Eredienst – zondag 5 maart 2017 om 10.00

Eredienst – zondag 5 maart 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Mevr. ds. van der Meulen (Erica)

 • Orgelspel
 • Dienst van de voorbereiding
  • Zingen voor de dienst: Lied 215: 1-4
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Intochtslied: Psalm 62: 4,5
  • (staande) Stil gebed
  • (staande) Bemoediging en groet
  • Verootmoedigingsgebed
  • Genadeverkondiging door het zingen van lied 103C: 1,3
  • Wetslezing
  • Zingen: Lied 287: 1,2,5
 • Dienst van het Woord
  • Gebed bij de opening van de Schriften
  • Kinderlied: Lied 288 (waarna de kinderen naar de nevendienst gaan)
  • Schriftlezingen:
   • Jesaja 49: 13-18
   • Matteüs 6: 24-34
  • Zingen: Lied 316: 1-4
  • Verkondiging
  • Zingen: Psalm 84: 2,6
 • Dienst van het antwoord
  • Wij gedenken: Albert Dinant Molenveld
  • Zingen: Psalm 23: 1
  • Danken en voorbeden
  • Stil gebed
  • Onze Vader
  • Inzameling van de gaven
  • Slotlied: Lied 425
  • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten