Eredienst – zondag 16 juli om 10.00 uur

Eredienst – zondag 16 juli om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: God voor ogen houden!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 84: 1, 2, 3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 84: 4, 5, 6
 • Geloofsaansporing: Hebreeën 13: 5-8 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 179
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Hebreeën 11: 23-27 (NBV)
 • Henk Vledder (piano) en Anita van der Molen-Holl (sopraan): Ik zal er zijn (Sela)
 • Zingen: Nevendienstlied 4 (melodie: Liedboek 2013 nr. 801), terwijl groep 1 t/m 8 naar de nevenruimte gaat
 • Prediking n.a.v. Hebreeën 11: 27b (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 845 (melodie: Psalm 86)
 • Beampresentatie afscheid kinderen van zondagsschool door Bernardine Kobes-Verheul
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 756: 2, 3, 6, 7, 8
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Hebreeën 11: 27b (NBV)
Hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.

Vorige maand ging de vlag uit met schooltas, toen een aantal scholieren geslaagd waren. Vervolgkeuzes maken voor opleiding of werk zijn dan vaak de volgende stappen. Ook al zit de grote vakantie daar nog tussen. Voor menigeen komt daar later de keuze voor een vriend(in) bij.

Hoeveel jongeren hebben tegenwoordig ‘keuzestress’. En hoe zit ‘ met de keuze de Here Jezus een leven lang te volgen? Hoe moeilijk kan ‘t zijn voor jongeren, als ze gaan studeren, om dicht bij God te blijven leven. Het geloof doet ons nu eenmaal ‘nee’ zeggen tegen bepaalde dingen en ‘ja’ tegen ándere dingen.

Maar waarom moet je kiezen? Kun je ‘t niet beter combineren? Was het niet verstandiger geweest van Mozes om zijn invloed aan het hof van de koning van Egypte te blíjven gebruiken? Dat deden Jozef en Esther toch ook? Wij zeggen ‘t toch óók: vanuit de regering kun je méér bereiken dan vanuit de oppositie…

Hebreeën – de mensen aan wie deze brief gericht was – waren Joden die in Jezus geloofden. Zij hadden het moeilijk en dreigden terug te vallen in het oude leven. Paulus herinnert hen aan een hele rij geloofsgetuigen. Helden, die ook konden falen. Abraham met Hagar, Izaäk bij opvoeding en Mozes met een móórd.

Zo staat de fuik van de fout telkens open. Hoe hield Mozes vol? Door àf te zien. Kijk naar de wielrennerij zoals bij de Tour de France. Met de nodige startproblemen na de geboorte gaat de weg van Mozes daarnà steil omhoog. Aanvankelijk aan het hof van farao weet hij daar ‘van de prins géén kwaad’.

De grootheid van Egypte omgaf hem met schatten van een cultuur, die mijlenver van God àf staat. Op de kroon van farao staat een cobra-teken. Waarschijnlijk heeft hij het hiëroglyfenschrift kunnen lezen. Zat hij bij opa- farao op schoot als beoogde troonopvolger. Toch vroeg hij zich als 40-er af, waarvoor hij leefde.

Mozes leefde in twee werelden. Evenals wij. In de reële en in de digitale werkelijkheid. Mozes speelde eigen rechter, maar werd door zijn eigen volk níet als bevrijder (h)erkend. Wat deze zoon van een Leviet ánders deed zijn, was het gebed van zijn ouders: ‘Leid hem níet in verzoeking, maar verlos hem van de boze.’

Het meest wezenlijke gebed van (groot)ouders voor kinderen. Het werkte door in zijn levenshouding. Gelet op de tekst: Hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. In gewone taal: Mozes wilde God voor ogen houden! Niet langer van twee walletjes eten. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, zegt de Here Jezus (Joh.6:27).

Kies dan voor welke (brood)Heer je leeft. Immers geloof dat niets kost, stelt weinig voor. En soms brengt geloof ook in een isolement. Brengt ‘t ook in de tegenwoordige tijd lijden met zich mee. Maar dat weegt níet op tegen de heerlijkheid die komt, zegt Paulus (Rom.8:18). Eerst word je geduld. Daarna tegengewerkt.

Op den duur verboden. En tóch koos Mozes bewust voor Christus. Maar hoe kan dat nou? Want Hij was er ten dage van Mozes en ook nu niet?! Eén ding is nodig: de verrekijker van het geloof. En die focust op Jezus. In Hem kun je de greep van God gaan voelen op je leven. Ga je mee in Zijn spoor, dat uitliep op kruis dragen.

Gemeente, bestáát ook nu nog volhardend geloof? Ja, ‘t is verkrijgbaar bij Hem, die gezegd heeft: God is Geest (Joh.4:24). Jezus leert ons dat geloof niet enkel zaak is van zélf vasthouden, maar juist: vastgehouden wórden. Je gaat ’t pas zien, als je ’t dóór hebt. Het maakt op den duur van elke toerist een pelgrim.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten