Maandelijkse Archieven: november 2020

Eredienst – zondag 29 november 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Marchand (Groningen)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Thema

Zoals de bruidegom zich verheugt over de bruid
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 122: 1,2
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 87: 1,2,4
 • Wetslezing
 • Zingen: Gezang 122: 1,3 (Kom tot ons de wereld wacht – Liedboek voor de Kerken)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Jesaja 62 en Marcus 2: 18-22
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 176: 1,3,6 (Om Sions wil zwijg ik niet stil)
 • Kinderen naar de kindernevendienst
 • Prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 440: 1,3 (Gaat stillen in den lande)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 1005 (Christus ons licht)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 22 november 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Bethellied 1e en 2e couplet met refrein
  Gods gemeente hier gegeven,
  als een Bethel fundament,
  om als Christenen te leven,
  waar je naaste wordt gekend.

  Refr. Vader laat ons dienend leven, met de gaven die U geeft.
  Dank voor veel dat is gegeven, houdt ons samen door Uw Geest.

  Met Gods woord als gids gegeven,
  willen wij naar Zijn gebod,
  richting vinden voor ons leven,
  tot de eer van onze God.

  Refr.

 • Groet, bemoediging, drempelgebed
 • De eerste psalm: Sound loud the trumpet (cantate domino, naar Psalm 98, van Michael Perry, arr. Seddon en Warren)
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Glorialied: Nieuwe Liedboek 487: 3 (Eer zij God)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezen: Openbaring 21: 9-21
 • Zingen: melodie Evangelische Liedbundel 194, tekst Jeruzalem stad van goud
 • Lezen: Openbaring 21: 22-27
 • Zingen: melodie Evangelische Liedbundel 194, tekst Jeruzalem stad van goud
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Love Divine 1,4 (van Charles Wesley)
 • Tafelgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 404c
 • Voortzetting tafelgebed
 • Onze Vader
 • Zingen: Gezang 75: 2,11,12(Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Nodiging
 • Uitdelingswoorden
 • Gemeenschap met brood en wijn
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 727: 1-4
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 november 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)
 • Groet, bemoediging, drempelgebed
 • Openingspsalm: Psalm 98: 1
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Glorialied: Opwekking 805
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Evangelielezing: Mattheus 25: 14-30
 • Kinderen naar de kindernevendienst
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 908: 1-3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 908: 4,6,7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo)
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst
 • Zingen: Hemelhoog 472
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Verkiezing ambtsdragers

Categorie:Nieuws

De termijn van twee ouderlingen en één ouderling kerkrentmeester loopt binnenkort af. Daarnaast zijn er ook nog twee vacatures in de diaconie onvervuld. Daarom zal op 7 februari 2021 de verkiezing van deze ambtsdragers plaatsvinden.

U kunt aanbevelingen doen van gemeenteleden voor de verkiezingslijst. Het formulier daarvoor ligt klaar in de hal van de kerk. Tevens is het formulier te downloaden via deze link.

Aanbevelingen kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk 28 november 2020.


Eredienst – zondag 8 november 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 27: 1,7 (Mijn licht is Hij, mijn God en Here!)
 • Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 262: 1,3,5 (lezen: 2,4,6) (Door de eeuwen zwierf een volk)
 • Gebed
 • Lezen: Spreuken 27: 2-11
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 313: 1,2
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 1-11
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 904: 1,4 (Beveel gerust uw wegen)
 • Preek
 • Zingen: Wonderful merciful saviour
 • Gebeden
 • Collecten
 • Slotlied: Opwekking 331 (Breng dank aan de eeuwige)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Op weg naar Kerst

Categorie:Nieuws

In deze bijzondere tijd van gemis aan samenkomsten en ontmoetingen gaan we op weg naar Kerst. Advent en Kerst die er anders uit zullen zien dan andere
jaren. Geen adventsvieringen, geen concerten, geen kerstnachtdienst met glühwein en lekkers, geen volle dienst met samenzang en koor op Kerstmorgen.

Om in deze omstandigheden de boodschap van Kerst, boodschap van hoop en licht, toch zichtbaar te kunnen maken willen we in de week van Kerst met lezing, meditatie en muziek samen toeleven naar Kerstmorgen. De gedachte is om op de avonden in de week van kerst (21, 22 en 23 december) een opgenomen meditatief moment uit te delen en op kerstavond, 24 december, een muzikale viering via live-stream en opname te realiseren.

Op deze wijze hopen wij dat het Licht van Kerst ons in deze moeilijke tijd mag verwarmen en wij dit ook mogen uitdelen en uitstralen naar de mensen om ons heen!


Update actie Roemenië

Categorie:Nieuws

U hebt kunnen lezen dat we met zijn allen een bijdrage hebben geleverd aan het opknappen van de speeltuin, iedereen bedankt daarvoor.

Hunor heeft alle materialen besteld, maar door corona zijn deze nog niet geleverd. Dit is natuurlijk erg jammer, maar Hunor houdt ons op de hoogte.

Hij had nog wel ander nieuws: Hij en Kinga (zijn vriendin) zijn op 5 september voor de wet getrouwd en de kerkelijke inzegening staat gepland op 10 april 2021.

Ook vertelde hij dat zij alle twee zijn getroffen door het coronavirus en op dit moment in quarantaine zijn. De ziekteverschijnselen zijn tot nu toe gelukkig mild en ze hopen snel weer op te knappen. Wij wensen hen allebei
Gods Zegen toe en beterschap.

Het stamppotrestaurant, dat we altijd in november organiseren, gaat dit jaar helaas niet door. U kunt natuurlijk wel uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie, hulp blijft altijd welkom.


Dankdag voor gewas en arbeid – woensdag 4 november 2020 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Voorzang: Nieuwe Liedboek 712: 1-4
 • Bemoediging en groet
 • Psalmengebed
 • Zingen: Psalm 67: 1
 • Lezen: Psalm 67: 1-6
 • Zingen: Psalm 67: 3
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 9: 6-15
 • Acclamatie: Nieuwe Liedboek 339a
 • Overdenking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 713: 1-3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Aandacht voor de gaven (met muzikaal intermezzo: Ik zou wel eens willen weten van Jules de Corte)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 704: 1-3
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten