Avondmaalsdienst zondag 11 september 2016 om 10 uur

Avondmaalsdienst zondag 11 september 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Stille kracht van Boven!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 147: 1, 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 466: 2, 3
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Filippenzen 4: 10-20 (BGT)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 186 A
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaat (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Prediking n.a.v. Filippenzen 4: 13 (BGT)
  Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft.
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 186 B: 1, 2
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 6 t/m 8 in de dienst terugkeert (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Woorden der inzetting
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
  Nodiging
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 145: 2, 3, 5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 416: 1, 4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Filippenzen 4: 13 (BGT)
Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft

Over twee maanden is de Amerikaanse presidentsverkiezing al weer achter de rug: Trump versus Clinton. Twee miljonairs, die het tegen elkaar opnemen. Bij de 16e president van VS, Abraham Lincoln (1809- 1865), ging ’t anders toe. Tot zijn verkiezing in 1860 was zijn leven meer áf- dan opgang…

Voordat het zover was, had hij zes belangrijke verkiezingen verloren. Daarnaast weinig succes in het bedrijfsleven. Zijn geliefde overleed, toen hij midden dertig was. Kort daarop kreeg hij zelf een complete zenuw- inzinking. En uiteindelijk werd hij als president vermoord. Ja, hoeveel kan een mens hebben?

Als gevangene op last van de keizer te Rome zegt de apostel Paulus: Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft. Wat ís dit? Peptalk van iemand, die nederlaag wil re-framen tot overwinning? ‘Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming…’

Groei je dan als het ware boven jezelf uit tot een persoon, die dankzij God welhaast onverwoestbaar is? De apostel kon hierover vanuit eigen ervaring meepraten. Hij zat in Filippi gevangen, kreeg er stokslagen en elders werd hij gestenigd. Verder leed hij schipbreuk, honger, dorst en kou (2Cor.2).

Alles verdragen. Híj kan dat, maar ík? Wat heb ik meegemaakt? Hoe ben ik, als de wind tegen zit? Op school, op het werk, op relationeel vlak en in geval van ziekte? Ik kan dan van mezelf denken, dat ik als een thermostaat reageer. Door geloof zo op Jezus ingesteld dat klimaat om mij heen ‘aangenaam’ blijft.

Maar ís dat ook zo? Of lijk ik als mens met mijn ups en downs meer op een thermometer? Eén, waarbij het kwik naar believen kan stijgen en dalen. Een soort jojo, die op dat ogenblik géén chocola weet te maken van zijn geloof. Iemand waar een ander op dat moment niet zo bar veel aan heeft?!

Hoe kan ik geloof als ‘Bron van stille kracht van Boven’ zodanig laten functioneren, dat de thermostaat niet afslaat? Zoals Corrie ten Boom (1892-1983), dochter van een Haarlemse horlogemaker, in oorlogstijd. Zij vertelt hoe zij enkel door gebed de kracht van Boven naar beneden haalt, bij Christus.

Wij voeden geloof door bijbel lezen. In de kerk trainen wij elkaar om in Zijn kracht te strijden tegen zonde. Om als volgeling dieper in Zijn spoor te gaan. De Heilige Geest schakelt alle (genade)middelen (brood en wijn) in om te blíjven vertrouwen, dat Hij wáákt! Dan is ’t níet zo, dat je daarnà niemand meer nodig hebt.

Paulus is blij met zijn Epafrodítus (=vriendelijkheid). Een opsteker heeft elk mens onderweg nodig, want er is altijd iets dat een mens prikt of steekt. Ja, aan tafel getuigt de Geest met onze geest hoe diep aangewezen wij zijn op de overvloeiende kracht van Christus, die zegt: Mijn genade is u genoeg (2Cr.12:9). Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten