Eredienst – zondag 4 maart 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 4 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 25: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 7,8
 • Verootmoediging
 • Zingen: Lied 536: 1,2
 • Genadeverkonding
 • Zingen: Lied 536: 2
 • Vermaning: Exodus 20
 • Zingen: Lied 536: 4
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: Johannes 2: 13-25
 • Zingen: Psalm 69: 3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 562
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 345: 1,3
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel