Categorie Archieven: Mini Bethelclub

God, hoe heet U eigenlijk?

Categorie:Mini Bethelclub

Juni 2016

Een naam kan iets over iemand zeggen.
Denk bijvoorbeeld maar aan de naam Jezus (God redt of God de Redder) of Alexander de Grote (Alexander was een groot veldheer) of Sneeuwwitje (ze had een blanke huid als sneeuw) of ‘van Zutphen’ (een voorouder woonde ooit in Zutphen).

Zou God ook een Naam hebben?
Jullie hebben vast wel ideeën voor een goede Naam die bij Hem zou passen.
En zo was het ook! Wat een prachtige lijst!

 • De Mooie
 • De Goddelijke
 • De Hoge Man
 • De Eeuwig Levende
 • De Schepper
 • De Vader
 • De Wijze
 • De Slimste
 • De Beste
 • De Machtige
 • De Rechtvaardige
 • De Dapperste
 • De Heerser
 • De Vriendelijke Vader
 • De Geweldige
 • De Liefste
 • De Sterkste
 • De Onsterfelijke
 • De Gekruisigde
 • De Feestvierder
 • De Oude
 • The Notch

Weet je, Mozes heeft het een keer aan God gevraagd welke Naam Hij heeft! (Ex 3: 13-15) En God zei toen: ”Ik ben, Ik ben die Ik ben, is Mijn Naam.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Dus al die namen die jullie genoemd hebben zijn goed! Want al die namen…zo ís God en dus heet Hij zo. En zoals die namen vertellen, zo wás God , zo ís God en zo zal Hij ook altijd zijn.

Wat zijn jullie gelukkig met zo’n God en Vader, die er altijd is en zal zijn voor jullie. Want zijn Naam betekent niet alleen wíe Hij is, maar ook dát Hij er is: Ik ben, Ik ben er altijd!

Ga dan jullie vakantie en jullie leven in met Hem! En Hij gaat met jullie mee, waar je ook gaat!
Want zo héét Hij en zo ís Hij!

God zegene jullie!


Kom maar, ik pak je hand!

Categorie:Mini Bethelclub

Mei 2016
(Naar Jesaja 42: 16,17 en Lucas 10: 25-37)

Je kan op van alles vertrouwen: je vrienden, je mobieltje, je geld, je veilige huis. Allemaal kunnen ze jou bescherming bieden als dat nodig is. Daarom zorg je er ook voor dat je vrienden je aardig blijven vinden, dat er genoeg tegoed op je mobiel staat en je batterij elke dag weer opgeladen is, dat je op tijd je zakgeld krijgt en wat geld achter de hand hebt voor het geval dat… en dat je ’s nachts de voordeur goed op slot doet voor je gaat slapen.

Als je daar maar allemaal goed op let en verder geen stomme dingen doet, dan zou het een heel eind goed moeten gaan. Zo wordt je geleerd om te leven en, als het tegen zit, te overleven.

Wat zegt Jezus eigenlijk over hoe we moeten leven?
Hij zegt dat je je aandacht aan heel andere dingen moet besteden! Hij zegt: Heb God lief met alles wat je hebt en heb de mensen om je heen lief zoals je van jezelf houdt. Maar bijt dat dan met hoe wij leren om te leven?

Ja!

Jezus geeft een voorbeeld en ik vertel het hier in eigen woorden aan jullie.

Op een eenzame ruige weg door een verlaten bergland loopt een keurig nette man met een rugzak. Hij is op weg van Jericho naar Jeruzalem. Hij heeft zich goed voorbereid op deze reis, want hij weet dat het een gevaarlijke route is vanwege de regelmatig voorkomende roofovervallen. Daarom reist hij overdag en houdt hij er flink de pas in om weer zo snel mogelijk uit het gevaarlijke gebied te zijn.

“Ach, zie je wel!”, denkt hij, als hij opeens naast de weg het levende bewijs ziet van het gevaar dat hij loopt. Er ligt een man in elkaar gelagen, roerloos op zijn buik. En zijn bagage lijkt gestolen. Geshockeerd schudt hij zijn hoofd en versnelt zijn pas nog meer. “De rovers zijn vast nog in de buurt. Weg wezen!”, hamert het door zijn hoofd en de angst giert door zijn aderen.

En wat deze man doet is niet vreemd. Ook een volgende reiziger die langs komt, maakt zich zo snel mogelijk uit de voeten. Een verstandige keuze. Je moet goed voorbereid op reis gaan en het gevaar niet opzoeken. Je moet onderweg geen stomme dingen doen!

Even later komt een beetje slordig geklede man met een pakezeltje langs. Hij ziet de man ook liggen. Maar hij voelt meer dan alleen angst. Hij voelt medeleven. Hij voelt even hoe die man zich moet voelen die daar ligt. Misschien leeft hij nog?! Kan ik nog iets voor hem doen? De man vergeet al zijn angst en loopt naar het slachtoffer toe. Hij is nog op tijd. Hij leeft nog! Hij pakt uit zijn eigen verbandtrommel zijn eigen Betadine en verband en pleisters. Hij geeft hem van zijn eigen water te drinken en tilt hem tenslotte op zijn ezeltje en neemt hem mee. Nee, snel gaat dat niet natuurlijk. Wat een risico loopt die man! Straks komen de rovers hem overvallen terwijl hij helemaal niet oplet en met die gewonde man bezig is!

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Hij brengt de gewonde man naar een hotel en betaalt zijn kamer en de verzorging van deze gewonde man die immers van alles beroofd is. Weg reisgeld!

Zo wil Jezus dus dat we leven.

Maar dat is toch veel te gevaarlijk? We moeten toch ook voor onze eigen veiligheid zorgen?

God zegt: Vertrouw op Mij en niet op je vele vrienden, je mobieltje, je geld, je huis. Die kunnen allemaal kapot gaan of verdwijnen. Zij bieden schijnveiligheid. Maar Ik niet! Ik blijf bij je. Ik pak je hand en Ik leid jou op die weg die je nog nooit gegaan bent en die je nog niet kunt overzien. En als je dan gaat, dan zal Ik zorgen dat het licht wordt voor jou uit en dat er goede dingen zullen gebeuren die Ik belangrijk en goed vindt, dingen die eerlijk en rechtvaardig zijn, midden in een wereld die lijdt onder onrecht.


Hé, vreemdeling, wil jij er ook bij?

Categorie:Mini Bethelclub

April 2016
(Naar Jes.56: 1-8)

Huh?! Wie stelt die vraag? En wie is die vreemdeling? Waarom wil hij er eigenlijk bij? Is er nog wel plek voor hem en al die anderen die dan volgen?

Weet jij wie die vraag stelt: “Hé, vreemdeling, wil jij er ook bij?”

Gód stelt die vraag. En jíj bent die vreemdeling, tenminste als je geen Israëliet bent.

Luister, God gaat verder:
Aarzel niet als je bij de grens staat. Als jíj Mij wilt volgen, dan is dát jouw verblijfsvergunning in Mijn Koninkrijk. Nee, sterker nog, dat is jouw nieuwe nationaliteit! Jouw eigen gloednieuwe paspoort. Hier, Ik geef je ook een eigen nieuwe naam, zodat je er helemaal bij hoort en……je mag wel in Mijn eigen huis komen wonen. Er is plek zat! Kom, en ga aan het werk in Mijn Koninkrijk. Wat zal Ik blij zijn met alles wat jij voor Mij zult doen in Mijn huis. Ja, dat is wat ik wil: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor álle volken.

Volg Mij! Leef eerlijk en rechtvaardig. Houd van Mij en van de mensen om je heen. Want Mijn heil is dichtbij gekomen. Binnenkort wordt Mijn Koninkrijk en Mijn rechtvaardigheid voor iedereen zichtbaar en een feit. Oh, gelukkig ben jij, als Jezus je dan zo handelend aantreft!

Hoe ga jíj dat doen, Jezus volgen?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
De kinderen hadden mooie antwoorden:

 • Ik ga meer luisteren naar Bijbelverhalen en meer naar de kerk!
 • Ik ga meer bidden en danken!
 • Ik ga goed naar God luisteren als Hij wat tegen mij zegt!
 • Ik ga letten op de positieve dingen in de mensen en niet langer op de slechte dingen!
 • Ik ga niet meer letten op de balk in de ogen van de ander!
 • Ik ga mensen helpen!

Feest is drie keer feest!

Categorie:Mini Bethelclub

Maart 2016

Als er een feestje gevierd gaat worden is het eigenlijk drie keer feest. Want het is al feest als jíj een uitnodiging krijgt: “Jippie, ik mag óók komen! Ik krijg een uitnodiging!” En als je dan naar het  feest gaat en de deur gaat open, dan is het feest dat jij er bent: “Wat heerlijk, je bent gekomen! Wat ben ik blij! Kom binnen!” En dan, als alle gasten er zijn, kan het grote feest eindelijk beginnen: Hoera, het grote feest begint!!!

Feest is drie keer feest!

Zo is het ook met Jezus’ grote feest, Zijn bruiloft, straks als Hij terugkomt op aarde.

Mag jíj op Zijn feest komen? Heb jíj een uitnodiging gekregen? Toen Jezus stierf aan het kruis op Golgotha was het Goede Vrijdag en was het groot feest in de hemel, want op dat moment konden alle uitnodigingen voor het grote bruiloftsfeest van Jezus verstuurd worden. Iedereen op aarde werd uitgenodigd! Jij ook!

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
En? Kom je naar het feest? Misschien denkt iemand dat de uitnodiging verkeerd bezorgd is. Hij heeft hem nooit ontvangen. Maar als je dit leest is het de uitnodiging. En de Bijbel is ook de uitnodiging. Je kan hem gewoon niet missen, daar zorgt God wel voor. Desnoods vindt iemand de uitnodiging in de natuur geschreven. Misschien denkt iemand dat de uitnodiging niet goed geadresseerd is. Hij heeft Jezus immers nooit gemogen, dus waarom zou Jezus hem dan op Zijn feest willen zien.  Of iemand denkt dat hij niet goed genoeg geleefd heeft en dat het daarom niet gepast is om toch naar het feest te komen. Maar met al die dingen heeft Jezus rekening gehouden. Je wordt bij het feest eerst gewassen en krijgt een prachtige nieuwe naam en schone mooie kleding aan. Zo is iedereen in het nieuw en helemaal goed voor God.

En als je nu besluit te komen, dan zal er nu al feest zijn bij Jezus en Zijn engelen: “Wat heerlijk, je komt! Wat ben Ik blij! Kom binnen!”, roept Jezus al van verre.

En als dan iedereen binnen is, mag het grote bruiloftsfeest van Jezus eindelijk beginnen. En weet je wie de bruid is? Met wie gaat Jezus trouwen en met wie wil Hij voor altijd samen wonen? Met jóu en met alle andere bruiloftsgasten!

Kom, laten we naar het feest gaan. Dat wíl je niet missen. Wat zal Jezus blij zijn!


God is goed, God is liefde en God is rechtvaardig

Categorie:Mini Bethelclub

Februari 2016

Tijdens het afleggen van een hindernisbaan, waarlangs jullie lekkere snoepjes konden verzamelen uit een grote voorraadpot, gebeurde allerlei narigheid. Jullie botsten tegen elkaar, waren teleurgesteld over de snelheid, lieten snoepjes vallen… Waren jullie daarna boos op mij? Nee, natuurlijk niet. Ik had juist het goede, namelijk de snoepjes, gegeven; de ongelukjes kwamen ergens anders door. Ik kon jullie juist troosten en aanwijzingen geven hoe het beter kon. Zó is het ook bij God.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Alle góede dingen die je in je leven krijgt, komen van God. (Jak. 1:17) Je krijgt nóóit iets slechts van God. Moeilijkheden in je leven hebben een andere bron, zoals bijvoorbeeld:

 • doordat jijzelf of andere mensen verkeerde keuzes maken, kiezen voor wat ze zélf willen, maar tegen Gods wil en advies in (Jak 1:13-15). Dat heeft vaak hele nare gevolgen en God moet ons zelfs soms corrigeren/straffen om erger te voorkomen.
 • door de gevolgen van de zondeval, zoals ziekte, natuurrampen, sterven (Rom. 8:18-23).
 • doordat mensen je aanvallen op jouw geloof in God (Matt. 5:10-12). Ze zijn dan eigenlijk boos op God en jaloers op jou. Denk maar aan de reden waarom Kaïn Abel doodsloeg.
 • doordat we op onszelf vertrouwen of op andere mensen of dingen in plaats van op God. We vragen of verwachten dan veel te veel van onszelf of anderen. Dat breekt ons op (1Kor 3:11).

Wat een moeilijkheden in deze wereld! (net zoals op de hindernisbaan)

Maar God wil ons juist bevrijden uit deze situatie. Hij wil ons vrede geven die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:6-7). Hij wil ons erbovenuit tillen door ons kinderen van God te maken in plaats van kinderen van deze wereld (Rom. 8:12-16). Daartoe kwam Jezus op aarde. Door Zijn dood voor onze zonden mogen wij nu zomaar naar God toe gaan en “bij Hem binnenlopen” (Hebr. 4:14-16, 10:19-22), zelfs zonder bang te zijn voor Zijn rechtvaardig oordeel (1 Joh. 4:17-18). En we mogen God alles vragen wat we nodig hebben en Hij zal ons het goede, Zijn vrede, met blijdschap geven. Sterker nog, God is zo goed en liefdevol, dat Hij ons niet alleen Zijn vrede aanreikt, maar ons zelfs sméékt om haar aan te nemen in Jezus’ Naam (2 Kor. 5:20).

Daarop riep één van jullie: “Hé zeg, dat is gemeen. We hebben die hindernisbaan helemaal voor niets gelopen. Jezus gunt ons die snoepjes zomaar!”

Jullie hadden het helemaal begrepen!!


God hoeft niets van ons te krijgen, Hij komt juist om óns te dienen!

Categorie:Mini Bethelclub

Januari 2016

Naar Lukas 22: 24-30

Jullie hadden vooraf nagedacht over de vraag wie of wat jullie het allerliefste zouden zijn als alles mogelijk was. Op club mochten jullie iets knutselen zodat je je ook zo kon verkleden. Juist toen jullie verkleed waren, kwam er post binnen. Voor ieder van jullie, James Bond, de miljonair, de eenhoorn….., was er een uitnodiging van de koning! Hij kwam op bezoek en jullie werden allemaal uitgenodigd voor zijn feestmaal.

Snel versierden jullie een troon voor de koning en jullie zetten stoelen in een kring, met de troon aan het hoofd. Nu moest nog beslist worden wie waar mocht zitten. De belangrijkste mensen horen namelijk het dichtst bij de koning te zitten.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Terwijl jullie druk bezig waren met overleggen, ruimde Marianne, in keukenschort, nog even snel de bende van het knutselen voor jullie op.

Toen jullie eenmaal jullie plaats hadden gevonden, was het wachten op de koning. Waar was de koning?!

Marianne was klaar met opruimen en droeg een schaal met heerlijke chips naar binnen. Tot jullie stomme verbazing sleepte zij vervolgens de troon naar de overkant van de kring en ging daar zelf op de troon zitten bij de mensen die zichzelf het minst belangrijk vonden.
Waarom? Speelde Marianne dan de koning? Maar zij gedroeg zich meer als een bediende dan als een koning?! Waarom?

Dat is wat Jezus ook doet.

Bij God, legt Jezus uit, is alles zo anders dan bij de mensen. De mensen behandelen koningen en mensen die machtiger zijn dan zijzelf als de belangrijkste mensen. Maar Jezus zegt dat de belangrijkste mensen zich juist onbelangrijk moeten voelen en de mensen die leiding geven juist moeten dienen. Dat was ook precies wat Jezus deed. Hij hoefde niets van ons, maar Hij kwam juist om ons te dienen.

Zo is God. Hij is de Allerbelangrijkste, maar Hij hoeft niets van ons. Hij dient ons juist! Hoe bestaat het? Wie kent er zo’n God?!

En daarom, zegt Jezus, moeten wij ook zo doen: elkaar belangrijker vinden dan onszelf en elkaar dienen. Als we zo leren elkaar lief te hebben, dan mogen we straks naast Jezus, onze Koning, zitten. Dan mogen we Hem helpen wanneer Hij Koning is, want dan hebben we geleerd om zelf ook goede koningen te zijn: dienend en niet eisend.


Bijbellezen? Waarom zou je … ?!

Categorie:Mini Bethelclub

November 2015

God vertelt in Zijn Bijbel wie Hij is. Daarom is het belangrijk dat je in de Bijbel leest, anders ga je domme dingen doen en verlies je God uit het oog. God verliest jou trouwens nooit uit het oog!

Naar aanleiding van Hosea 7:11-16 vertel ik jullie daarover een spiegelverhaal.

Een groepje kinderen speelt in de tuin terwijl mama in huis bezig is. De tuin ligt aan een drukke straat met aan de overkant een grote snoep-en-speelgoedwinkel. Mama heeft hen gewaarschuwd voor de drukke weg: “Blijf in de tuin, achter het tuinhekje, want de straat is levensgevaarlijk voor jullie.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Maar op een dag zijn de kinderen uitgekeken op het speelgoed in de tuin en zien ze de prachtige etalage van de speelgoedwinkel aan de overkant van de weg. Half over het tuinhekje hangend, proberen ze te zien wat er allemaal staat. Moeder komt snel naar buiten en waarschuwt: “Stop! Niet buiten het hekje gaan, dat is levensgevaarlijk met die drukke weg! Bovendien is het speelgoed dat jullie daar zien van de winkel, je mag er toch niet mee spelen. Als je iets nodig hebt, vraag het dan aan mij.”

Als mama weer binnen is, duurt het niet lang of de kinderen staan weer bij het hekje. Eentje doet het zachtjes open. Mama komt deze keer niet meteen naar buiten, dus ze sluipen voorzichtig de tuin uit. Eenmaal buiten het hek, weten ze niet hoe vlug ze de straat over moeten rennen om bij de winkel te komen.

Plots voelen ze een flinke ruk in hun nek. Ze tuimelen achterover en vallen hard op de stoep. “Au!” Door de schrik en pijn horen ze niet eens de gierende remmen van een auto. Huilend van de pijn kijken ze om zich heen. Wie liet hen zo gemeen vallen?! Dan zien ze een lijkbleke mama achter hen staan. Mama?! Heeft mama hen zo’n pijn gedaan? En dan begint mama ook nog eens boos tegen hen te praten. Wat is dit voor een gemene mama?! Ze gooit je op de grond en praat boos tegen je … ?! En ja hoor, ze moeten ook weer die stomme tuin in van haar!

Mokkend gaan de kinderen terug, maar niet voor lang. Want naar zo’n stomme en gemene mama hoef je toch niet te luisteren?! Na deze conclusie stormen ze, met twee vingers in hun oren om mama niet te horen, boos de tuin uit, de straat op en … ai!

Was dit nou echt een slechte gemene moeder of juist een goede, denk je? Hadden die kinderen niet veel beter het huis in kunnen gaan om te ontdekken hoe goed hun moeder voor hen was. Ze mochten immers alles aan haar vragen, had ze toch gezegd?

Veel mensen hebben moeite met God als Hij ingrijpt. Ze vinden dat gemeen en willen zelf beslissen wat ze doen. Dan lopen ze bij Hem weg en dan gaat het zo makkelijk fout. Je kan veel beter kennis met Hem gaan maken. Je mag immers alles aan Hem vragen en vertellen. Daarom: Lees Zijn Bijbel en leer Hem kennen.


Hoe kan dat goed gaan?! Maar, beloofd is beloofd!

Categorie:Mini Bethelclub

Oktober 2015

Ik liet jullie bij aankomst lekkere zelfgebakken brownies zien en ik beloofde jullie die mee te geven als jullie naar huis zouden gaan. Even leek het erop dat daar niets van terecht kwam toen onze hond de koekjes schijnbaar plotseling te pakken had gekregen en op had gegeten!
Maar gelukkig, er bleek aan het eind van de avond toch een grote bak met brownies te zijn! Genoeg voor iedereen, want beloofd is beloofd.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
En zo ging het ook in het leven van Jozef en zo gaat het ook in jouw leven. Soms lijkt er niets van Gods beloftes terecht te komen, maar voor God geldt: beloofd is beloofd.

Jozef werd door zijn tien grote broers erg gepest. Zijn moeder was gestorven en zijn vader had niet veel tijd voor hem. Soms kreeg hij wel mooie kadootjes van hem, dan was hij even blij, maar dan deden zijn broers meteen weer zo lelijk tegen hem. Dat vertelde hij dan wel aan zijn vader, maar ze bleven ermee doorgaan. Jozef hield van God en vertelde Hem soms hoe verdrietig en eenzaam hij was.

Op een nacht gaf God Jozef een fijne droom waarin Hij vertelde dat alles anders zou worden. Dat maakte Jozef zo blij dat hij het de volgende dag meteen aan zijn broers ging vertellen: “Luister! God heeft mij beloofd dat alles anders wordt. Ik zal niet meer gepest worden en verdrietig zijn. Julie zullen voor mij neerbuigen!” Zijn broers werden nog jaloerser en begonnen hem te haten.

Wordt jij wel eens gepest of uitgescholden? En heeft God jou ook iets beloofd in de Bijbel wat jou troost? Jullie antwoord was dat Jezus beloofd heeft dat Hij terug zal komen en dat dan alles mooi zal zijn, zonder pesten en zonder verdriet.

Op een dag waren zijn broers zo kwaad dat ze Jozef verkochten als slaaf. Jozef moest hard gaan werken in het huis van vreemde mensen in het buitenland, in Egypte.

Wie houdt er nu nog van hem? God!
God zorgde ervoor dat het werk dat Jozef moest doen heel goed ging. Dat merkte zijn baas en al snel werd hij heel blij met Jozef. Jozef begon zich net weer een beetje gelukkig te voelen toen iemand lelijke leugens over Jozef ging vertellen. Daardoor moest hij weg bij zijn baas en kwam hij in een donkere gevangenis.

Wie houdt er nu nog van Jozef? God!
God zegende ook in de gevangenis het werk van Jozef. Maar van die droom dat zijn broers voor Jozef zouden buigen leek niets meer terecht te komen. Wat was er toch van het gepeste eenzame jongetje terecht gekomen? Niets.

Totdat de farao van Egypte een gekke droom kreeg. De farao was radeloos want niemand kon de droom uitleggen. Totdat iemand aan Jozef dacht in de gevangenis. Jozef kende immers God en hield van Hem. Jozef zou de uitleg aan God kunnen vragen! En zo leerde de farao Jozef kennen als een wijs man omdat Gods Geest in hem werkte en hij maakte Jozef per onmiddellijk onderkoning van Egypte om hem te helpen het rijk te besturen.

Later brak hongersnood uit, maar Jozef had op aanwijzingen van God gezorgd voor grote voorraden voedsel. Iedereen kwam eten kopen bij de onderkoning van Egypte, ook Jozefs broers. Ze herkenden Jozef niet in zijn prachtige koningskleren en bogen diep voor hem. Toen Jozef vertelde dat hij het was, waren zijn oude vader en ook zijn broers heel blij.

Zo hield God zich aan Zijn belofte, hoewel Jozef dat in zijn leven echt niet altijd kon merken.

En zo houdt God zich ook aan Zijn beloftes aan jou, want Hij geeft om jou. Welke beloftes heeft God ook al weer aan jou gedaan? Want beloofd is beloofd.


Leven of dood? Eigen keus!

Categorie:Mini Bethelclub

September 2015

Deze keer horen jullie een verhaal naar aanleiding van Johannes 12: 43-50.

Een man ging zwemmen in een gevaarlijke zee.
Op het strand stond een bordje: GEVAARLIJK WATER, VERBODEN TE ZWEMMEN. Maar de man was een ervaren zwemmer en had in de krant gelezen dat het zwemmen in dit heldere en warme water een ervaring zou zijn, die je boven jezelf deed uitstijgen!

Hij was nog geen 100 meter uit de kust, of een krachtige stroming greep hem. Hij voelde hoe hij werd meegetrokken naar open zee. Hij vocht er tegen, maar moest zich al gauw overgeven en laten meevoeren door de stroming. De zee werd ruwer en het hoofd boven water houden kostte allengs alle inspanning van de sterke zwemmer. Zijn hart ging heftig te keer: bom-bom, bom-bom, stom-stom, stom-stom, …

Stom? Was het stom van hem geweest om hier te gaan zwemmen?, dacht hij bij zichzelf. Het was allemaal de schuld van dat krantenartikel. Hij was een goede zwemmer, hij kon toch niet weten dat …

Plots doemde er een reddingsbootje op! Een kleine boot met één man aan het roer, die het blijkbaar aandurfde om op de steeds woester wordende zee naar drenkelingen te zoeken.

Nu word ik gered!, dacht de sterke zwemmer, nu zal ik door een paar sterke armen uit het water getild worden.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Maar het ging even iets anders. De schipper gooide een reddingsboei naar de zwemmer en riep: Grijp hem vast, drenkeling. Ik kom je redden!

Drenkeling?! Ik?! Ik ben een goede zwemmer, hoor! Wat denkt die vent wel niet van me! En gaat hij straks nou ook nog zeggen dat het stom was van me om hier te gaan zwemmen? De zwemmer aarzelt.

Je bent in gevaar! Pak de reddingsboei! klinkt het nogmaals boven de golven uit.

Wat een situatie! De sterke zwemmer moet kiezen: óf hij houdt zijn eer hoog en gaat zijn dood tegemoet, óf hij geeft zelf zijn eergevoel de doodssteek en redt zijn eigen leven.
Zijn toekomst ligt in zijn eigen hand …

Net zoals de zwemmer zijn wij ook in levensgevaar door niet naar God maar naar de duivel te hebben geluisterd. Gaat God ons daarvoor straffen? Nee, Hij stuurt Jezus naar ons toe om ons te redden.

Jezus zegt: Wie in Mij gelooft en in wat Ik zeg, die is gered!
Maar als iemand dat niet wil, veroordeel Ik hem niet. Hij beslist daarmee zelf over zijn eigen toekomst. Hij veroordeelt dan zichzelf!
God heeft Mij juist gevraagd om jullie te redden. Dus kom!

Veel mensen zijn bang dat God niet echt van hen houdt en dat God vooral streng is. Maar dat is niet zo. God gaat juist tot het uiterste om ons te redden. Hij wil ons allemaal in Zijn reddingsboot en Hij struint dag en nacht de woeste zee af op zoek naar drenkelingen. Hij gunt zichzelf geen moment rust zolang deze wereld nog bestaat. Zoveel houdt God van ons.


Op wie lijk jij?

Categorie:Mini Bethelclub

Augustus 2015

Toen God de aarde en alle planten en dieren had geschapen, was tot slot de mens aan de beurt. Hoe zou die eruit gaan zien, na zoveel moois dat al geschapen was?! Zou hij misschien lijken op de sterke leeuw, of op de sierlijke zwaan?

Nee, niks daarvan! De mensen die God maakt lijken…op Hem Zelf!
Dat had je niet gedacht hé? Jij lijkt op God en God lijkt op jou.

Maar hoe lijken wij en God dan op elkaar?

Allereerst blies God Zijn levensadem in ons. Wij leven en we wéten dat we leven! Wij hebben een geest van Hem gekregen en mogen zelfs Zijn Heilige Geest in ons dragen.

Maar er is meer hetzelfde. Net zoals jij op jouw papa en mama lijkt in sommige dingen en jouw broertje of zusje in weer andere dingen, zo is dat ook bij de mensen en God. Iedereen heeft weer andere eigenschappen van God meegekregen.

Denk bijvoorbeeld aan: liefde, vrolijkheid en blijdschap, geduld, vriendelijkheid, behulpzaamheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, bescherming biedend, … allemaal eigenschappen van God!

Je merkt wel, niet alle mooie eigenschappen van God passen in één mens. Gelukkig zijn we met heel veel mensen. Toen God ons schiep heeft Hij zelfs twee mensen geschapen om zoveel mogelijk tot uitdrukking te kunnen brengen van Hemzelf: een papa en een mama.

Als het goed is, laten een papa en een mama samen een beetje zien hoe God is.

Helaas heeft de duivel, de vijand van God, veel kapot gemaakt in de schepping van God. Ook aan de mooie eigenschappen in de mens heeft hij veel stuk gemaakt. Dat zorgt ervoor dat we vaak verdrietig zijn en teleurgesteld in elkaar.

Ook daarin lijken wij op God. God kan ook verdrietig zijn en teleurgesteld in wat wij doen.
Maar Hij kan ook heel blij zijn als we bijvoorbeeld met God praten in ons gebed!

En God is natuurlijk ook veel méér dan wij, want Hij is onze schepper.
En weet je wat het prachtige van God is? Hij houdt van ons. Hij heeft ons beloofd, dat, als wij willen, Hij ons weer helemaal heel zal maken. Dat wij en de hele schepping dan weer net zo mooi en goed zullen zijn als in het begin.


SLUIT
CLOSE

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten