Maandelijkse Archieven: februari 2021

Alex Brinkman als onze nieuwe predikant

Categorie:Nieuws

Zondag 14 februari jl. hebben we allemaal de feestelijke intrededienst van inmiddels ds. Alex Brinkman mee mogen maken. Als gemeente en als kerkenraad zijn we heel erg blij en dankbaar dat hij zijn verkiezing heeft aanvaard en dat hij nu onze nieuwe herder enleraar is.

Met zijn komst hebben we een periode van 3,5 jaar afgesloten waarin wij als gemeente vacant zijn geweest. Deze periode is veel langer geworden dan dat wij voorzien hadden. Na het vertrek van ds. Laseur hebben we bewust gekozen om eerst een toekomstvisie voor onze gemeente te formuleren. De verwachting was dat we, na het formuleren van de toekomstvisie, binnen maximaal een jaar de vacature wel vervuld zouden hebben. Maar de realiteit bleek een periode van 3,5 jaar.

Sinds begin 2018 is ds. Johan Wegerif onze consulent geweest. Soms is dit werk in de schijnwerpers, maar ook vaak minder zichtbaar. Denk daarbij aan pastoraat en de ondersteuning van de kerkenraad. We zijn hem heel dankbaar dat hij met verve deze rol heeft vervuld.

Alex start nu in onze gemeente als onze predikant. Als zodanig is Alex het eerste aanspreekpunt voor een waaier van taken in de gemeente. Echter: wij doen dit als gemeente samen met Alex en hij werkt samen met ons. Alleen samen zijn we gemeente van Christus.

De meest zichtbare taak van Alex is uiteraard het voorgaan in kerkdiensten. Naast de gewone diensten zijn dat uiteraard ook de bijzondere diensten, zoals trouw-, rouw- en doopdiensten. Mocht u dus te maken hebben met een bijzondere dienst, dan zal Alex deze vervullen namens de gemeente.

Een minder zichtbare, maar wel heel belangrijke taak is die van het pastoraat. Voor Alex staat dit als een paal boven water en hij kan goed luisteren. Omdat iedereen anders is, zal hij het zeker anders doen dan ds. Johan Wegerif of ds. Laseur. Maar als getrainde pastor wil hij graag het luisterend oor zijn.

Contact opnemen met onze nieuwe dominee? Kijk dan even op de contact pagina.


Eredienst – zondag 28 februari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Liedboek 276: 1,2 (Zomaar een dak)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Liedboek 276: 3 (Tafel van Een, brood om te weten)
 • Gebed om verootmoediging
 • Zingen: Gezang 463: 1,2 (O Heer die onze Vader zijt – Liedboek voor de Kerken)
 • Leefregel: 1 Petrus 5: 5-7
 • Zingen: HemelHoog 559: 1 (In de Heer vind ik mijn sterkte)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Jeremia 23: 1-6
 • Zingen: Psalm 78a: 1,4,5 (Luister, volk van God)
 • Tweede lezing: Marcus 6: 30-44
 • Zingen: Gezang 463: 3 (O vrede van Tiberias – Liedboek voor de Kerken)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalm 23c: 1,2,5 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)
 • Wij gedenken Maria Catharina Hilverda-Bras (* 30-10-1935, † 26-02-2021), en zingen Psalm 23b: 1
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: Lord I trust Thee, G.F. Händel)
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 426: 1 (God zal je hoeden)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 21 februari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 25: 1,2 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intochtslied: Psalm 25: 4 (God is goed, Hij is waarachtig)
 • Gebed om verootmoediging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 51b (Create in me a clean heart)
 • Genadeverkondiging
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Psalm 25: 1-5
 • Zingen: HemelHoog 420: 1-4 (Heer, wijs mij Uw weg)
 • Tweede lezing: Marcus 1: 12-15
 • Zingen: HemelHoog 88: 1-3 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalmen voor Nu 1 (Gefeliciteerd)
 • Collecten (met instrumentaal intermezzo: Agnus Dei van G. Bizet)
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 1,2 (Zegen ons, Algoede)
 • Zegen
 • Antwoord: Liedboek 415: 3 (Amen, amen, amen!)
 • Orgelspel

Intrededienst – zondag 14 februari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorgangers

Ds. Johan Wegerif en Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

Jan Schreurs (trompet)

Anita van der Molen (zang)
Reina Marchard-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Instrumentaal intermezzo (Die Anmut – G.F. Telemann)
 • Zingen voor de dienst: Psalm 84a: 1-5 (Wat hou ik van Uw huis)
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 975: 1,2 (Jezus roept hier mensen samen)
 • Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 975: 3 (Jezus roept ons tot de ander)
 • Verootmoedigingsgebed
 • Gezongen leefregel: Nieuwe Liedboek 320: 1-4 (Wie oren om te horen heeft)
 • Presentatie van de kandidaat-predikant
 • Opdracht aan de gemeente en aan de kandidaat
 • Gelofte
 • Stil gebed
 • Gezongen gebed om de Geest: Nieuwe Liedboek 360: 1-3,6 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
 • Bevestigingsgebed
 • Handoplegging
 • Bekleding met de stola
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 970: 1,3,4 (Vlammen zijn er vele)
 • Aanvaarding en verwelkoming
 • Zingen: Psalm 134: 3 (Dat ’s Heren zegen op u daal’ – berijming 1773)
 • Vredegroet
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
 • Zingen: Hemelhoog 140 (In het licht)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Hemelhoog 365: 1-3 (Welk een vriend is onze Jezus)
 • Wij gedenken Anna Achterhuis-Tuinbeek (* 27 januari 1935, † 3 februari 2021), en zingen Johannes de Heer 256
 • Dankzegging
 • Voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Collecte met instrumentaal intermezzo (Credo – Jacob de Haan)
 • Zending & zegen
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 634: 1,2 (U zij de glorie)
 • Afsluitend instrumentaal intermezzo (March uit Occasional Oratorium van G.F. Händel)

 
Na de dienst er een online receptie, waarin de familie Brinkman en de gemeente nader kennis kunnen maken. Ook via Kerkdienst Gemist.


Eredienst – zaterdag 6 februari 2021 om 11.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: deze dienst is vanwege de slechte weersverwachtingen op zondag verplaatst naar zaterdag om 11.00 uur.

 
LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Günther Brandorff (Hardenberg)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Thema

Woorden en wonderen zijn er genoeg
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen: Psalm 25: 1,2 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 518: 1,2,7 (Hoe helder staat de morgenster)
 • Stil gebed, groet en bemoediging
 • Drempelgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 530: 1,5 (De Geest des heren is op hem)
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 675: 1,2 (Geest van hierboven)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 2 Koningen 4: 18-24
 • Zingen: Psalm 72: 1,2 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
 • Schriftlezing: Marcus 1: 29-39
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 718: 1,2,4 (God, die leven hebt gegeven)
 • Preek
 • Zingen: Bachkoraal 1 (Gib dich zufrieden und sei stille)
 • Dankgebed, voorbeden en stil gebed
 • Onze Vader
 • Collecte
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 545: 1-5 (Jezus staat in majesteit)
 • Wegzending en zegen
 • Amen
 • Zingen: Bachkoraal 2 (Jesu, Jesu du bist mein)
 • Orgelspel

Uitnodiging

Categorie:Nieuws

Bevestiging en intrede Alex Brinkman

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente van bijzondere aard Bethelkerk te Enschede nodigt u van harte uit voor het digitaal meevieren van de bevestigings- en intrededienst van proponent Alex Brinkman.
 

 
Hij wordt bevestigd in het ambt door ds. Johan Wegerif.

Deze dienst zal plaats vinden op zondag 14 februari 2021 om 10:00 uur in de Bethelkerk te Enschede. De dienst is vanwege de coronamaatregelen alleen digitaal te volgen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar online te ontmoeten en Alex Brinkman, echtgenote Anja en zoon Lukas te begroeten en geluk te wensen.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bethelkerk te Enschede,
Henk Abbring – voorzitter
Frank Brouwer – scriba

De dienst is live te volgen via Kerkdienst Gemist.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten