Eredienst – zondag 8 juli 2018 om 10.00 uur

Eredienst – zondag 8 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. M. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Jezus Christus – struikelblok of stapsteen…

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 218
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangswoord: Mattheüs 11: 6
 • Zingen: Psalm 89: 1,17
 • Lezing van de Tien Geboden
 • Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Gebed van verootmoediging en verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Ezechiël 2: 1-7 en Markus 6: 1-6
 • Zingen: Gezang 423 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Preek
 • Zingen: Lied 834
 • Dank- en voorbeden
 • Collecten
 • (staande) Zingen: Gezang 304 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten