Paasgezinsdienst – zondag 16 april 2017 om 9.50 uur

Paasgezinsdienst – zondag 16 april 2017 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Orgel: Dhr. B. Kok
Trompet: Dhr. J. Schreurs
Met medewerking van Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn en Kinderen van zondagsschool Jesaja 40: 8b

Thema: Niet langer versteend leven!

 • Liederen voor de dienst
  • Evangelische Liedbundel nr. 132
  • Liedboek 2013 nr. 624
  • Weet je dat de lente komt
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 118: 8, 9
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 645: 1, 2, 5, 6
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Marcus 16: 1-8 (NBV), door Lisa
 • Voices of Bethel
  • Because He lives
  • Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
 • Schriftlezing: Romeinen 6: 17-23 (NBV), door Alison
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 86: 4, 5
 • Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl we nevendienstlied 2 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454) zingen
 • Paasverkondiging n.a.v. Marcus 16: 4 en Romeinen 6: 23 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 122: 1, 2
 • Presentatie van het Paasproject door zondagsschool Jesaja 40: 8b
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 122: 3, 4
 • Gedicht: Waarlijk opgestaan (Robert Doek), door Tineke Pijpker
 • Voices of Bethel
  • He is Risen from the Dead
  • Mijn Jezus, ik hou van U
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, door Tobias, Naquiah, Eva, Max
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 769: 1, 2, 3, 4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 16: 4 en Romeinen 6: 23 (NBV)
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Op een graf, ergens in Engeland, staat op de steen geschreven: ‘To be continued: Wordt vervolgd!’ Dus géén einde, maar nieuw begin. Zoals Petrus ergens zegt: ‘Je mag het graf zien als een baarmoeder.’ Ja, ‘t kan een mens zelfs doen zingen op een kerkhof. Wat moslims soms christen doet worden.

Enkel omdat Jezus’ Pasen ergens ook óns Pasen is. Hij die niet slechts als Eenling, maar als Eersteling van het nieuwe leven opstond. Nieuw leven maakt blij. Denk daarbij eens aan de geboorte van een kindje. Of aan iemand, die vrijgesproken wordt. Of aan een leerling, die eindelijk een diploma haalt.

Paulus zegt: Het oude leven is uit de oude Adam. Vaak verstéénd leven. Met vastgeroeste kijk op God. En een houding van: ‘Het wordt toch niet anders!’ Zoals bij de eerste getuigen op Paasmorgen. Zij leven met herinnering aan gestórven Here Jezus! Verdriet om Hem ligt als zware steen op het hart.

Steen én dood gaan vaak samen. Denk aan piramiden en hunebedden. Bij Jezus ook nog met zegel van de keizer te Rome en wachters. Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Nee, de steen is níet helemaal weg, maar niet langer meer belemmering.

Dankzij één persoon eróp! Soms meent men in die jonge man de auteur van Marcus te herkennen, die zich hier als een soort Alfred Hitchcock in zijn films even in het evangelie laat zien. Mogelijk was hij die ene volgeling, die als laatste vluchtte in plaats van bij Jezus te blijven. Toen naakt, maar nú?

Te zien in witte kleren. Dankzij bloed van het Lam. En wáár zat hij? Aan de rechterkant. Als teken van het feit, dat zijn falen inmiddels vergeven is. Deel uitmakend van een lof brengende schare, die niemand tellen kan. Op Paasmorgen wordt de steen van het graf gerold. Komt níeuw leven te voorschijn…

Met Christus, die de zware steen van de last der zonde wegneemt. Door de macht van de tegenstander te breken, die als machtigste wapen de dood heeft. Paulus zegt: Immers het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Stééngoed leven!

De apostel weet waarover hij ‘t heeft. Leven dat niet langer gekerkerd is in het vóóroordeel over God en medemens. De steen, waarmee de ene mens de andere dóód gooit. Zoals Paulus bij Stefanus. Leven-op-dóód-spoor, waarvan enkel de Opgestane Here Saulus terughaalt. Dát is pas Paasgenade: níet langer versteend leven.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten