Maandelijkse Archieven: december 2017

Eredienst – zondag 31 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Hans Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 150A: 1,2
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Lied 150A: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 25: 2
 • Woord van genade (Jeremia 4: 4)
 • Zingen: Psalm 25: 5
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 25: 7
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 885
 • Schriftlezingen:
  • Jozua 5: 2-9, 13-15 (NBV)
  • Romeinen 2: 28-29 (HSV)
 • Zingen: Lied 680: 4
 • Preek
 • Zingen: Lied 908: 4,6
 • Gemeentekroniek 2017
 • Zingen: Lied 413: 3
 • Gebed
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 166: 1-3
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Kerstgezinsdienst – maandag 25 december 2017 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Liederen voor de dienst
  • Lied 473
  • Lied 476
  • Lied 477
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 98: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 483: 1
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 483: 2
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 483: 3
 • Vermaning
 • Voices of Bethel
  • Angels, from the Realms of Glory
  • Over de heuvels
 • Adventsproject zondagsschool (Gegrepen door Gods liefde)
 • Zingen: Adventslied
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Jesaja 52: 7 – 10
 • Zingen: Lied 482: 3
 • Evangelielezing: Lucas 2: 15 – 20
 • Zingen: Lied 486
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 489: 1
 • Gedicht (door Dirk Budding)
 • Voices of Bethel
  • ’t Licht dezer wereld
  • Ding Dong Merrily on High
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Ere zij God
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Kerstavonddienst – zondag 24 december 2017 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Wim van de Griend (Kloosterhaar)
Thema: Het is (een) nacht …

 • Orgelspel
 • Lied voor de dienst: Gezang 138: 1, 2, 3
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Samenzang: Gezang 118: 1,2
 • Schriftlezing: Lucas 2: 1-5 (BGT, door Eva Eenkhoorn)
 • Zingen: Gezang 122: 1-3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lucas 2: 6,7 (BGT, door Elly Slottje)
 • Zingen: Stille Nacht (door Benno Kok, Christine Molenveld, Anita van der Molen én gemeente)
 • Schriftlezing: Lucas 2: 8,9 (BGT, door Lotte Koster)
 • Zingen: Gezang 122: 4,5
 • How beautiful are the feet (uit de Messiah van G.F. Händel, door Benno Kok, Christine Molenveld en Anita van der Molen)
 • Schriftlezing: Lucas 2: 10-12 (BGT, door Eline Kobes)
 • Zingen: Gezang 127: 1-3
 • Schriftlezing: Lucas 2: 13 (BGT, door Lotte Koster)
 • Zingen: Gezang 134: 1-3
 • Schriftlezing: Lucas 2: 15 (BGT, door Betteco ter Kulve)
 • Zingen: Gezang 127: 4,7
 • Schriftlezing: Lucas 2: 16 (BGT, door Betteco ter Kulve)
 • In the bleak mid-winter (van John Rutter, door Benno Kok, Christine Molenveld en Anita van der Molen)
 • Schriftlezing: Lucas 2: 17-20 (BGT, door Roelof Middag)
 • Zingen: Gezang 139: 1-3
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 146: 1,3-5
 • Here Jezus, dank U wel (gedicht van Jan Mul, door Esther Verlinden-Mazereeuw)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Slotzang: Ere zij God
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met Glühwein en chocolademelk in de grote zaal en buiten het kerkgebouw!


Eredienst – zondag 17 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prof. Dr. Edward van ’t Slot (Zwolle)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 24: 1,2,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 437: 1-3,5
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 21: 11-12 (NBV)
  • Lucas 1: 68-79 (NBV)
 • Zingen: Lied 749: 1,2
 • Adventsproject zondagsschool (Gegrepen door Gods liefde)
 • Zingen: Adventslied
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Lukas 1: 78
 • Zingen: Lied 158a: 1,3
 • Schriftlezing: Efeziërs 4: 17-32
 • Zingen: Lied 113: 1,2
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 444: 1-4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Yorick Breemes (Rijssen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 103: 4,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 103: 7,9
 • Wetslezing: bewerking op de 10 geboden door ds. J.J. Buskes
 • Zingen: Lied 826: 1-3
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Adventsproject zondagsschool
 • Zingen: Adventslied
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Sefanja 3: 14-20
 • Zingen: Lied 433: 1,2
 • Schriftlezing: Lukas 1: 39-56
 • Zingen: Lied 433: 3-5
 • Prediking n.a.v. Lukas 1: 46-56
 • Zingen: Lied 157a: 1-4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 969: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 3 december 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kandidaat Yorick Breemes (Rijssen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 89: 3,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 89: 6,7
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-19 (HSV)
 • Zingen: Lied 649: 2,5,6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Adventsproject zondagsschool
 • Zingen: Adventslied
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-22
 • Zingen: Psalm 93: 1,4
 • Schriftlezing: Handelingen 3: 12-24
 • Zingen: Lied 313: 2,5
 • Prediking n.a.v. Deuteronomium 18: 18
 • Zingen: Lied 439: 1,2,4
 • (staande) Bericht van overlijden
 • (staande) Zingen: Lied 913: 1,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 418: 1,2,3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten