Eredienst – zondag 8 juli 2018 om 10.00 uur

 • 0

Eredienst – zondag 8 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. M. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Jezus Christus – struikelblok of stapsteen…

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 218
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangswoord: Mattheüs 11: 6
 • Zingen: Psalm 89: 1,17
 • Lezing van de Tien Geboden
 • Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Gebed van verootmoediging en verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Ezechiël 2: 1-7 en Markus 6: 1-6
 • Zingen: Gezang 423 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Preek
 • Zingen: Lied 834
 • Dank- en voorbeden
 • Collecten
 • (staande) Zingen: Gezang 304 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Plaats een reactie