Eredienst zondag 2 juli 2017 om 10.00 uur

Eredienst zondag 2 juli 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Wilt heden nu treden!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 147: 1, 2, 3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 147: 4, 5, 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • (staande) Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Exodus 10: 1-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 105: 12
 • Schriftlezing: Openbaring 9: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 78: 16
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 2 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454), terwijl groepen 1 t/m 8 naar de nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Exodus 10: 3b (HSV)
  Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën: Hoe lang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen?
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 414
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 906: 1, 2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 10: 3b (HSV)
Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën: Hoe lang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen?

U kent het vast wel. Dat oude lied uit die oude bundel (1626) Valerius’ Neder-landtsche gedenck-klank: ‘Wilt heden nu treden voor God, den Here, Hem boven al loven van harte zeer, en maken groot zijns lieven namens ere, die daar nu onze vijand slaat terneer.’ Loflied: God schenkt overwinning op de vijand.

Dat moet herdacht worden: ‘Ter eren ons Heren wilt al uw dagen, dit wonder bijzonder gedenken toch.’ Zeven maal ‘wonder bijzonder’. Het programma, dat God voor farao in Egypte gedraaid had. Na 7 plagen zouden wij zeggen: ‘Mozes, laat de sprinkhanen maar komen! Wie níet horen wil, moet voelen…!’

Maar weten wíj, onze kinderen en kleinkinderen eigenlijk wel wie God is? Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden: Zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën. Hoe lang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen? Twee woorden vallen op: weigeren en vernederen. Met dat eerste zijn we al snel klaar.

Weigeren is: iets persé níet willen doen. Wie wordt hier iets geweigerd? Inderdáád: God! Wát wordt Hem onthouden? Nederigheid die een mens aan Hem verschuldigd is. Iemand schreef ooit een boek: ‘Nederigheid, en hoe ik die verkregen heb.’ Er stonden maar liefst vijf ‘selfies’ van de schrijver zelf in opgenomen.

Farao was ergens ook zo’n ‘ingebeeld portret’. Een enkele keer zei hij: ‘Ik heb ditmaal gezondigd (Ex.9:27).’ Maar zo’n belijdenis was net zo veel waard als later die van koning Saul of Judas. Alle drie zaten ze met gevolgen van hun daden. Enkel dáárom hadden ze spijt. Maar om wat voor nederigheid gaat ‘t hier?

Niets anders dan die welke ons doet buigen voor God. Vanuit het geloof gezien is het zoiets als een kind, dat ‘t eens wordt met hoe Vader dingen ziet. Zoals in het lied van Jacqueline van der Waals (1863-1922): ‘Heer, ik wil uw liefde loven, ook al begrijpt mijn ziel U niet.’ Vaak denken wij nèt eender als de farao…

Als de sprinkhanen maar weg zijn…In Openbaring herinnert Johannes ons aan sprinkhanenplaag. Daar brengen ze niet zozeer schade toe aan gewassen, maar mensen. Aan wie zegel van God níet op het voorhoofd hadden. ‘Verzegelden’ zijn mensen op wie ‘t Woord van God innerlijk en uiterlijk een stempel drukt.

Maar voor wie níet gelooft, geldt dit: hun levenshuizen staan 5 maanden bloot aan sprinkhanen. Van mei tot en met september. De lengte van de tijd van de zondvloed. Sprinkhanen staan hier voor machten en krachten in dienst van ‘de engel uit de afgrond’. De afgrond, waaruit rook opstijgt. En wat betekent ‘rook’?

Beeld voor verduistering van het licht van het evangelie. Door een geest van dwaling, die verstikkend is. Sprinkhanen hebben géén koning, maar hier juist wèl. Hij wil mensen píjn doen. Kapot maken. Niet eens dood. Venijn zit bij ‘de verderver’ in de staart. Zijn we vóórbereid? Jezus zegt: ‘Wilt héden nu treden: vólg Mij!’

Zijn we kláár voor het programma ‘wonder bijzonder’? Begonnen met de opstanding van de Goede Herder die de weg-der-vernedering niet geweigerd heeft, maar die juist voluit gegáán is. Om door Zijn Geest ook óns leven te gaan brengen ‘op hoger plan’. Totdat God op Zijn dag eens zal zijn alles in allen.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten