eredienst zondag 10 april 2016 om 10 uur

eredienst zondag 10 april 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Alles draait om Hem!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (door ambtsdrager)
 • Zingen (staande): Liedboek nr. 23b: 1, 2, 5
 • Bemoediging en groet (staande)
 • Eva en Sanne Eenkhoorn, Rutger Vuurboom en Martijn Gijselaar:
 • Opwekking 598: Uw sterke hand
 • Geloofsaansporing: Johannes 9: 39-41 (NBV)
 • Zingen: Liedboek nr. 654: 2, 5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 10: 1-21 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 452
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking over Johannes 10: 16 en 17 (NBV)
  Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen.
 • Eva en Sanne Eenkhoorn, Rutger Vuurboom en Martijn Gijselaar:
 • De Heer is mijn Herder (Marcel en Lydia)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Eva en Sanne Eenkhoorn, Rutger Vuurboom en Martijn Gijselaar:
 • Opwekking 668: Heer U bent goed
 • (staande): Zingen: Liedboek nr. 653: 1, 6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 10: 16 en 17 (NBV)

Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen.

De angst van schapen er níet bij te horen is er één van alle plaatsen en alle tijden. Alleen al op basis van uiterlijk. Kinderen zijn onderling soms bikkelhard. Reageren niet als lammetjes op elkaar. Zegt het ene kind tegen het andere: ‘Je gaat mank.’ Zegt de ander tegen het ene: ‘Je hebt een zwart vlekje.’ Hoezo mák…?

Lammetjes kijken het leven vaak af bij ooi en ram. En zijn vaak op zoek naar zichzelf én naar hun weg in de wetenschap. Net als de jonge Albert Einstein (1879-1955). In een gesprek met zijn professor stelde hij ooit, dat wetenschap zonder geloof mank gaat. Maar óók dat geloof zonder wetenschap in wezen blind is.

Toen de professor volhield dat geloof en wetenschap níet samengaan, zei student Einstein: ‘Bestaat volgens u warmte én kou?’ Toen zei de professor: ‘Ja!’ Toen zei Einstein: ‘Toch is ‘t níet zo. We kunnen 273 graden onder nul meten, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ‘t ook koud is. Want wat is nu kou?

Dat is een toestand, waarmee we het gebrek aan warmte beschrijven. Kou is níet het tegenovergestelde van warmte. Zoals duisternis niet het tegenovergestelde van licht is, maar gebrek eraan. Zijn prof zei: ‘Wat is ermee bewezen?’ Einstein: ‘Dít, dood is niet het tegenovergestelde van, maar juist gebrek aan leven.’

Ergens is dat een prachtige samenvatting van de boodschap van Pasen. Mozes en profeten na hem hebben geprobeerd om Israël bij de les van het geloof te bewaren door de wet. En Farizeeërs gingen in Jezus’ tijd in dat spoor verder. Totdat Johannes de Doper bij de Jordaan aandacht begon te vragen voor het Lam Gods.

Bij de Schaapspoort, die naar de tempel leidde, maakte Jezus Zich als een soort tweede Mozes bekend. Als Goede Herder (Neh.12:39). Vlakbij kuuroord Bethesda waar Hij eerder een man genas, die 38 jaar ziek was. En een man, die blindgeboren was. Leerlingen vroegen zich af of handicap mogelijk straf van God was.

Daar bij die Schaapspoort is Jezus als een Deur naar wereld bij God. In Woord en (genezings)daad. En dat niet enkel voor Israël. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Ook niet-Joden voelden zich in die dagen, net als vaak nu, als schapen zonder herder. Schapen werden meer bekeken op economische waarde: wol, melk en vlees. Maar wie heeft oog voor het innerlijk? Al zou ik de hele wereld winnen, maar schade lijden aan mijn ziel… (Mt.16:26). Schapen-slachter satan heeft er niet op gerekend, dat Herder Jezus Zich

liever als Lam liet slachten dan één schaap op te geven.
De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef om ‘t ook weer terug te nemen. Nee, ‘t waren niet touwen en spijkers, die Hem aan het kruis hielden. Het was Zijn verlangen om van minuut tot minuut de wil van Zijn Vader te doen. En ‘t is wil van Vader om aan het kleine kuddeke Zijn nieuwe wereld te geven (Lc.12:32).

Maar eerst zullen volgens apostel Paulus tijden komen waarin ‘woeste wolven zullen binnendringen die de kudden níet zullen ontzien (Hand. 20:29).’ Ja, ook wij schieten als schapen in schaapskooi bókken als we er níet zijn voor zieke/vreemdeling/dakloze (Mt.25:31). Tenzij ook wíj weer gaan zien, dat alles draait om Hem. En dat ’t Hem gaat om ons. En dat ’t Hem in ons ook weer gaat om de ander… Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten