Start jeugdwerk 2018 -2019

  • -

Start jeugdwerk 2018 -2019

Categorie:Nieuws

Na een gezegend en gezellig jaar van het jeugdwerk komt de zomervakantie eraan. Hierbij wil ik alle jeugdwerkers, zondagschoolleiding, oppasdienst bedanken voor al hun inzet voor onze kinderen! Ook wil ik onze dank geven aan onze Hemelse Vader! Zonder zijn Zegen en nabijheid kunnen we dit werk niet doen! Het is fijn om te zien dat het afgelopen jaar alles weer heeft kunnen draaien. Al maken wij ons wel zorgen om de bemanning. Vooral de zondagsschool zoekt nieuwe leiding. Mocht uw hart open gaan voor dit mooie werk dan mag u zich melden bij Tanja Dasselaar. Ze kijken naar jullie uit! Ook gaan er dingen bij de clubs veranderen. De jeugdclub van 12 t/m 15 jaar wordt nu 12 t/m 16 jaar. Deze groep komt ook het komende jaar elke 14 dagen bij elkaar. Voor de oudere jeugd, vanaf 17 jaar worden het Soos-avonden. Voor deze avonden wordt minder georganiseerd en zij komen minder vaak bij elkaar dan afgelopen jaar. We zagen dat de club maximaal 1 keer per maand door ging. Vandaar deze verandering. Wij vinden het wel belangrijk dat ook deze jeugd elkaar blijft zien. Op vrijdag 14 september 2018 willen we voor beide groepen de startactiviteit organiseren. De rest van de informatie komt per mail naar jullie toe. Dus houden jullie die in de gaten. Op vrijdag 21 september komt dan de 12 t/m 16 jaar club weer voor het eerst bij elkaar. Zelfde tijd en plaats: 19.30 in het jeugdhonk. Op vrijdag 28 september zal de eerste Soos avond zijn voor de 17+ groep. Dan wil ik iedereen hierbij een hele fijne, ontspannen en gezellige vakantie toewensen! Ik hoop dat jullie de rust mogen vinden maar daarin ook Zijn rust en vrede. Dat is Zijn grote gave aan ons!! Hij = goed!!