eredienst zondag 17 april om 10.00 uur

eredienst zondag 17 april om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Bij dit Brood alléén!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen (staande): Liedboek 2013 nr. 111: 1, 2, 3
 • Bemoediging en groet (staande)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 111: 4, 5, 6
 • Geloofsaansporing: 1 Corinthiërs 5: 6-8 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 618: 5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 6: 32-40 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 687: 3
 • Schriftlezing: Johannes 6: 48-51 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Kinderen van groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Johannes 6: 35a (NBV)
  ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben.’
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 653: 1, 2
 • Na terugkeer van kinderen in de kerk:
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Zingen (staande): Liedboek 2013 nr. 981
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 6: 35a (NBV)
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben

Wie nu jong is, zal steeds langer en meer moeite moeten doen voor het aardse brood. Net als iedereen willen we goed verdienen, royaal wonen én gezond leven, zeggen we op deze marathonzondag. En de tegenwoordige mens in dit deel van de wereld zegt: ‘Als je een goede boterham hebt, wat wil je dan eigenlijk nog meer?’

Niet teveel vluchtelingen erbij, zeggen sommigen dan. En tegelijkertijd knaagt er iets van binnen bij een groeiend aantal mensen, die de buik vol hebben van het materialisme. Waarom anders zo druk met MVO? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Toch wisten Romeinen: ‘Geef het volk bróód en spelen!’

Vandaag zien we Jezus ‘de gewone man’ in Israël op andere gedachten brengen. Op een buitenparty bij het meer van Tiberias te midden van 5000 mensen regelt Hij de catering op buitengewone wijze. Dankzij een kind, dat van zijn moeder vijf broden en twee vissen meegekregen had. Met al overschot: 12 manden.

Johannes zegt terloops dat het Pascha, feest der Joden (dit jaar begint ’t op sabbat 23 april), nabij was (vs.4). Dit is de sleutel om de gelijkenis van het brood te begrijpen. Pesach: feest van de ongezuurde broden. Zuurdesem, oud gegist deeg, staat voor oud en vervuild denken. Vérs deeg staat voor nieuw/rein mens.

Met bloed van het lam aan de deurposten, kan de Here Zijn volk uitleiden uit het diensthuis (van slavernij aan de zonde). Immers wat is bekeren? Niets anders dan: deserteren uit rijk van duisternis (Mizraiim, Egypte) en duivel. Onder aanvoering van Hem, die daarbij altijd weer verwijst naar Zijn/onze Vader in de hemel.

Jezus zegt met de woorden van de tekst: Ik ben het brood dat leven geeft. Ja, als een soort hemels manna. Met dit verschil dat hemel-brood ten tijde van Mozes enkel maar tijdelijk verlichting gaf tijdens de 40 jaar in de woestijn. En met als punt van overeenkomst, dat je dagelijks op de knieën mag om te bukken en rapen.

En nu de boodschap van de Heiland met ándere woorden: ‘Neem je Mij niet, dan zul je sterven!’ Dus enkel met kijken naar Jezus blijf je níet op de been. Dan ga je vroeg of laat onderuit. Maar waarom lusten velen Hem niet? Zien sommigen viering van Zijn kruisdood met brood en wijn zelfs als soort kannibalisme?

Het is heel apart. Aan de ene kant zijn we op zoek naar vervuld leven. Leven dat zin heeft en geeft. Belooft de Heiland: Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben. Aan de andere kant reageren we hierop als kind, dat bij aantoonbaar lege maag géén trek heeft in de door moeder sterk aangeraden boterham met spek.

Nee, dan houden we het liever bij ‘moderne snoepjes’. Zoals deze: ‘Ik ben de telefoon, die jou aansluiting bij het leven geeft. Je honger naar contact kan zo dag en nacht gestild worden.’ Hoezo nog bidden? Hoe zegt Visje ‘t ook al weer: ‘Wie overal een graantje meepikt, laat het Brood des levens op den duur vanzelf liggen…’

Jezus leert de leerlingen tegen Hemelpapa te zeggen: ‘Geef ons heden ons dágelijks brood (Mt.6:11).’ Filosoof Feuerbach (1804-1872) zei: ‘De mens is wat hij eet.’ Anders gezegd: Enkel wie zich dagelijks met Jezus voedt, gaat op Hem lijken. Leef bij dít Brood alleen. Geloven is: de smaak goed van Hem te pakken krijgen.
Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten