Houd de dief!

Houd de dief!

Categorie:Mini Bethelclub

Februari 2017

Ik stapte de winkel uit en zag nog net een vreemde jonge man hard op onze fiets wegrijden. Ik rende achter hem aan, maar was niet snel genoeg. “Houd de dief!”, riep ik tevergeefs. De mensen keken slechts verbaasd naar mij en niet naar de fietsendief. Machteloosheid, boosheid, verdriet en schaamte, alles voelde ik door elkaar, want de fiets had tijdens die paar minuten in de winkel niet op slot gestaan. Ik zat in de problemen en niet alleen door iemand anders schuld…

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Problemen, je kan ze niet voorkomen. Je doet nu eenmaal wel eens iets stoms. Of een ander gaat te ver. Of ze overkomen je zomaar…

Kijk maar eens naar David. Hij gaat vreemd en laat vervolgens ook nog eens iemand stiekem vermoorden. Maar het komt uit… (2 Samuel 12) Problemen!!!

En kijk maar eens naar Hizkia. Hij was een goede koning van Juda en woonde in Jeruzalem. Al lang was het sterke Assyrië bezig om heel de wereld te veroveren en op een dag kwam het enorme Assyrische leger op Jeruzalem af. Er leek geen redden meer aan. Het kleine Juda was veel te zwak om stand te houden. Eenmaal aangekomen met zijn leger, begon de gemene grote generaal tot overmaat van ramp eerst Hizkia uit te schelden en te pesten! En iedereen hoorde het! “Hé, zwakkeling! Ik kom je grijpen! Daar helpt geen moedertje lief of God meer aan! Ha, ha, ha!!!”(2 Koningen 18 en 19) Problemen!!!

Of neem Jezus. Hij vertelde de mensen van God en redding en hielp hen. Maar toch mocht een groep mensen Hem niet en Hij wist dat deze mensen zouden komen om Hem te vermoorden. In het park Gethsémané werd Hij zo bang voor wat komen ging, dat Hij welhaast dood ging van angst en verdriet. (Mattheus 26 en Lucas 22) Problemen!!!

Problemen voorkomen lukt ons niet, maar hoe ga je er dan mee om?

De wereld zegt: Wees sterk, bijt terug, verdedig jezelf, kom voor jezelf op, zoek hulp bij anderen of vlucht weg als het niet anders kan.

Maar wat zegt de Bijbel?

David knielt voor God en erkent zijn fout en accepteert na worsteling ook de gevolgen.
Hizkia knielt voor God en toont Hem de gemene scheldpartij en de grote dreiging die op hem afkomt, hij prijst Gods macht en vraagt Hem om hulp.
Jezus knielt voor God en schreeuwt Zijn angst uit naar God en strijdt totdat Hij zijn eigen wil onderwerpen kan aan die van God.

En… heeft dat zin? knielen voor God en je eigen fouten blootgeven, Hem door alles heen vertrouwen en je eigen belang opzij zetten voor dat van Hem?

Ja! God vergaf David zijn zonden. De gevolgen van zijn fouten bleven, maar het was wel weer helemaal goed tussen God en David. David kon verder mét God én onder de mensen! Hij mocht zijn hoofd weer opheffen! Als God jou vergeeft, wie haalt het dan nog in zijn hoofd om jou af te wijzen of aan te klagen!

En ja! God gaf bij Hizkia uitredding door een engel die het hele leger van Assyrië rechtsomkeert liet maken.

En ja! Jezus ontving door engelen kracht om de zware weg te gaan en om Gods wil te volbrengen. En door die gang van Jezus is het voor ons nu mogelijk om met elk probleem zonder angst en vol vertrouwen naar God te gaan en voor Hem op de knieën te zakken. (Hebreeën 4: 14-16)

Dus problemen? Kniel voor God, toon Hem je eigen fouten, vertrouw Hem dwars door alles heen en zet je eigen belang opzij voor dat van Hem.

En dan gebeurt er iets wonderlijks. Als je goed naar de bovenstaande drie voorbeelden kijkt en het toe gaat passen, ga je zien, dat het in werkelijkheid altijd gaat om een geestelijke strijd en niet om een strijd tussen mensen onderling. Paulus zegt dat we niet strijden tegen mensen maar tegen de geestelijke machten van de duisternis (zeg maar gewoon de duivel en zijn demonen). (Efeziërs 6: 12) David was namelijk gevallen voor een verleiding van de boze. En Assyrië viel het volk van God aan en hoonde en trotseerde daarmee ten diepste God. En Jezus was Zelf de Redder van alle mensen uit die duistere machten. Geen wonder dat die duistere machten zich in volle hevigheid op Hem stortten!

Als je die waarheid gaat zien, dan verbaast het je niet dat je voor God op de knieën moet voor uitredding uit al jouw problemen. En dan verbaast het je ook niet dat Jezus zegt: Bid voor je menselijke vijanden (Matt.5:44). Want juist zij hebben gebed hard nodig, omdat ze zeker verstrikt zitten in het net van de duisternis. Dus als vijanden op je af komen: Problemen!!! Voor jou… maar ook voor hen!

Jezus leert ons roepen: “Behoud de dief!”


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten