Eredienst – zondag 9 juli om 10.00 uur

Eredienst – zondag 9 juli om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Sparend voorbijgaan!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 70
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 203: 1, 2
 • Wet des Heren (NBG)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 203: 3, 4
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen: Exodus 12: 21-28 (BGT)
  1 Corinthiërs 5: 6b-8 (NBG)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 618: 5
 • Zingen: Nevendienstlied 3 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 122), terwijl groep 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaat
 • Prediking n.a.v. Exodus 12: 23b (BGT)
  Maar als Hij bloed aan de deur van een huis ziet, gaat Hij dat huis voorbij.
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 187
 • (staande) Wij gedenken: Klaasje Doornbos-Muis (1923-2017)
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 445: 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 723
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel/li>

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 12: 23b (BGT)
Maar als Hij bloed aan de deur van een huis ziet, gaat Hij dat huis voorbij.

Anthony de Mello (1931-1987), jezuïtische priester uit India, vertelt in zijn boek ‘Sadhana, een weg tot God’ hoe een oude Chinese man een paard bezit waarmee hij zijn akker bewerkt. Op gegeven moment vlucht het paard de bergen in en komt niet terug. De buren beklagen hem. Hij zegt daarop: ‘(On)geluk: wie zal het zeggen?’

Een week later keert het paard terug met een kudde wilde paarden. De buren feliciteren hem. Als de oudste één van de paarden aan het temmen is, valt hij eraf en breekt z’n been. Mensen beklagen vader opnieuw. Hij zegt daarop: ‘(On)geluk: wie zal het zeggen?’ Een week later ronselt het leger gezonde jonge mannen voor oorlog.

Als ze het gebroken been van de eerstgeboren zoon zien, laten ze hem met rust. Kortom: ‘(On)geluk: wie zal het zeggen?’ Maar ze gingen wèl aan de deur van dat huis voorbij. Iets soortgelijks gebeurt bij heel veel Joodse mensen tegelijk in het land Gosen. In elk gezin staan groten en kleinen om het lam, dat 4 dagen bij hen woont.

Mogelijk hebben ze staan huilen, toen de halsslagader van het diertje werd doorgesneden. Het spartelt nog even. Dan loopt het warme bloed in een schaal. Doel hiervan? Het bloed van het dier zou bloedvergieten moeten voorkomen. In de vorm van sterven van álle eerstgeborenen in Egypte. Immers Israël is níet beter dan Egypte.

En wíj? Wij zijn niet beter dan Israël. Overigens kon volk Gods gewoon denken, dat het wèl zo was. Want na de derde plaag waren alle rampen in Egypte aan Israël voorbij gegaan. Troffen die enkel Egyptenaren. Dat kon al gauw tot de gedachte leiden: ‘Kennelijk vindt God ons beter dan de anderen!’ Maar ís dat zo? Neem nu plaag 10.

Op dat moment treft állen weer een gelijke behandeling: gelovig of niet. Níet genoeg is dat tranen geplengd worden, als het bloed van het beestje vloeit. Het bloed moet ook toegepast worden. Aan deurposten gestreken en op de balk boven de deur. Met als doel: Maar als Hij bloed aan de deur van een huis ziet, gaat Hij dat huis voorbij.

Met andere woorden: Het is niet genoeg, dat wij slechts met het verstand weten dat Christus Zich als een Lam ter slachtbank heeft laten leiden. Dat weten kijkers van The Passion ook. Punt is, dat bloed van het Lam ook nog ergens anders aan gestreken moet worden. Namelijk aan de deurpost van onze ziel. Geloof aan de binnenkant.

Paulus zegt tegen de Corinthiërs (I,5:6a), dat gelovigen soms zo gauw zelfvoldaan zijn. Hij spreekt in dit verband over óngezuurd brood. Zuur geworden deeg. Gebruikt als gist om het deeg te doen rijzen. Voor hem een beeld van het oude leven. Bestaande uit slechtheid en boosheid (1Cr.5:8). Eigenlijk een leven zónder het Paaslam.

Daarom moet Israël vóór het Pascha eerst grote schoonmaak houden. Anders leidt de Eerstgeborene Gods een leven, waarbij de uiterlijke én innerlijke deurpost níet zijn als twee kanten van één medaille. Dan terug naar het begin: Wat de één ongeluk noemt, is voor een ander geluk. Wij blijven gespaard voor Gods oordeel dankzij de Eniggeboren Zoon.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten