Maandelijkse Archieven: juli 2017

Eredienst – zondag 30 juli om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Voorbereidingslied: Lied 215: 1,2,7
 • (staande) Votum & Groet
 • Zingen: Lied 307: 1-3
 • Verootmoediging en schuldbelijdenis: Psalm 51: 3–14 (NBV)
 • Zingen: Lied 302: 1,3
 • Genadeverkondiging: Psalm 103: 8–12 (NBV)
 • Lezing van de wet: Galaten 5: 13–23 (NBV)
 • Zingen: Psalm 72: 7
 • Gebed om opening van het Woord
 • Schriftlezing: Psalm 73: 1–17a (NBV)
 • Zingen: Psalm 42: 1-3
 • Verkondiging n.a.v. Psalm 73: 16–17a
 • Zingen: Psalm 73: 9,10
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande
 • (staande) Slotlied: Gezang 429
 • (staande) Zegen (naar lied 416)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 23 juli om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (Voorthuizen)
Thema: Daarop kan je geen nee zeggen!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Gezang 289: 1,2
 • Toewijding en groet
 • Zingen: Gezang 289 : 3,5
 • Gods wil: meer dan wet (De uitdaging van de Tien Geboden)
 • Zingen: Weerklank 365: 1,4,5
 • Hooggebed
 • Schriftlezingen
  • Mattheüs 4: 12-17
  • Jakobus 1: 19-21
 • Zingen: Psalm 47: 1-3
 • Zingen: Gezang 320: 1,4
 • Prediking
 • Zingen: Psalm 27: 4,7
 • Gebeden (Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader)
 • Collecten
 • Zingen: Gezang 296: 1,2
 • Zending en slotzegen
 • Zingen: Gezang 456: 3
 • Orgelspel

Diaconale collecte zondag 3 september 2017

Categorie:Collectes diaconie

De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed ‘De Hezenberg’. Hier ontvangen wij mensen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. We bieden hulp aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, trauma’s, psychosomatische klachten, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Ook biedt De Hezenberg ruimte aan mensen die zoeken naar rust, bezinning en verdieping. We zetten ons in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om te groeien naar herstel en zelfrespect. Dagelijkse gebedsmomenten en wekelijkse vieringen geven vorm aan het christelijk geloof. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, uiteraard nemen wij ook mensen in behandeling die niet-christelijk of niet-gelovig zijn. Wij bieden een traject van maximaal zeven weken. Gedurende deze weken zijn mensen doordeweeks te gast op ons landgoed en krijgen ze alle aandacht van een team van ervaren en geschoolde therapeuten en pastores. We werken met een stevig therapeutisch programma van zowel individuele begeleiding als ook gezamenlijke activiteiten, gesprekken, training en ontspanning. We bieden ook behandeling aan zonder verblijf, in de vorm van ambulante gesprekken met een geregistreerde psychotherapeut.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Pas op, storm op komst!

Categorie:Mini Bethelclub

Juni 2017

“Ik durf niet, mama!!!” Huilend staat het meisje tegen de benen van haar moeder aangedrukt en kijkt smekend naar haar omhoog. “Jij moet het doen!”

Hopeloos kijkt de moeder naar de juf van de klas, die met lieve ogen naar het kleine meisje kijkt. Het is elke morgen weer raak. Het meisje durft geen woord tegen de juf te zeggen, zelfs geen goede morgen. Ze is zo verlegen en weet zich geen raad met de juf, hoe lief ze ook kijkt. Wat moet je tegen een juf zeggen? En hoe moet je het zeggen? En wat daarna? En waarom moet je iets zeggen? “Mama moet het doen!! Die kan het wel!”

Wat zouden jullie het meisje vertellen?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Zo is het ook met het praten met God. Hij kijkt je vriendelijk aan en wacht tot jij Hem iets gaat vertellen. Hij vindt jou belangrijk en alles wat je Hem vertellen wilt ook. En…, Hij gaat er ook wat mee doen.

Moet je horen wat God ons in de Bijbel leert over praten met Hem (bidden): Vraag me alles wat je maar wilt en Ik zal je het goede geven. Dat doen mensen toch ook voor hun eigen kinderen?! Nou, Ik ben een goede God, veel beter dan mensen, dus ik geef jullie zeker het goede als jullie daarom vragen. (Mattheüs 7: 7-11)

En met het goede bedoel Ik ook echt het goede. Jullie willen gelukkig zijn en dat zal Ik jullie ook maken. Jullie vullen echter al zo vaak in hoe jullie gelukkig denken te moeten worden: door dure spullen, een rijk en gezond leven, een mooie baan of goede cijfers op school, veel vrienden of goede relaties. Maar Ik weet heus wel wat jullie nodig hebben, laat dat maar aan Mij over. Van jullie vraag Ik om je bezig te houden met Mijn Koninkrijk. Om eerlijk en in liefde met elkaar om te gaan. Richt je niet meer op alle dingen die je meent zelf nodig te hebben om gelukkig te worden, laat dat maar aan Mij over. (Mattheüs 6: 19-34)

Weet je, als je zo graag bijvoorbeeld rijk wilt worden omdat je dan denkt dat je gelukkig zult zijn, dan ga je alles doen om rijk te worden en kan je niet meer leven zoals Ik van je vraag in Mijn Koninkrijk. Je loopt dan het geld achterna en vindt Jezus en Zijn manier van leven alleen maar lastig worden om erbij te hebben. Jezus gaat je dan voor je gevoel in de weg lopen.
Je zult echt moeten kiezen tussen Mij of een ander verlangen in je leven. En pas dan, als jij je leven(sverlangen) opgeeft voor Mij, zal je levensverlangen ten volle vervuld worden op een manier die je nooit gedacht had. Ik zal voor je zorgen, durf jij dat aan??? (Mattheüs 6: 19-34)

Ik wil voor je zorgen dus vertel me daarom gerust wat je allemaal nodig hebt. Dat hoor ik graag van je, in je eigen woorden, gewoon simpelweg in een gesprekje tussen jou en mij. Dat hoeft niemand te horen of te weten, dat is helemaal veilig onder ons. Bidden is niet iets waarmee je hoeft te pronken of wat je heel goed moet doen. Je krijgt er heus geen cijfer voor! (Mattheüs 6: 5-8)

Soms moet je best lang wachten tot je iets merkt van Mijn reactie op je gebed. Maar twijfel dan niet dat Ik ermee bezig ben. Blijf doorgaan met je gebed, want zelfs mensen zwichten als je ze maar lang genoeg blijft vragen, dus Ik, die zoveel van je houd en het goede voor je wil, al helemaal! (Mattheüs 1: 1-8)

Ik zal het je nog sterker vertellen! Luister naar wat Jezus leert. Hij zegt: Het is echt zo, dat als je bijvoorbeeld tegen een berg zegt: ‘Word opgepakt en in de zee gegooid’, en daarbij niet twijfelt in je hart, dat het ook echt zal gebeuren. Alles wat je biddend verlangt, geloof dat je het ontvangen zult en het zal je gegeven worden. (Marcus 11: 23,24)

En wat doet God dan met je gebed?

God verhoort je gebed altijd dieper en beter dan waar jij aan dacht. De Bijbel staat vol met voorbeelden:

 • Denk aan Elia die God vertelt dat hij alleen nog maar dood wil en door God gesterkt wordt en zelfs God mag ontmoeten in een zachte bries. (1 Koningen 19)
 • Denk aan Elisa, die ingesloten wordt door een enorm leger, maar waar God een engelenleger stuurt om hem te redden. (2 Koningen 6: 8-23)
 • Denk aan Daniël die lang moet wachten op verhoring omdat er eerst een geestelijke strijd uitgevochten moet worden in de hemelse gewesten. Maar daarna ontvangt hij wijsheid en inzicht waar hij om vroeg. (Daniel 10: 1-14)
 • Denk aan de gemeentelijke gebedsgroep in Jeruzalem die ontstond toen Petrus gevangen werd genomen om gedood te worden. De verhoring van hun gebeden was zo radicaal en plotseling dat ze het eerst helemaal niet konden geloven! (Handelingen 12: 1-9)

Nu je dit weet over bidden, wat durf jij aan God te gaan vertellen en te vragen? Besef dat jouw gebed gevolgen heeft, ja, dat jouw zachte simpele gebed stormen losmaakt in de hemelse gewesten! (Jacobus 5: 6b)

Tot slot
Ik bid u/jullie Gods zegen toe en een voortgaande groei in geloof en wijsheid. Na vier jaar stop ik als leidster van de Mini Bethelclub. Ik ben dankbaar dat Robert en Janita Kuiper het stokje na de zomervakantie van mij overnemen. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die ik met jullie mee mocht maken en ook dankbaar voor de lieve en trouwe steun van vele gemeenteleden.

God, U zij alle eer en dank voor de afgelopen jaren van werk onder Uw kostbare kinderen!

Miek Zevenbergen


Levend Woord – mei 2017

Categorie:Levende Woorden

Bid en u zal gegeven worden
(Mattheüs 7: 7)

De telefoon gaat. Een afmelding voor de groep die het levende woord gaat bespreken: “Het spijt me, ik kan niet komen deze keer, want God heeft mijn gebed verhoord. Ik had gebeden om te mogen werken in Zijn koninkrijk en nu kan ik er niet bij zijn want ik moet werken!!! God heeft mijn jarenlange gebed verhoord!”

Wat een blijdschap als God onze gebeden zo duidelijk verhoort!

Bid en God zal geven

Hoeveel gebeden worden niet elke dag tot Hem opgezonden! We hebben zoveel noden in deze gebroken wereld. God weet dat en zegt: Bid en u zal gegeven worden! (Mattheüs 7: 7) Ik zál u het goede geven. (Mattheüs 7: 11)

Maar dat bidden is in de praktijk wel vaak hard werken. Het is meestal niet zo simpel als een bestellijst insturen naar de boodschappenservice van de supermarkt en dan maar wachten tot de bestelling wordt thuisbezorgd.

Bidden is volharden en ook onderwezen worden door God. Het is zoeken en kloppen, maar dan belooft God ook dat je zúlt vinden en dat de deur open zál gaan.

Lastig te geloven

Verhoort God dan echt al onze gebeden? Dat valt voor ons rationele westerlingen soms maar moeilijk te geloven. Het is goed te beseffen dat we daarin uitzonderlijk rationeel en sceptisch zijn ten opzichte van onze medebroeders in Azië en Afrika. Dat gegeven zou ons te denken kunnen geven over ons eigen (on)geloof… (Mattheüs 13: 58)

Toch zal je ontvangen

Maar de vraag blijft staan: Krijgen we dan alles waar we God om vragen? Mattheus vertelt ons dat God ons goede gaven zal geven als we tot Hem bidden. (Mattheüs 5: 11) In Lucas 11: 9-13 staat dat we, als we erom bidden, zeker Gods Heilige Geest zullen krijgen. Dat laatste is misschien niet het eerste waar we aan denken als we bidden omwille van een alledaagse zorg. Wat heb je dan aan de Heilige Geest?

De Heilige Geest

De Heilige Geest is een Geest van wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vreze des Heeren. (Jesaja 11: 2) Die dingen heb je hard nodig als je in de problemen zit. En… de Heilige Geest deelt ook gaven uit onder de gemeenteleden en laat vruchten groeien in ons leven waarmee we elkaar kunnen bemoedigen en bijstaan in onze zorgen.

Voorbeelden van vruchten van de Geest staan in Galaten 5:22-26. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
En voorbeelden van gaven van de Geest staan in 1 Korintiërs 12: 4-11. Het spreken van wijze woorden of woorden van kennis, geloof, de gave van genezing, wonderen of profetie, onderscheiding van geesten, tongentaal, uitleg van tongentaal.

De Heilige Geest leert ons dat we kinderen van God zijn en dat er een prachtige toekomst voor ons openligt en dat Jezus de Weg is naar dat eeuwige leven.

Met al deze gaven kunnen wij met elkaar een gemeente zijn en elkaar dienen te midden van de ellende van deze gebroken wereld. Sterker nog, door onze onderlinge liefde en hulp aan elkaar tonen we ook nog eens onze eenheid door de Heilige Geest aan de wereld. Dat zal een getuigenis zijn van Jezus en God voor alle mensen die het zien.

De Heilige Geest is daarmee in wezen de grootste gave die God ons kan geven en een grote troost in onze zorgen en nood. Toch vragen we daarnaast aan God vaak om het wegnemen van onze problemen. Daar bad Jezus eveneens om in de hof van Getsemane. Maar in het hogepriesterlijk gebed bad Jezus ook anders (Johannes 17: 15, 20-23): “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. En Ik bid niet alleen voor dezen (de discipelen rondom Jezus), maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zullen zijn, zoals Wij Eén zijn. Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.”

En je ontvangt nog veel meer

Gods plan is blijkbaar meeromvattend. Het is nog niet de tijd van het wegnemen van al onze problemen. Deze, onder de zondeval zuchtende, wereld bestaat nog en wij leven daarin. Toch hielp Jezus tijdens zijn leven op deze aarde vele mensen en genas Jezus, door de werking van de Heilige Geest in Hem, velen als teken van Zijn (vol)macht en als teken van het komende Koninkrijk. En, zo Vader zo Zoon, Jezus liet zien hoe de Vader is. (Johannes 14: 9b) Dus we mogen ook nu uitredding vragen uit onze problemen en wonderen verwachten van onze Vader. God geeft graag en overvloedig op onze gebeden (Psalm 81) en belooft daarbij ook dat Zijn wondertekenen ons zullen volgen als we geloven in Jezus. (Marcus 16: 17)

God geeft overigens aan álle mensen goede gaven, of ze er nu om vragen of niet. Als schepper geeft God aan alle mensen bijvoorbeeld eten, gezondheid en kinderen. In Mattheüs 5: 45 staat immers dat God de zon op laat gaan over bozen en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Voor Gods kinderen echter geldt daar bovenop een heel mooie belofte (1 Johannes 3: 22-24): “Wat we ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.”

Dus God zál onze gebeden zeker verhoren, als we in Jezus blijven en Zijn gebod van liefde volgen.

Waarom merk je dan soms niks?

Toch… als God dan zeker zal verhoren, wat kan het dan soms toch lang duren voordat God verhoort!

Jezus wist daarvan en moedigt ons aan in Lucas 18: 1-8 om vol te houden met vragen aan God en te blijven aandringen in ons gebed. Jezus eindigt daar met de opmerking: “Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen.”

De Bijbel laat wel een reden zien waarom verhoring op zich kan laten wachten. Ooit bad Daniël intens tot God. Hij vroeg oprecht om inzicht in Gods Woord en wilde zich voor God verootmoedigen. Hij vastte door zichzelf te ontzien van alle luxe en geneugten en wijdde zich volledig aan zijn smeekbede. Hij moest dit drie volle weken volhouden alvorens hij antwoord kreeg. In een visioen zag hij een boodschapper van God die hem vertelde dat de gebeden van Daniël al op de eerste dag door God gehoord waren en dat hij daarom was gekomen. Hij was echter onderweg tegengehouden door de vorst (engel) van Perzië. De vorst (engel) Michael was hem na drie weken te hulp gekomen, zodat hij verder kon.

Hoewel wij er vaak niet bij stilstaan, is er om ons heen een felle geestelijke strijd gaande. God verhoort onze gebeden vaak ook in het geestelijke gebied en soms is dat niet (meteen) zichtbaar in onze fysieke wereld. Door geloof kunnen we weet hebben van deze strijd en soms ervaren we die zelfs voelbaar in onze gebeden en in ons leven. Als we niet direct antwoord zien met onze fysieke ogen, dan komt het aan op geloof. Zoals Hebreeën 11: 1 zegt: “het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet.”

Die geestelijke strijd is ook in Enschede heel reëel. Zo worden de kerken in Enschede steeds leger, maar ontstaat tegelijkertijd een netwerk van broeders en zusters vanuit heel verschillende kerken die elkaar vinden in hun Heer Jezus en samen gaan bidden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nacht van het gebed van Open Doors. Dit netwerk van broeders en zusters uit alle hoeken lijkt de kracht te hebben van een vangnet: we vangen de klappen met elkaar op en zijn samen sterk in Hem.

Het is goed om te weten dat de gebeden van ons, als kinderen van God, in deze geestelijk wereld behoorlijk wat te weeg brengen. Het is niet voor niets dat Jacobus schrijft: “een gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.”

Dus houdt vol in je gebed, en zoek daarbij eventueel bemoediging en steun bij broeders en zusters. God zal verhoren. Dat belooft Hijzelf. Zal God ons dan, op ons gebed, uiteindelijk echt van alle narigheid verlossen?

Uiteindelijk zeker wel, er zal volkomen afgerekend worden met alle kwaad. Maar dat zal niet altijd het geval zijn in ons leven in deze wereld. Daar weet Paulus alles van en toch moedigt hij ons aan om al onze zorgen bij God te blijven brengen: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” (Filippenzen 4: 6) Want God zál uitkomst bieden.

God gaat daarbij vaak wel een heel andere weg dan wij zouden wensen en waar wij om gebeden hebben. Achteraf blijkt het dan vaak toch beter dan wat wij zelf voor ogen hadden. Maar soms zal dat pas duidelijk worden als we eens Gods totale plan kunnen aanschouwen. Dat vergt veel geloof van ons hier op aarde en vertrouwen in de goedheid en wijsheid van onze Vader. Daar is de hulp en troost van de Heilige Geest zeker bij nodig. En Die krijgen we zeker al hier en nu!

We staan niet alleen in ons gebed

Het is goed om te weten dat de Heilige Geest Zelf met ons mee bidt (Romeinen 8: 26,27) en dat Jezus voor ons pleit in de hemel (Hebreeën 4: 14-16): “Wij hebben immers een Hogepriester, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij dan aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.

Jezus begrijpt onze nood en God zál ons helpen!!

Johannes leert ons dan ook: “Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 5: 14, 15)

Laten we dan God, onze Vader, danken in ons gebed!!!


Eredienst – zondag 16 juli om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: God voor ogen houden!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 84: 1, 2, 3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 84: 4, 5, 6
 • Geloofsaansporing: Hebreeën 13: 5-8 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 179
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Hebreeën 11: 23-27 (NBV)
 • Henk Vledder (piano) en Anita van der Molen-Holl (sopraan): Ik zal er zijn (Sela)
 • Zingen: Nevendienstlied 4 (melodie: Liedboek 2013 nr. 801), terwijl groep 1 t/m 8 naar de nevenruimte gaat
 • Prediking n.a.v. Hebreeën 11: 27b (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 845 (melodie: Psalm 86)
 • Beampresentatie afscheid kinderen van zondagsschool door Bernardine Kobes-Verheul
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 756: 2, 3, 6, 7, 8
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Hebreeën 11: 27b (NBV)
Hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.

Vorige maand ging de vlag uit met schooltas, toen een aantal scholieren geslaagd waren. Vervolgkeuzes maken voor opleiding of werk zijn dan vaak de volgende stappen. Ook al zit de grote vakantie daar nog tussen. Voor menigeen komt daar later de keuze voor een vriend(in) bij.

Hoeveel jongeren hebben tegenwoordig ‘keuzestress’. En hoe zit ‘ met de keuze de Here Jezus een leven lang te volgen? Hoe moeilijk kan ‘t zijn voor jongeren, als ze gaan studeren, om dicht bij God te blijven leven. Het geloof doet ons nu eenmaal ‘nee’ zeggen tegen bepaalde dingen en ‘ja’ tegen ándere dingen.

Maar waarom moet je kiezen? Kun je ‘t niet beter combineren? Was het niet verstandiger geweest van Mozes om zijn invloed aan het hof van de koning van Egypte te blíjven gebruiken? Dat deden Jozef en Esther toch ook? Wij zeggen ‘t toch óók: vanuit de regering kun je méér bereiken dan vanuit de oppositie…

Hebreeën – de mensen aan wie deze brief gericht was – waren Joden die in Jezus geloofden. Zij hadden het moeilijk en dreigden terug te vallen in het oude leven. Paulus herinnert hen aan een hele rij geloofsgetuigen. Helden, die ook konden falen. Abraham met Hagar, Izaäk bij opvoeding en Mozes met een móórd.

Zo staat de fuik van de fout telkens open. Hoe hield Mozes vol? Door àf te zien. Kijk naar de wielrennerij zoals bij de Tour de France. Met de nodige startproblemen na de geboorte gaat de weg van Mozes daarnà steil omhoog. Aanvankelijk aan het hof van farao weet hij daar ‘van de prins géén kwaad’.

De grootheid van Egypte omgaf hem met schatten van een cultuur, die mijlenver van God àf staat. Op de kroon van farao staat een cobra-teken. Waarschijnlijk heeft hij het hiëroglyfenschrift kunnen lezen. Zat hij bij opa- farao op schoot als beoogde troonopvolger. Toch vroeg hij zich als 40-er af, waarvoor hij leefde.

Mozes leefde in twee werelden. Evenals wij. In de reële en in de digitale werkelijkheid. Mozes speelde eigen rechter, maar werd door zijn eigen volk níet als bevrijder (h)erkend. Wat deze zoon van een Leviet ánders deed zijn, was het gebed van zijn ouders: ‘Leid hem níet in verzoeking, maar verlos hem van de boze.’

Het meest wezenlijke gebed van (groot)ouders voor kinderen. Het werkte door in zijn levenshouding. Gelet op de tekst: Hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. In gewone taal: Mozes wilde God voor ogen houden! Niet langer van twee walletjes eten. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, zegt de Here Jezus (Joh.6:27).

Kies dan voor welke (brood)Heer je leeft. Immers geloof dat niets kost, stelt weinig voor. En soms brengt geloof ook in een isolement. Brengt ‘t ook in de tegenwoordige tijd lijden met zich mee. Maar dat weegt níet op tegen de heerlijkheid die komt, zegt Paulus (Rom.8:18). Eerst word je geduld. Daarna tegengewerkt.

Op den duur verboden. En tóch koos Mozes bewust voor Christus. Maar hoe kan dat nou? Want Hij was er ten dage van Mozes en ook nu niet?! Eén ding is nodig: de verrekijker van het geloof. En die focust op Jezus. In Hem kun je de greep van God gaan voelen op je leven. Ga je mee in Zijn spoor, dat uitliep op kruis dragen.

Gemeente, bestáát ook nu nog volhardend geloof? Ja, ‘t is verkrijgbaar bij Hem, die gezegd heeft: God is Geest (Joh.4:24). Jezus leert ons dat geloof niet enkel zaak is van zélf vasthouden, maar juist: vastgehouden wórden. Je gaat ’t pas zien, als je ’t dóór hebt. Het maakt op den duur van elke toerist een pelgrim.

Amen.


Eredienst – zondag 9 juli om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Sparend voorbijgaan!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 70
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 203: 1, 2
 • Wet des Heren (NBG)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 203: 3, 4
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen: Exodus 12: 21-28 (BGT)
  1 Corinthiërs 5: 6b-8 (NBG)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 618: 5
 • Zingen: Nevendienstlied 3 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 122), terwijl groep 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaat
 • Prediking n.a.v. Exodus 12: 23b (BGT)
  Maar als Hij bloed aan de deur van een huis ziet, gaat Hij dat huis voorbij.
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 187
 • (staande) Wij gedenken: Klaasje Doornbos-Muis (1923-2017)
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 445: 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 723
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel/li>

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 12: 23b (BGT)
Maar als Hij bloed aan de deur van een huis ziet, gaat Hij dat huis voorbij.

Anthony de Mello (1931-1987), jezuïtische priester uit India, vertelt in zijn boek ‘Sadhana, een weg tot God’ hoe een oude Chinese man een paard bezit waarmee hij zijn akker bewerkt. Op gegeven moment vlucht het paard de bergen in en komt niet terug. De buren beklagen hem. Hij zegt daarop: ‘(On)geluk: wie zal het zeggen?’

Een week later keert het paard terug met een kudde wilde paarden. De buren feliciteren hem. Als de oudste één van de paarden aan het temmen is, valt hij eraf en breekt z’n been. Mensen beklagen vader opnieuw. Hij zegt daarop: ‘(On)geluk: wie zal het zeggen?’ Een week later ronselt het leger gezonde jonge mannen voor oorlog.

Als ze het gebroken been van de eerstgeboren zoon zien, laten ze hem met rust. Kortom: ‘(On)geluk: wie zal het zeggen?’ Maar ze gingen wèl aan de deur van dat huis voorbij. Iets soortgelijks gebeurt bij heel veel Joodse mensen tegelijk in het land Gosen. In elk gezin staan groten en kleinen om het lam, dat 4 dagen bij hen woont.

Mogelijk hebben ze staan huilen, toen de halsslagader van het diertje werd doorgesneden. Het spartelt nog even. Dan loopt het warme bloed in een schaal. Doel hiervan? Het bloed van het dier zou bloedvergieten moeten voorkomen. In de vorm van sterven van álle eerstgeborenen in Egypte. Immers Israël is níet beter dan Egypte.

En wíj? Wij zijn niet beter dan Israël. Overigens kon volk Gods gewoon denken, dat het wèl zo was. Want na de derde plaag waren alle rampen in Egypte aan Israël voorbij gegaan. Troffen die enkel Egyptenaren. Dat kon al gauw tot de gedachte leiden: ‘Kennelijk vindt God ons beter dan de anderen!’ Maar ís dat zo? Neem nu plaag 10.

Op dat moment treft állen weer een gelijke behandeling: gelovig of niet. Níet genoeg is dat tranen geplengd worden, als het bloed van het beestje vloeit. Het bloed moet ook toegepast worden. Aan deurposten gestreken en op de balk boven de deur. Met als doel: Maar als Hij bloed aan de deur van een huis ziet, gaat Hij dat huis voorbij.

Met andere woorden: Het is niet genoeg, dat wij slechts met het verstand weten dat Christus Zich als een Lam ter slachtbank heeft laten leiden. Dat weten kijkers van The Passion ook. Punt is, dat bloed van het Lam ook nog ergens anders aan gestreken moet worden. Namelijk aan de deurpost van onze ziel. Geloof aan de binnenkant.

Paulus zegt tegen de Corinthiërs (I,5:6a), dat gelovigen soms zo gauw zelfvoldaan zijn. Hij spreekt in dit verband over óngezuurd brood. Zuur geworden deeg. Gebruikt als gist om het deeg te doen rijzen. Voor hem een beeld van het oude leven. Bestaande uit slechtheid en boosheid (1Cr.5:8). Eigenlijk een leven zónder het Paaslam.

Daarom moet Israël vóór het Pascha eerst grote schoonmaak houden. Anders leidt de Eerstgeborene Gods een leven, waarbij de uiterlijke én innerlijke deurpost níet zijn als twee kanten van één medaille. Dan terug naar het begin: Wat de één ongeluk noemt, is voor een ander geluk. Wij blijven gespaard voor Gods oordeel dankzij de Eniggeboren Zoon.

Amen.


Eredienst zondag 2 juli 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Wilt heden nu treden!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 147: 1, 2, 3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 147: 4, 5, 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • (staande) Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Exodus 10: 1-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 105: 12
 • Schriftlezing: Openbaring 9: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 78: 16
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 2 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454), terwijl groepen 1 t/m 8 naar de nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Exodus 10: 3b (HSV)
  Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën: Hoe lang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen?
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 414
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 906: 1, 2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 10: 3b (HSV)
Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën: Hoe lang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen?

U kent het vast wel. Dat oude lied uit die oude bundel (1626) Valerius’ Neder-landtsche gedenck-klank: ‘Wilt heden nu treden voor God, den Here, Hem boven al loven van harte zeer, en maken groot zijns lieven namens ere, die daar nu onze vijand slaat terneer.’ Loflied: God schenkt overwinning op de vijand.

Dat moet herdacht worden: ‘Ter eren ons Heren wilt al uw dagen, dit wonder bijzonder gedenken toch.’ Zeven maal ‘wonder bijzonder’. Het programma, dat God voor farao in Egypte gedraaid had. Na 7 plagen zouden wij zeggen: ‘Mozes, laat de sprinkhanen maar komen! Wie níet horen wil, moet voelen…!’

Maar weten wíj, onze kinderen en kleinkinderen eigenlijk wel wie God is? Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden: Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën. Hoe lang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen? Twee woorden vallen op: weigeren en vernederen. Met dat eerste zijn we al snel klaar.

Weigeren is: iets persé níet willen doen. Wie wordt hier iets geweigerd? Inderdáád: God! Wát wordt Hem onthouden? Nederigheid die een mens aan Hem verschuldigd is. Iemand schreef ooit een boek: ‘Nederigheid, en hoe ik die verkregen heb.’ Er stonden maar liefst vijf ‘selfies’ van de schrijver zelf in opgenomen.

Farao was ergens ook zo’n ‘ingebeeld portret’. Een enkele keer zei hij: ‘Ik heb ditmaal gezondigd (Ex.9:27).’ Maar zo’n belijdenis was net zo veel waard als later die van koning Saul of Judas. Alle drie zaten ze met gevolgen van hun daden. Enkel dáárom hadden ze spijt. Maar om wat voor nederigheid gaat ‘t hier?

Niets anders dan die welke ons doet buigen voor God. Vanuit het geloof gezien is het zoiets als een kind, dat ‘t eens wordt met hoe Vader dingen ziet. Zoals in het lied van Jacqueline van der Waals (1863-1922): ‘Heer, ik wil uw liefde loven, ook al begrijpt mijn ziel U niet.’ Vaak denken wij nèt eender als de farao…

Als de sprinkhanen maar weg zijn…In Openbaring herinnert Johannes ons aan sprinkhanenplaag. Daar brengen ze niet zozeer schade toe aan gewassen, maar mensen. Aan wie zegel van God níet op het voorhoofd hadden. ‘Verzegelden’ zijn mensen op wie ‘t Woord van God innerlijk en uiterlijk een stempel drukt.

Maar voor wie níet gelooft, geldt dit: hun levenshuizen staan 5 maanden bloot aan sprinkhanen. Van mei tot en met september. De lengte van de tijd van de zondvloed. Sprinkhanen staan hier voor machten en krachten in dienst van ‘de engel uit de afgrond’. De afgrond, waaruit rook opstijgt. En wat betekent ‘rook’?

Beeld voor verduistering van het licht van het evangelie. Door een geest van dwaling, die verstikkend is. Sprinkhanen hebben géén koning, maar hier juist wèl. Hij wil mensen píjn doen. Kapot maken. Niet eens dood. Venijn zit bij ‘de verderver’ in de staart. Zijn we vóórbereid? Jezus zegt: ‘Wilt héden nu treden: vólg Mij!’

Zijn we kláár voor het programma ‘wonder bijzonder’? Begonnen met de opstanding van de Goede Herder die de weg-der-vernedering niet geweigerd heeft, maar die juist voluit gegáán is. Om door Zijn Geest ook óns leven te gaan brengen ‘op hoger plan’. Totdat God op Zijn dag eens zal zijn alles in allen.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten