Maandelijkse Archieven: juli 2021

Eredienst – zondag 1 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Robbert Jan Perk (Hardenberg)
 

Muziek

Adi Hogeboom (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Thema

Jonge wijn hoort in nieuwe zakken
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 139: 1,11,14
 • Votum & Groet
 • We luisteren naar: In de schuilplaats (Carin van Essen)
 • Woord van inkeer: Kolossenzen 3: 1-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 653: 1,6,7 (U kennen en tot U leven)
 • Gebed om de opening van het het Woord en verlichting met de heilige Geest
 • Eerste Schriftlezing: Lukas 5: 34-39
 • Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47
 • Zingen: Opwekking 797 (U roept ons samen)
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 479: 1-3 (Heer, U bent mijn leven)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 687: 1-3 (Wij leven van de wind)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 25 juli 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Thema

Het “Onze Vader”
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 136: 1,2 (Loof de Heer, want Hij is goed)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 136: 6,8,12 (Die de grote Schelfzee spleet)
 • Gebed tot inkeer
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 836: 1,5 (O Heer die onze Vader zijt)
 • Lezen van de Tien Geboden (Exodus 20: 1-17)
 • Zingen: Psalm 119: 60 (Zie hoe ik Uw vermaningen bemin)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 5-15
 • Zingen: HemelHoog 547 (Onze Vader)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 1006 (Onze Vader in de hemel)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 1,2 (Zegen ons, Algoede)
 • Zegen
 • Vervolg slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 3 (Amen, amen, amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 18 juli 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Thema

Dementie, de zorg om wat verloren is
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: HemelHoog 727: 1,2 (Kom, o bron van zegeningen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: HemelHoog 727: 3 (Nooit kan ik mijn schuld vergoeden)
 • Kyriëgebed
 • Glorialied: Psalm 146c: 5,6 (O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Lukas 15: 3,8-10
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 333 (Kom, Geest van God)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Wanneer een mist herkenning laat vervagen
 • Wij gedenken zuster Tine Altena – de Graaf (* 27 maart 1942, † 3 juli 2021) en zingen Psalm 68: 10 (Gelooft zij God met diepst ontzag)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: HemelHoog 699: 1-3 (Draag de last, die de ander buigt)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Ambtsdragersbevestiging – zondag 11 juli 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Eva Eenkhoorn (zang)
Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Liedboek 216: 1,2 (Dit is een morgen als ooit de eerste)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Liedboek 216: 3 (Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen)
 • Gebed
 • Loflied: Liedboek 705: 1-3 (Ere zij aan God, de Vader)
 • Afscheid aftredende ambtsdragers
 • Zingen: Psalm 90: 8 (Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven)
 • Presentatie aantredende ambtsdragers
 • Opdracht
 • Gelofte
 • Gebed om de Geest
 • Gezongen epiklese: Nieuwe Liedboek 672: 2,3,6
 • Handoplegging
 • Aanvaarding en verwelkoming
 • De gemeente zingt de nieuwe ambtsdragers toe: Nieuwe Liedboek 363 (Dat ’s Heren zegen up u daal)
 • Moment met de kinderen
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Handelingen 10: 1-23
 • Eerste deel van de verkondiging (Sta open voor een Woord van boven)
 • Zingen: Bethel gezang: 1,2 (Gods gemeente hier gegeven)
 • Tweede Schriftlezing: Handelingen 10: 24-33
 • Tweede deel van de verkondiging (Mensen komen niet zomaar op jouw pad)
 • Zingen: Bethel gezang: 3 (Zo wij naar dat woord belijden)
 • Derde Schriftlezing: Handelingen 10: 34-48
 • Derde deel van de verkondiging (Draag het Licht uit in de wijk)
 • Zingen: Bethel gezang: 4 (In de stad waarin wij wonen)
 • Vierde Schriftlezing: Handelingen 11: 1-18
 • Vierde deel van de verkondiging (Leidt Zijn kudde)
 • Zingen: Bethel gezang: 5 (In ons kerk zijn over grenzen)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 939: 1-3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 4 juli 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Gijs Bikker (oud defensie predikant; Harderwijk)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Anita van der Molen (zang)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 11 juli.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtspsalm: Psalm 92: 1
 • Votum & Groet
 • Vervolg intochtspsalm: Psalm 92: 2
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 302: 1
 • Aanwijzingen voor het leven: Mattheus 22: 34-40
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 313: 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 4: 27-42
 • Zingen: Lied over de Samaritaanse vrouw
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 653: 1,2
 • Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecten (met instrumentaal intermezzo: BWV 398 koraal O Gott, du frommer Gott)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 315 : 1-3
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten