Maandelijkse Archieven: oktober 2019

Eredienst – zondag 3 november 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Daniël Maassen van den Brink (Kampen)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 98: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Lied van verootmoediging: Nieuwe Liedboek 1008
 • Genadeverkondiging
 • Leefregel: Lucas 18: 18-30
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 816
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Gesprek met de kinderen (waarna zij naar de nevendienst gaan)
 • Eerste lezing: Genesis 12: 1-8
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 42
 • Tweede lezing: Lucas 19: 1-10
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 531
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 386
 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)
 • Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 333
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 27 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)

Thema

Weet u niet dat u een tempel van God bent, en dat de Geest van God in uw midden woont?

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 84: 1,3,6
 • (staande) Onze Hulp en groet
 • Verootmoediging
 • Zingen: Hemelhoog 275
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 298
 • Apostolische vermaning
 • Gebed bij de Schriften
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Eerste lezing: Johannes 2: 13-23
 • Tweede lezing: 1 Korinthiërs 3: 16
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 512: 1-3,6,7
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 975: 1-3
 • Gebeden
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 416
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 20 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Harry van Toor (Zetten)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 216: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 23
 • Gebed om ontferming en voor de nood van de wereld
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 136: 1,2,12,13
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Lezing Oude Testament: 1 Koningen 19: 19-21
 • Evangelielezing: Lucas 9: 57-62
 • Zingen: Opwekking 689
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 386
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 835: 1-4
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Henk Zeefat (Wijhe)

Thema

Stilte na de storm

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied : Hemelhoog 539: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 539: 3
 • Inleiding op de dienst
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 836: 2,5
 • Oproep tot navolging van Christus
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 634: 1,2
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18
 • Gesprek met de kinderen over Elia
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 812
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 852
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 479: 1,3,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Jubileum gebedskring

Categorie:Nieuws

Dit jaar bestaat de gebedskring 45 jaar. Wat kunnen we God dankbaar zijn dat de kring nog bestaat! Dat er altijd weer mensen gevonden worden die dat voortzetten. Want gebed is o zo belangrijk. De Here God wil gebeden zijn. Hij doet wat met onze gebeden. Wat zou het heerlijk zijn als er nog meer groepen kwamen! Bij elkaar komen om God te danken en te prijzen; om te bidden voor allen die het moeilijk hebben, dichtbij of veraf. Moge de gebedskring nog lang blijven bestaan.


Startactiviteit jeugdseizoen 2019/2020

Categorie:Nieuws

Als startactiviteit voor de jeugd zijn we gaan lasergamen op het Rutbeek. Eerst kreeg je een helm op met daarin een sensor, dus je kon alleen geraakt worden op je helm. Ook kreeg je een heel groot geweer mee met een onbeperkt
aantal kogels en 5 handgranaten. Daarna gingen we de teamindeling maken, het was nog wel even lastig om de teams even sterk in te delen. Jordy was de kampioen, die was niet te raken!! En dit moet je heel letterlijk opvatten: zijn sensor deed het niet! Dat werd gelijk verholpen en snel
door naar het volgende spelletje. Iedereen kreeg 10 levens en als je af was kon je bij de leiding een lekkere versnapering ophalen. We hadden er prachtig weer bij en de sfeer zat er goed in!


Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

In september zijn we op bezoek geweest bij ds. Levente Nagy in zijn nieuwe woonplaats Pasareni. Voor het gezin is het wennen, een nieuw huis, een nieuwe school, vriendjes en een grotere gemeente voor de dominee. Ze vinden het er fijn en hebben vertrouwen in de toekomst.

In Kisfülpös is ook een nieuwe dominee: Hunor Nagy, 28 jaar en vrijgezel. We hebben met hem, en zijn ouders, kennis gemaakt en hij wil graag aanspreekpunt worden voor het contact met ons. Hij spreekt Engels en is
bekend met contacten in Nederland, zijn ouders hebben contact met een gemeente in Wolvega (op de foto de dominee meest links, verder zijn ouders en zus). We zijn blij dat we kennis gemaakt hebben, dit maakt het contact in de toekomst eenvoudiger.

De actie Roemenië gaat gewoon door voor het dorp Kisfülpös en we hopen dat u ons hierin blijft ondersteunen.


Diaconiecollecte zondag 20 oktober 2019

Categorie:Collectes diaconie

Stichting Chris

Chris biedt een luisterend oor aan kinderen en tieners door middel van chat en Chrisconnect (mail). Op deze wijze stelt men kinderen/jongeren in staat hun problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om hen zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij dat nodig hebben. Naast een luisterend oor geeft Chris ook verschillende voorlichtingen en trainingen op scholen, kerken en
andere organisaties. Samen sta je sterk (pestaanpak) en LEV! (het weerbaarheidsprogramma).

Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel. De stichting inspireert en stimuleert kinderen, jongeren, ouders en opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 13 oktober 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in actie


Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen op een ander spoor met een ambitieus project. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.


Eredienst – zondag 6 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. J.H. Adriaanse (Uelsen)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 218: 1-5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 280: 1-4,6,7
 • Lezing van Gods gebod
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 51: 5
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Jona 3 en 4
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 315: 1,2
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 100: 1,2,4
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 416: 1-4
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten