Levend Woord – oktober 2017

Levend Woord – oktober 2017

Categorie:Levende Woorden

Tijdens de bijeenkomsten wordt inmiddels zoveel levendig besproken en komen zoveel onderwerpen aan bod, dat we in de verslaggeving in het vervolg slechts enkele treffende onderwerpen naar voren zullen laten komen, om het schrijven en ook het lezen van de verslagen behapbaar te houden. Tegelijk is er de hartelijke uitnodiging om zelf de bijeenkomsten te bezoeken, indien dat in uw vermogen ligt. Dan hoeft u geen detail van het besprokene te missen.

De zaaier is hij die het Woord zaait.
(Markus 4: 14)

Wat bijzonder dat Jezus in gelijkenissen spreekt. Zou het niet veel makkelijker zijn als Hij gewoon direct zegt wat Hij bedoelt? Nu blijken we allemaal andere beelden en ideeën te hebben bij deze gelijkenis. We praten er een hele avond over en moeten elkaar steeds weer uitleggen wat wij er in zien.

Maar wat een rijke avond is het daardoor geworden. Door het moeten verwoorden van onze visie en het luisteren naar andere inzichten, is de gelijkenis tot leven gekomen en dieper in ons verstand en in ons hart doorgedrongen. We hebben geluisterd naar de woorden van Jezus, ze overwogen diep in ons hart en ervan getuigd naar anderen. Dat lijkt wel heel erg veel op het volgen van Jezus! Het spreken in gelijkenissen van Jezus was zo gek nog niet. Zo zaait de Zaaier Zijn Woord!

En welke vruchten levert dat dan op?

Interne vruchten: Je leven richt zich in doen en laten steeds meer naar Gods wil. Dit kan op het ene levensvlak sneller gaan dan op het andere vlak, maar vruchten mogen zich uiteindelijk op alle gebieden in je leven gaan vormen.

Externe vruchten: Het doorgeven van het Evangelie in woord en daad, zodat nieuwe mensen van Gods Koninkrijk horen en zich bekeren en Jezus’ redding aanvaarden. Zij mogen op hun beurt ook weer zaad gaan dragen en zo groeit het Koninkrijk van God tot eer van Zijn Naam.

Dat opgroeien uit zaad tot zaaddragende halm gaat niet vanzelf. Zorgen en aardse genoegens kunnen zo onze aandacht opeisen, dat er geen ruimte meer over is in ons leven voor het zaad om te groeien. Het wordt weggedrukt door al het andere kruid dat uiteindelijk onkruid blijkt te zijn, omdat de aandacht daaraan besteed, geen waar geluk brengt en eeuwig leven.

Het zaad kan ook ontkiemen en vervolgens te weinig wortel hebben om staande te blijven onder verdrukking. Als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen je status of het volgen van Jezus, of als je moet kiezen tussen je veiligheid of het volgen van Jezus, dan blijkt pas echt hoe diep je keuze voor Jezus is. Jezus windt daar geen doekjes om. In Lukas 9: 23 zegt Hij: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal om wille van Mij, die zal het behouden.”

Kiezen voor Jezus is een ingrijpende keuze. Maar tegelijk staat er de belofte dat, áls wij ons daadwerkelijk overgeven aan Jezus met ons hele leven, ons leven vrucht zal dragen, veel vrucht: dertig, zestig of zelfs wel honderdvoudig!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten