Pas op, storm op komst!

Pas op, storm op komst!

Categorie:Mini Bethelclub

Juni 2017

“Ik durf niet, mama!!!” Huilend staat het meisje tegen de benen van haar moeder aangedrukt en kijkt smekend naar haar omhoog. “Jij moet het doen!”

Hopeloos kijkt de moeder naar de juf van de klas, die met lieve ogen naar het kleine meisje kijkt. Het is elke morgen weer raak. Het meisje durft geen woord tegen de juf te zeggen, zelfs geen goede morgen. Ze is zo verlegen en weet zich geen raad met de juf, hoe lief ze ook kijkt. Wat moet je tegen een juf zeggen? En hoe moet je het zeggen? En wat daarna? En waarom moet je iets zeggen? “Mama moet het doen!! Die kan het wel!”

Wat zouden jullie het meisje vertellen?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Zo is het ook met het praten met God. Hij kijkt je vriendelijk aan en wacht tot jij Hem iets gaat vertellen. Hij vindt jou belangrijk en alles wat je Hem vertellen wilt ook. En…, Hij gaat er ook wat mee doen.

Moet je horen wat God ons in de Bijbel leert over praten met Hem (bidden): Vraag me alles wat je maar wilt en Ik zal je het goede geven. Dat doen mensen toch ook voor hun eigen kinderen?! Nou, Ik ben een goede God, veel beter dan mensen, dus ik geef jullie zeker het goede als jullie daarom vragen. (Mattheüs 7: 7-11)

En met het goede bedoel Ik ook echt het goede. Jullie willen gelukkig zijn en dat zal Ik jullie ook maken. Jullie vullen echter al zo vaak in hoe jullie gelukkig denken te moeten worden: door dure spullen, een rijk en gezond leven, een mooie baan of goede cijfers op school, veel vrienden of goede relaties. Maar Ik weet heus wel wat jullie nodig hebben, laat dat maar aan Mij over. Van jullie vraag Ik om je bezig te houden met Mijn Koninkrijk. Om eerlijk en in liefde met elkaar om te gaan. Richt je niet meer op alle dingen die je meent zelf nodig te hebben om gelukkig te worden, laat dat maar aan Mij over. (Mattheüs 6: 19-34)

Weet je, als je zo graag bijvoorbeeld rijk wilt worden omdat je dan denkt dat je gelukkig zult zijn, dan ga je alles doen om rijk te worden en kan je niet meer leven zoals Ik van je vraag in Mijn Koninkrijk. Je loopt dan het geld achterna en vindt Jezus en Zijn manier van leven alleen maar lastig worden om erbij te hebben. Jezus gaat je dan voor je gevoel in de weg lopen.
Je zult echt moeten kiezen tussen Mij of een ander verlangen in je leven. En pas dan, als jij je leven(sverlangen) opgeeft voor Mij, zal je levensverlangen ten volle vervuld worden op een manier die je nooit gedacht had. Ik zal voor je zorgen, durf jij dat aan??? (Mattheüs 6: 19-34)

Ik wil voor je zorgen dus vertel me daarom gerust wat je allemaal nodig hebt. Dat hoor ik graag van je, in je eigen woorden, gewoon simpelweg in een gesprekje tussen jou en mij. Dat hoeft niemand te horen of te weten, dat is helemaal veilig onder ons. Bidden is niet iets waarmee je hoeft te pronken of wat je heel goed moet doen. Je krijgt er heus geen cijfer voor! (Mattheüs 6: 5-8)

Soms moet je best lang wachten tot je iets merkt van Mijn reactie op je gebed. Maar twijfel dan niet dat Ik ermee bezig ben. Blijf doorgaan met je gebed, want zelfs mensen zwichten als je ze maar lang genoeg blijft vragen, dus Ik, die zoveel van je houd en het goede voor je wil, al helemaal! (Mattheüs 1: 1-8)

Ik zal het je nog sterker vertellen! Luister naar wat Jezus leert. Hij zegt: Het is echt zo, dat als je bijvoorbeeld tegen een berg zegt: ‘Word opgepakt en in de zee gegooid’, en daarbij niet twijfelt in je hart, dat het ook echt zal gebeuren. Alles wat je biddend verlangt, geloof dat je het ontvangen zult en het zal je gegeven worden. (Marcus 11: 23,24)

En wat doet God dan met je gebed?

God verhoort je gebed altijd dieper en beter dan waar jij aan dacht. De Bijbel staat vol met voorbeelden:

  • Denk aan Elia die God vertelt dat hij alleen nog maar dood wil en door God gesterkt wordt en zelfs God mag ontmoeten in een zachte bries. (1 Koningen 19)
  • Denk aan Elisa, die ingesloten wordt door een enorm leger, maar waar God een engelenleger stuurt om hem te redden. (2 Koningen 6: 8-23)
  • Denk aan Daniël die lang moet wachten op verhoring omdat er eerst een geestelijke strijd uitgevochten moet worden in de hemelse gewesten. Maar daarna ontvangt hij wijsheid en inzicht waar hij om vroeg. (Daniel 10: 1-14)
  • Denk aan de gemeentelijke gebedsgroep in Jeruzalem die ontstond toen Petrus gevangen werd genomen om gedood te worden. De verhoring van hun gebeden was zo radicaal en plotseling dat ze het eerst helemaal niet konden geloven! (Handelingen 12: 1-9)

Nu je dit weet over bidden, wat durf jij aan God te gaan vertellen en te vragen? Besef dat jouw gebed gevolgen heeft, ja, dat jouw zachte simpele gebed stormen losmaakt in de hemelse gewesten! (Jacobus 5: 6b)

Tot slot
Ik bid u/jullie Gods zegen toe en een voortgaande groei in geloof en wijsheid. Na vier jaar stop ik als leidster van de Mini Bethelclub. Ik ben dankbaar dat Robert en Janita Kuiper het stokje na de zomervakantie van mij overnemen. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die ik met jullie mee mocht maken en ook dankbaar voor de lieve en trouwe steun van vele gemeenteleden.

God, U zij alle eer en dank voor de afgelopen jaren van werk onder Uw kostbare kinderen!

Miek Zevenbergen


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten