangen zult en het zal je gegeven worden. (Marcus 11: 23,24)

En wat doet God dan met je gebed?

God verhoort je gebed altijd dieper en beter dan waar jij aan dacht. De Bijbel staat vol met voorbeelden:

  • Denk aan Elia die God vertelt dat hij alleen nog maar dood wil en door God gesterkt wordt en zelfs God mag ontmoeten in een zachte bries. (1 Koningen 19)
  • Denk aan Elisa, die ingesloten wordt door een enorm leger, maar waar God een engelenleger stuurt om hem te redden. (2 Koningen 6: 8-23)
  • Denk aan Daniël die lang moet wachten op verhoring omdat er eerst een geestelijke strijd uitgevochten moet worden in de hemelse gewesten. Maar daarna ontvangt hij wijsheid en inzicht waar hij om vroeg. (Daniel 10: 1-14)
  • Denk aan de gemeentelijke gebedsgroep in Jeruzalem die ontstond toen Petrus gevangen werd genomen om gedood te worden. De verhoring van hun gebeden was zo radicaal en plotseling dat ze het eerst helemaal niet konden geloven! (Handelingen 12: 1-9)

Nu je dit weet over bidden, wat durf jij aan God te gaan vertellen en te vragen? Besef dat jouw gebed gevolgen heeft, ja, dat jouw zachte simpele gebed stormen losmaakt in de hemelse gewesten! (Jacobus 5: 6b)

Tot slot
Ik bid u/jullie Gods zegen toe en een voortgaande groei in geloof en wijsheid. Na vier jaar stop ik als leidster van de Mini Bethelclub. Ik ben dankbaar dat Robert en Janita Kuiper het stokje na de zomervakantie van mij overnemen. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die ik met jullie mee mocht maken en ook dankbaar voor de lieve en trouwe steun van vele gemeenteleden.

God, U zij alle eer en dank voor de afgelopen jaren van werk onder Uw kostbare kinderen!

Miek Zevenbergen


Dat flikt ze me niet nog een keer!!!

Categorie:Mini Bethelclub

Mei 2017

Naar aanleiding van Mattheüs 18: 21-35

Het is zo gemeen! Jij hebt haar vorige week voor jouw verjaardag uitgenodigd en nu mag jij niet op haar feestje komen! Woedend ga je op je kamer zitten mokken terwijl je weet dat de andere kinderen zich intussen vermaken op een leuk feestje. Oh… morgen zal je het haar voor de voeten werpen. Je balt je vuisten tot je knokkels wit zien. Ja morgen…, morgen zal je haar…

Jezus is er klip en klaar over: Wij moeten elkaar vergeven. Doen we dat niet, dan zal God ons ook niet vergeven. (Mattheüs 6:15)

Maar soms is het zo gemeen wat iemand je aandoet. En soms gebeurt het heel vaak achter elkaar. Dan is het toch onmenselijk om te vragen om te vergeven?! En toch zegt Jezus dat we dan ook moeten vergeven. Hij zegt: God vergeeft jou alles, alles waarmee je God of iemand anders ooit hebt pijn gedaan in je hele leven. Daarvoor is Jezus voor jou gestorven. Als je dat weet, hoe zou het dan kunnen dat jij een ander niet zou willen vergeven die jou pijn doet? Toch is het een hele stap om echt te vergeven. Veel liever blijven we boos en willen we eerst dat de ander sorry zegt. We zijn toch immers terecht boos, of niet soms?! Maar boos blijven is gevaarlijk voor onszelf! God waarschuwt Kaïn al in het begin van de Bijbel dat de zonde op de loer ligt als hij boos blijft (Genesis 4: 6,7) en ook Paulus waarschuwt: “Als je boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over je boosheid, geef de duivel geen kans.” (Efeziërs 4: 26,27)

Het gevaar van boos te blijven tot die ander zijn excuses maakt is, dat jouw boosheid langzaamaan verandert in haat. En als dat gebeurt kan je haast geen blijdschap meer voelen en word je nóg ongelukkiger dan je al was. Je kan haast aan niets anders meer denken en je raakt helemaal de weg kwijt. Je kan uiteindelijk zelfs niet eens meer blij zijn met Jezus. (1 Johannes 2: 11)

Je verlangen naar excuses is trouwens niet fout! God wil ook niets liever dan dat er uiteindelijk recht gedaan wordt, en zelfs de hele schepping kijkt daar naar uit. Straks zal God dan ook alle mensen oordelen naar hun werken, maar… het prachtige is dat iedereen die in het boek van Jezus staat (het boek des levens) dan zo door mag “lopen” naar de prachtige nieuwe wereld bij God! (Openbaring 20: 12,15) Het maakt dan niet meer uit hoeveel je fout hebt gedaan, Jezus heeft het voor je betaald! Door dicht bij Jezus in Zijn liefde te blijven kan God je vergeven en zal je nooit veroordeeld worden. En juist daarom waarschuwt Jezus ons ook zo duidelijk: Blijf niet boos maar vergeef elkaar, dan zal God je ook kunnen vergeven. Want als je vergeeft kan de duivel je niet van Mij aftroggelen doordat je verzandt in wrok en haat. Als je vergeeft blijf je in Mijn blijdschap en in Mijn liefde (Johannes 15: 9-12) en kan Ik je steunen en helen en sta je in Mijn boek des levens en vergeeft God je alles wat jijzelf ooit fout hebt gedaan! Wat is vergeven dan? Hoe doe je dat? Vergeven is iets tussen jou en God alleen. Als jou iets ergs is aangedaan, dan is vergeven het besluit om jouw recht op excuses en vergelding uit handen te geven aan God. Je beslist dat je die ander nooit meer achtervolgen zult met wat die ander jou heeft aangedaan, ook niet in je gedachten. Daarmee beslis je ook dat je met de gevolgen van die ‘misdaad’ tegen jou verder gaat leven. Die beslissing vertel je, het liefst hardop, aan God, zodat je beslissing daarmee voor goed “bezegeld” is.

Door dat te doen ga je steeds minder nadenken en praten over die ander en kan je weer met God praten. Dan kan Hij je troosten. En dat is hard nodig, want je hebt tenslotte wel iets ergs meegemaakt! Vertel het God telkens weer als de boosheid toch weer op komt zetten. Hij zal je Zijn liefde en troost geven waardoor ook jouw gevoelens zachter worden en langzaam maar zeker jouw beslissing om te vergeven zullen gaan volgen.

Vergeving is het begin van jouw herstel en leidt naar vrijheid en blijdschap in Jezus.


Wie scheurt er nu een Bijbel in stukken?!

Categorie:Mini Bethelclub

April 2017

Naar aanleiding van Hebreeën 3:7 – 4:16

Stel, iemand woont in een land met hongersnood. Hij en heel zijn familie hebben al dagen niets meer te eten. En dan is er ineens iemand die hem zomaar één heel brood geeft. Wat doet hij dan met dat kostbare brood? Hij scheurt het voorzichtig in stukken en deelt het uit, zodat iedereen er iets van eten kan.

Kan jij je voorstellen dat zoiets ook met een Bijbel gebeurt? Kunnen mensen zo sterk verlangen naar het lezen van een Bijbel dat, als iemand die plotseling krijgt, hij hem voorzichtig in stukken scheurt en uitdeelt aan de mensen om hem heen?

Ja, dat gebeurt echt!

In Eritrea worden mensen gevangen genomen omdat ze als christenen in huis bij elkaar komen. Soms bestaat hun gevangenis uit niet meer dan een donkere zeecontainer waar ze met veel mensen in vast zitten. Eens werd daar een Bijbel binnengesmokkeld. Dat was zo’n groot geschenk, dat de Bijbel in stukken gescheurd werd zodat iedereen in de container een stukje kreeg. Zodra de container geopend werd om de gevangen te luchten, en het licht naar binnen stroomde, keken de gevangen eerst heel vlug stiekem in hun stukje Bijbel om één klein stukje te kunnen lezen, voordat ze in beweging kwamen. Dat was hun dagelijkse Bijbelrantsoen.

Op onze boekenplank staan vaak meerdere Bijbels. Wat een rijkdom! Of….ervaren we dat niet zo? Lezen de gevangenen in hun flardje Bijbel op dit moment misschien meer in de Bijbel dan wij? Waar zijn wij dan mee bezig?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Ach, zeggen we misschien, wij kennen de boodschap uit de Bijbel toch al en we horen hem toch ook iedere week in de dienst.

Wat dat betreft lijken we op Israël, Gods volk, dat na haar bevrijding uit Egypte 40 jaar door de woestijn trekt. De Israëlieten hadden gezien en gehoord wie hun God was, maar leefden vervolgens hun eigen leventje en wisten God vooral te vinden als het hen tegenzat. En hoewel er geen twijfel over bestaat dat ze als Israëlieten en nakomelingen van Abraham, Gods volk zijn, zegt God toch over hen: ”Ze dwalen met hun hart en ze erkennen Mijn wegen niet. Daarom zullen zij Mijn rust niet ingaan!” En ze zijn inderdaad gestorven in de woestijn en nooit het beloofde land binnengegaan!

Wij zijn óók Gods volk, door Jezus ingelijfd in Israël. Ook wij zijn bevrijd (van schuld) en weten wie God is. Maar ook wij kunnen, net als Israël, aan God voorbij leven en Zijn rust mislopen! En als we de Bijbel te lang in de kast laten staan, moet dat voor ons een flinke alarmbel laten rinkelen.

De Bijbel is namelijk niet zomaar een boek, maar een Boek met kracht. Als je het gaat lezen, gaat de Heilige Geest, via de Bijbel, aan de slag met jouw persoonlijk leven. Hij legt langzaamaan alles bloot wat nog dwars zit tussen jou en God. Hij ruimt alles op wat jou nog blokkeert om Gods rust te vinden. Als je God zo toelaat in je leven, zal alles aan het licht komen en zo nodig opgeruimd worden, zodat je vrij tot God kan gaan en niets meer hoeft te verbergen voor Hem.

Vind je het eng om alles aan God te laten zien? Weet dan dat Hij het toch al ziet en meer nog….dat Jezus ook zelf alle moeite beleefd heeft waar jij in vastloopt. Hij heeft begrip en oordeelt niet. Hij zal je schoonwassen met Zijn bloed, zodat je zonder schaamte of angst voor God kunt staan en Zijn rust in mag gaan. Nu…en straks!

Leessuggestie: Jesaja 55 en verder.


Gaat de kerk dicht?!

Categorie:Mini Bethelclub

Maart 2017

Jongens en meisjes, een belangrijke mededeling: “Komende zondag zal de laatste gezamenlijke kerkdienst plaatsvinden. Daarna sluit de kerk.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Als je dat zou horen, wat zou je dan denken? Zou je de kerk gaan missen, of zou je het wel lekker vinden om zondag uit te kunnen slapen?

Maar, wanneer zou je dan nog tijd vrijmaken om met God bezig te zijn? En zou je ooit nog in een grote groep samen zingen? En wie legt dan de Bijbel nog voor je uit? En je vrienden uit de kerk, ga je die nog zien? Kan je wel in je eentje blijven geloven met zoveel ongeloof om je heen?

Het is wel even wennen aan het idee dat de kerk zou sluiten. Kan je een kerk eigenlijk wel sluiten? Of kan je alleen een kerkgebouw sluiten?

In sommige landen is het heel gevaarlijk om bij elkaar te komen in een kerk. Als de politie dat ziet, worden de mensen meteen gearresteerd, omdat ze niet in Jezus mogen geloven van de regering. In die landen komen mensen in kleine groepjes stiekem bij elkaar in gewone huizen. En daar lezen ze zachtjes uit de Bijbel en fluisteren de liederen met elkaar in plaats van luidkeels te zingen.

En het kan nog gekker. In Noord-Korea mag je alleen maar geloven dat de dictator van Noord-Korea god is en moet je hem letterlijk aanbidden. Als je dat niet wilt omdat je in Jezus gelooft, loop je de kans om levenslang opgesloten te worden in een werkkamp. Daar moet je altijd heel hard werken en altijd met je hoofd omlaag lopen omdat je volgens de bewakers anders tot God zou kunnen bidden. Maar om de toeristen te laten denken dat Noord-Korea een prachtig en vrij land is, zijn er wel wat kerken gebouwd langs de toeristische routes. Daar worden heuse kerkdiensten gehouden met een toneelspeler als predikant en toneelspelers als luisterende gemeenteleden!!

Is er dan in Noord-Korea geen kerk? Toch wel!

Het woord kerk is afkomstig van het Griekse Woord “kuriakos”. Dat betekent: “Wat van de Heer is.” In de Bijbel komt dit woord niet op die manier voor; daar staat het Griekse woord “ekklesia”. Dat betekent “een groep bij elkaar geroepen mensen”. Zijn die bij elkaar geroepen mensen van de Kerk dan de mensen die op zondag in het kerkgebouw zitten? Welke roep hebben ze dan gehoord? De kerkklokken misschien, of de roep van de dominee of van hun vader of moeder?

Nee, de mensen die bij Jezus’ Kerk, horen hebben de roep van God gehoord! Er staat in de Bijbel een gebeurtenis beschreven (Mattheüs 16: 16-18), waarin je precies kan zien hoe dat de allereerste keer gegaan is. Jezus ervaart dat heel veel mensen niet goed weten wat ze met Hem aan moeten. En dan vraagt Hij plotseling aan Zijn eigen discipelen: “Wie ben ik volgens júllie?” En dan zegt Petrus: “U, Jezus, U bent de Gezalfde, onze Redder die wij al lang verwachtten, U bent de Zoon van de levende God.” Jezus zegt vervolgens tegen Petrus: “Dat heb jij niet gehoord van een mens, maar van Mijn Vader in de hemel.”

Petrus sprak hier de eerste geloofsbelijdenis uit: “Jezus, U bent de gezalfde, Mijn Redder, U bent de Zoon van God”. Iedereen die dit antwoord geeft op de vraag “Wie is Jezus voor jou?”, hoort bij de Kerk van Jezus.

Deze gedachte is net zo spannend als de eerste gedachte dat de kerk dicht zou gaan. Want, deze geloofsbelijdenis als basis van de Kerk houdt in, dat heel veel kerken in Enschede allemaal bij de Kerk van Jezus horen! Ja, dat heel veel kerken in Nederland en in de hele wereld allemaal bij één Kerk horen, Jezus’ Kerk!

Dat die kerken onderling allemaal heel verschillend zijn, is blijkbaar niet belangrijk. Het gaat erom wie Jezus voor ons is, en verder kunnen we wellicht nog veel van elkaars verschillen leren. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe een kerkdienst in Noord-Korea verloopt. Nee, niet hoe de geacteerde kerkdienst verloopt, maar de echte dienst in Jezus’ Kerk. Het gaat heel anders dan wij kennen, maar wat zal Jezus daar dicht bij Zijn gemeenteleden zijn!

Meestal bestaan samenkomsten in Noord-Korea uit slechts twee personen. Een christen zoekt bijvoorbeeld een bankje uit in het park en gaat daar zitten in zijn alledaagse kloffie. Een andere christen gaat op hetzelfde bankje zitten. Soms is het te gevaarlijk om zelfs maar tegen elkaar te spreken, maar ze weten van elkaar dat ze christen zijn en dat is op zo’n moment genoeg. Is er niemand in de buurt, dan kunnen ze wellicht een Bijbelvers delen dat ze uit het hoofd hebben geleerd en daar kort iets over zeggen. Ook wisselen ze gebedspunten uit. Vervolgens verlaten ze elkaar weer een zoeken ergens anders in hun stad of dorp weer een christen op. Zo gaat dat de hele zondag door.

De Kerk sluiten?! Dat is onmogelijk! Want Jezus heeft na Petrus’ prachtige geloofsbelijdenis, beloofd: Petrus, jij bent de rots. Op die rots zal ik Mijn Kerk bouwen en zelfs de poorten van de hel zullen haar nooit kunnen overweldigen.

Wil jij bij die Kerk horen? Vertel me dan: Wie is Jezus voor jou?


Houd de dief!

Categorie:Mini Bethelclub

Februari 2017

Ik stapte de winkel uit en zag nog net een vreemde jonge man hard op onze fiets wegrijden. Ik rende achter hem aan, maar was niet snel genoeg. “Houd de dief!”, riep ik tevergeefs. De mensen keken slechts verbaasd naar mij en niet naar de fietsendief. Machteloosheid, boosheid, verdriet en schaamte, alles voelde ik door elkaar, want de fiets had tijdens die paar minuten in de winkel niet op slot gestaan. Ik zat in de problemen en niet alleen door iemand anders schuld…

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Problemen, je kan ze niet voorkomen. Je doet nu eenmaal wel eens iets stoms. Of een ander gaat te ver. Of ze overkomen je zomaar…

Kijk maar eens naar David. Hij gaat vreemd en laat vervolgens ook nog eens iemand stiekem vermoorden. Maar het komt uit… (2 Samuel 12) Problemen!!!

En kijk maar eens naar Hizkia. Hij was een goede koning van Juda en woonde in Jeruzalem. Al lang was het sterke Assyrië bezig om heel de wereld te veroveren en op een dag kwam het enorme Assyrische leger op Jeruzalem af. Er leek geen redden meer aan. Het kleine Juda was veel te zwak om stand te houden. Eenmaal aangekomen met zijn leger, begon de gemene grote generaal tot overmaat van ramp eerst Hizkia uit te schelden en te pesten! En iedereen hoorde het! “Hé, zwakkeling! Ik kom je grijpen! Daar helpt geen moedertje lief of God meer aan! Ha, ha, ha!!!”(2 Koningen 18 en 19) Problemen!!!

Of neem Jezus. Hij vertelde de mensen van God en redding en hielp hen. Maar toch mocht een groep mensen Hem niet en Hij wist dat deze mensen zouden komen om Hem te vermoorden. In het park Gethsémané werd Hij zo bang voor wat komen ging, dat Hij welhaast dood ging van angst en verdriet. (Mattheus 26 en Lucas 22) Problemen!!!

Problemen voorkomen lukt ons niet, maar hoe ga je er dan mee om?

De wereld zegt: Wees sterk, bijt terug, verdedig jezelf, kom voor jezelf op, zoek hulp bij anderen of vlucht weg als het niet anders kan.

Maar wat zegt de Bijbel?

David knielt voor God en erkent zijn fout en accepteert na worsteling ook de gevolgen.
Hizkia knielt voor God en toont Hem de gemene scheldpartij en de grote dreiging die op hem afkomt, hij prijst Gods macht en vraagt Hem om hulp.
Jezus knielt voor God en schreeuwt Zijn angst uit naar God en strijdt totdat Hij zijn eigen wil onderwerpen kan aan die van God.

En… heeft dat zin? knielen voor God en je eigen fouten blootgeven, Hem door alles heen vertrouwen en je eigen belang opzij zetten voor dat van Hem?

Ja! God vergaf David zijn zonden. De gevolgen van zijn fouten bleven, maar het was wel weer helemaal goed tussen God en David. David kon verder mét God én onder de mensen! Hij mocht zijn hoofd weer opheffen! Als God jou vergeeft, wie haalt het dan nog in zijn hoofd om jou af te wijzen of aan te klagen!

En ja! God gaf bij Hizkia uitredding door een engel die het hele leger van Assyrië rechtsomkeert liet maken.

En ja! Jezus ontving door engelen kracht om de zware weg te gaan en om Gods wil te volbrengen. En door die gang van Jezus is het voor ons nu mogelijk om met elk probleem zonder angst en vol vertrouwen naar God te gaan en voor Hem op de knieën te zakken. (Hebreeën 4: 14-16)

Dus problemen? Kniel voor God, toon Hem je eigen fouten, vertrouw Hem dwars door alles heen en zet je eigen belang opzij voor dat van Hem.

En dan gebeurt er iets wonderlijks. Als je goed naar de bovenstaande drie voorbeelden kijkt en het toe gaat passen, ga je zien, dat het in werkelijkheid altijd gaat om een geestelijke strijd en niet om een strijd tussen mensen onderling. Paulus zegt dat we niet strijden tegen mensen maar tegen de geestelijke machten van de duisternis (zeg maar gewoon de duivel en zijn demonen). (Efeziërs 6: 12) David was namelijk gevallen voor een verleiding van de boze. En Assyrië viel het volk van God aan en hoonde en trotseerde daarmee ten diepste God. En Jezus was Zelf de Redder van alle mensen uit die duistere machten. Geen wonder dat die duistere machten zich in volle hevigheid op Hem stortten!

Als je die waarheid gaat zien, dan verbaast het je niet dat je voor God op de knieën moet voor uitredding uit al jouw problemen. En dan verbaast het je ook niet dat Jezus zegt: Bid voor je menselijke vijanden (Matt.5:44). Want juist zij hebben gebed hard nodig, omdat ze zeker verstrikt zitten in het net van de duisternis. Dus als vijanden op je af komen: Problemen!!! Voor jou… maar ook voor hen!

Jezus leert ons roepen: “Behoud de dief!”


Laat de teugels los!

Categorie:Mini Bethelclub

Januari 2017

Hoe ga jij gelukkig worden? Wat wil je worden, wat wil je gaan kopen of wat wil je bereiken?
En gaat het je lukken? Dat laatste is een enge vraag, hé? Wil je wel nadenken over je diepste angst dat het misschien niet zal lukken of, nog erger misschien, over dat het al mislukt is. We houden die gevoelens graag diep weggestopt, maar ze beheersen ondertussen wel ons leven.

Want de druk op mensen is groot in onze maatschappij, zeker ook voor jullie, kinderen. Jullie leren dat je het zelf moet bereiken in deze maatschappij. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je geluk. Je moet daarom altijd goed je best doen en altijd weer bewijzen dat je iets kan. En bereik je je doel of droom niet, dan is het jouw fout dat je niet gelukkig bent.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Iedereen doet daarom zijn best en straalt zoveel mogelijk zelfvertrouwen en kracht uit, al moet het uit de tenen komen. Maar iedereen weet ook diep van binnen dat het zomaar fout kan gaan. Een black-out of een griepje op het verkeerde moment en je hebt al een diepe onvoldoende. Een gemene valpartij en je kan je (sport)ideaal vergeten. Dingen die je niet in eigen hand hebt, maar die je levensdoel plotseling volkomen onbereikbaar kunnen maken.

Wat een schijnwerkelijkheid houden we onszelf voor, dat wij het zelf in de hand hebben! Het is niet zo moeilijk om in te zien dat wij onszelf op deze manier volledig overvragen en daardoor of in angst leven om te “falen” of diep teleurgesteld zijn omdat we “gefaald” hebben.

Maar hoe kan je dan wél gelukkig worden?
Níet uit eigen kracht! Maar door je knieën te buigen voor God, die de Vader is van álle engelen en álle mensen in heel Zijn schepping, zegt Paulus in Efeziërs 3: 14-21.

Kan het echt zo simpel zijn om gelukkig te worden?!
Hoe werkt dat dan?

God zal vanuit Zíjn grote en rijke kracht, kracht in jou leggen door Zijn Heilige Geest.
Daardoor zal je geloof gaan groeien en komt Jezus diep van binnen in jou wonen.
En dan, dan ga je zien dat er altijd Iemand is die van je houdt en Die daarvoor niets van je eist. Geen goede cijfers, geen goede baan of naam, geen aanzien of uitmuntende prestatie …

Wat wij in onze maatschappij levensbelangrijk vinden om te slagen en gelukkig te worden, blijkt dan niet meer te zijn dan kleding die we aan hebben getrokken. Maar als het goed is houden jouw papa en mama gewoon van jouzelf en niet van jouw kleren! Het moet niet gekker worden als ze jouw kleren op de stoel gaan knuffelen in plaats van jou die in bed ligt, als je gaat slapen!!!

En als je zo, door op je knieën te gaan voor God, als maar meer van Jezus’ eindeloos grote liefde leert kennen, dan weet je: dit is werkelijk Gods doel met mij, dit is mijn volle bestemming! Vol van Hem ben ik volmaakt gelukkig!

En hoe gaat dat dan in je dagelijkse leven?
Het zal je verbazen! Want God is bij machte veel en veel meer te doen door Zijn kracht in ons, dan wij maar kunnen vragen of bedenken. God laat ons glansrijk tot onze echte bestemming komen. Hij bouwt met ons namelijk Zijn Koninkrijk op! (1 Petrus 2: 1-6).
En dan loopt heus niet alles als vanzelf in je leven, maar dat hoeft ook niet. Je weet, God, Die van je houdt, heeft nu de teugels in handen. Dan hoef je niet alles in je leven meer te begrijpen en al helemaal niet meer zelf te regelen. Híj zorgt dat je tot je doel komt.
Wat een rust en vrede geeft dat.
Ontspan, laat de teugels los en buig je knieën voor God en dan…kom, sta op, en laten we gaan kijken wat God deze dag voor ons in petto heeft 🙂


Wandelen … wie heeft er nog tijd voor?

Categorie:Mini Bethelclub

November 2016
(Naar Handelingen 16: 16-40)

Het hysterische geschreeuw van de menigte galmde nog na in hun oren, terwijl Paulus en Silas de soldaten weg hoorden lopen door de holle gangen van de gevangenis. Alles, alles deed hun pijn. En er was niemand die hen kon helpen.

De nacht viel, een pijnlijke, lange, donkere nacht, vol verse afschuwelijke herinneringen, vol angst en onzekerheid over de toekomst. En in het diepst van die afschuwelijke nacht gingen Paulus en Silas bidden. En daarna zingen tot eer van God! Hoe kon dat?!? De andere gevangenen wisten niet wat ze hoorden!

Hoe konden Paulus en Silas nu, onder deze omstandigheden, nog zingen? Dat konden ze alleen maar omdat ze vertrouwden dat God hen zou helpen. Zij wisten dat God er altijd is, zelfs door de dood heen! En wat is dat vertrouwen een zegen als je in grote nood bent en er niemand meer is die je helpen kan.

Maar, hoe leer je om zo sterk op God te vertrouwen?

Je kan iemand alleen maar leren vertrouwen als je iemand heel goed kent. In de praktijk betekent dat, dat je eerst veel tijd met elkaar doorbrengt, samen veel doet. En ook dat je veel luistert naar elkaar en met elkaar praat. Daaruit groeit langzaam maar zeker een vertrouwensband. Zo werkt dat ook bij het leren vertrouwen op God. Je moet Hem eerst leren kennen en veel samen met Hem gaan doen.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Hoe doe je dat met God?

  • Allereerst maak je elke dag tijd voor Hem vrij.
  • In die tijd ga je Zijn Bijbel lezen. Daarin lees je wie God is, wat Hij doet en wat Hij belooft. Als je Zijn Woord leest, doe dat dan hetzelfde als aan het begin van dit stukje. Beeld je het verhaal in, ervaar het vertelde zelf en proef dan Wie God is of wat Hij doet in die situatie. Die God is namelijk ook jouw God nu!
  • In jouw tijd met God ga je ook praten met Hem. In gebed vertel je Hem alles wat voor jou belangrijk is. En daarna luister je naar wat God tegen jou wil zeggen. Ja…je bent gewoon stil in je gebed en laat God de ruimte. Maar misschien wacht God eerst nog wel tot je Hem nog meer verteld hebt, Hij weet wat er nog meer is en Hij is een goede luisteraar. Vertel dan gerust verder aan Hem of val in herhaling. Wees dan weer stil en luister wat Hij misschien tegen je zeggen wil…of voel de vrede die Hij je geven wil. Ja, een gesprek voeren, ook met God, is hard werken.
  • En daarna neem je Gods Woorden mee je leven in en doe je wat je van Hem hebt geleerd of overdenk je, wat je hebt gehoord of gelezen. Gods Geest is bij je, Jezus gaat met je mee jouw leven in.

Zo leven heet “wandelen met God”. Dan kunnen er nog steeds heel moeilijke dingen in je leven gebeuren, maar je kan daar dan dwars doorheen hoop hebben, want je weet: God zal mij redden, Hij laat mij nooit alleen. Ja, Jezus zal mij redden, zelfs dwars door de dood heen als dat moet.

En nu ben je natuurlijk nieuwsgierig naar wat God dan wel gedaan heeft voor Paulus en Silas. Misschien wil je dat wel lezen in je tijd met God, tijdens je wandeling met Hem, in Handelingen 16: 16-40.


Hé jij daar, je moet volharden! Ik moet watte?

Categorie:Mini Bethelclub

Oktober 2016
(Naar Hebreeën 10:19-37)

Waar blijft mama nou? Zuchtend kijk je uit het raam. Het wordt al donker en ze is nog niet thuis. Toen je thuis kwam uit school lag er een briefje op tafel: “Lieve schat, ik ben boodschappen gaan halen zodat we straks gezellig samen frietjes kunnen eten. Wil jij intussen je kamer opruimen. Ik ben zo terug. Liefs, mama.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Zuchtend sta je bij het raam. Je kamer is nog maar voor de helft opgeruimd, maar je bent moe en ook een beetje bang omdat mama nog niet thuis is. Dan gaat de telefoon. Het is je vriendinnetje. Of je meegaat naar de Mc Donalds.

Wouw, dat is een idee! Dan heb je meteen frietjes en kan je stoppen met je kamer opruimen. En… mama zal het toch wel begrijpen? Gewoon een briefje neerleggen: “Ik ben naar de Mc Donalds” en vertrekken.

Je grijpt je jas en rent naar de tafel om het briefje te schrijven. Maar dan valt je oog op het briefje van mama: “Ik ben zo terug, straks samen gezellig frietjes eten.”

Je kijkt nog een keer uit het raam. Moet ik echt weggaan, of zal ik wachten? Mama heeft belóófd dat ze terugkomt en dat we dan samen gezellig gaan eten. Langzaam trek je je jas weer uit. Je denkt: Weet je, het kan niet lang meer duren voor ze er is. Het is al donker aan het worden. Laat ik maar snel mijn kamer verder opruimen zodat alles gereed is als ze thuis komt. Dan kunnen we gezellig samen frietjes gaan eten! Daar heb ik zin in!

Volhouden, volharden, is niet zo makkelijk! Maar als je weet waarom je volhoudt, waarop je wacht, dan helpt dat enorm!

Jezus vraagt ook aan ons om vol te houden, om te volharden. Jezus heeft voor ons ook een briefje (de Bijbel) op tafel gelegd. En daar staat op: “Ik ben even weg om voor jullie een prachtig nieuw huis te maken bij God. Ik heb de weg naar God voor jullie vrij gemaakt door voor jullie te sterven. Daardoor mag je zonder zorgen naar God en Mij toekomen en straks voor eeuwig leven in de nieuwe prachtige wereld. Willen jullie intussen van Mij vertellen aan alle mensen? En ook jullie leven opruimen en netjes houden voor Mij? Ik help jullie daarbij hoor! Ik ben zo terug om jullie op te halen.”

Het wachten duurt echter lang, het wordt al donker en schimmig buiten in de wereld. De storm steekt van alle kanten op. Waar blijft Hij nou? Zuchtend kijk je de wereld in. En de wereld zucht met je mee. Dan gaat je mobieltje, de tv, de computer: “Kom en vermaak je met mij en de rest van de wereld. Doe mee en vergeet de opdracht van Jezus en maak het beste van je leven nu het nog kan. Jezus zal het toch wel begrijpen, als Hij trouwens ooit terugkomt …”

Maar, de Bijbel dan, Gods belofte. Hoe moet je het straks uitleggen aan God als je nu wegloopt en het allemaal wel gelooft met die Jezus en je heil elders zoekt? Welk heil eigenlijk?

Het kan voor ieder van ons soms zo moeilijk zijn om te volharden. Moedig elkaar daarom aan om de hoop op Jezus vast te houden en om in liefde met elkaar te blijven leven zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Weet dat de wereld je alles af kan pakken, maar nooit jouw eeuwig leven bij Jezus Die van je houdt! Zo kan je volhouden en Gods wil op aarde volbrengen en zo zal je zeker in vrede thuis mogen komen bij God.

Geef niet op, zeker nu niet. Want Jezus komt eraan! Kijk maar naar buiten, het wordt al donker.


Hé, hoor jij bij Jezus?

Categorie:Mini Bethelclub

September 2016

Soms zijn er van die momenten, je weet het gewoon, als ik nu laat merken dat ik bij Jezus hoor, dan krijg ik een rotopmerking of rotblik! Die momenten horen erbij, als je bij Jezus hoort. Dat heeft Jezus Zelf gezegd. Het overkwam Hem immers Zelf ook. Jezus deed alleen maar goede dingen en toch werd hij uitgescholden, geslagen en zelfs gedood door boze mensen.

Waarom??

Nou, Hij hoorde er gewoon niet bij. Hij deed niet met de mensen mee. Hij leefde anders, Hij was eerlijker, vrijer en liefdevoller. Het leek wel of Hij niet helemaal van deze wereld was. En, als jíj bij Jezus hoort, dan gaat Hij jou veranderen en ga jij ook anders leven. Dan ben jij ook niet meer helemaal van deze wereld. En dat vinden de bazen en baasjes van deze wereld heel vervelend. Je bent een gevaar voor hun positie, want je bent vrij en luistert niet meer naar hen maar naar Jezus en leeft ook nog eens heel mooi.

Wat doe jíj, als je moet kiezen tussen “er één van Jezus zijn” of “erbij horen in deze wereld”?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 

Petrus koos eens voor dat laatste, zelfs drie keer achter elkaar. Jezus was net gevangengenomen toen iemand aan Petrus vroeg of hij ook bij Jezus hoorde. Petrus was zo bang dat hij zei: Nee, nee, nee ik ken Hem niet! Wat keek Jezus verdrietig, toen Petrus dat zei. Jezus had zich gevangen laten nemen om Petrus te redden en Petrus durfde vervolgens niet meer bij Hem horen! Petrus was daarna zelf ook heel verdrietig. Gelukkig hebben ze het later kunnen uitpraten en heeft Jezus Petrus helemaal vergeven! Daarna heeft Petrus het trouwens nooit meer gedaan. Zelfs niet toen hij in de gevangenis werd gegooid. Hij bleef tot zijn dood toe over Jezus praten en laten zien dat Hij bij Jezus hoorde.

Het is wél heel erg als je gepest wordt omdat de mensen merken dat je bij Jezus hoort. Gek genoeg zegt Jezus: Wees blij als mensen je uitschelden en gemeen tegen je zijn omdat je bij Mij hoort. Weet je waarom je dan blij mag zijn, terwijl je toch ook verdrietig bent? Als je echt bij Jezus hoort, wordt je namelijk van binnenuit veranderd en ga je steeds meer leven zoals Jezus leefde. En als mensen dat gaan zien en dan zeggen: “Weg jij!”, terwijl je alleen maar goede dingen doet net zoals Jezus, dan weet je dat je écht bij Jezus hoort en niet meer van deze wereld bent! Met elk scheldwoord roepen ze dan eigenlijk: “Ik zie dat jij bij Jezus hoort!” En bij Jezus horen is het mooiste wat jou en Jezus kan overkomen!!! Wees blij!


Ben jij wel eens bang voor later? – thema seizoen 2016-2017

Categorie:Mini Bethelclub

Stel je voor dat je een klein zusje hebt van drie jaar. Ze komt naar je toe en vertelt: “Ik ben bang, want ik ga over een tijdje voor het eerst naar groep 1 op jouw school. Ik hoor dat je allemaal daar moeilijke dingen moet doen en mama zegt dat ik moet leren plassen op de wc omdat er geen luiers zijn op school. Is dat echt zo? En moet ik nog meer weten voor ik naar groep 1 ga?”

Je zou je zusje gerust kunnen stellen door haar te vertellen over de basisschool. Over de leuke dingen, maar ook heel eerlijk over de moeilijke dingen. En ook door haar te vertellen wat belangrijk is om te weten als ze naar de basisschool gaat. Op die manier zou je zusje niet meer zo bang zijn en tegelijk ook veel beter voorbereid zijn op wat komen gaat. Misschien gaat ze zelfs wel een beetje uitkijken naar school of naar de eindmusical!

Wij, als volgelingen van Jezus Christus, gaan ook een toekomst in die onzeker is. En dat kan ons soms ook bang maken: Hoe zal het zijn? Wat hebben we nodig om ook dan als Christenen te kunnen leven? Gelukkig kunnen ook wij dingen daarover vragen aan anderen. Aan onze meer ervaren broers en zussen, net zoals een jong zusje dat doet als het voor het eerst naar de basisschool gaat. Oudere christenen kunnen ons bijvoorbeeld vertellen hoe het is om te geloven en te leven met God als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Helpt God dan echt? En we kunnen ook veel leren van christenen die nu in andere landen leven waar het helemaal niet veilig is om christen te zijn. Hoe doen ze dat? Waarom doen ze dat? En wist je dat Jezus Zichzelf onze Broer noemt? Van Hem kunnen we ook heel veel leren!

Zo willen we dit jaar gaan leren over wat echt belangrijk is in je leven met God en Jezus, wat er ook gebeurt. Dankbaar maken we daarbij gebruik van de ervaringen die wij via Open Doors krijgen aangereikt, waardoor wij van de vervolgde christenen kunnen leren.

En weet je wat zo fijn is? Wij weten nu al zeker dat we straks samen met Jezus thuis zullen komen in een prachtige nieuwe wereld, waar God ons zal troosten en waar geen verdriet, gepest, angst, prestatiedrang of pijn meer zal zijn. Daar mogen we met Jezus onze Broer en Koning voor altijd in vrijheid leven in een wereld vol vrede, vreugde en blijdschap.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten