Avondmaalsdienst – zondag 11 juni 2017 om 10.00 uur

Avondmaalsdienst – zondag 11 juni 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: His Master’s Voice!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 150
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 232
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezingen:
  • Exodus 4: 1-17 (NBV)
  • Mattheüs 10: 16-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 713: 1, 2
 • Kinderen van groepen 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij nevendienstlied 6 (melodie: Liedboek 2013 nr. 801) zingen
 • Prediking n.a.v. Exodus 4: 12 en Mattheüs 10: 20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 680: 1, 4, 5
 • Woorden der inzetting
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Nodiging
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 302: 2, 3, 4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 705
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 4: 12 en Mattheüs 10: 20 (NBV)
Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

Er schijnt een salon van een pedicure te zijn waar boven de deur staat: ‘Strompel binnen, huppel naar buiten.’ Je zou willen dat de kerk óók zo op mensen werkt. Wie ‘strompelde’ op het punt van welbespraaktheid, was Mozes. Die beperking deed hem in plaats van ‘huppelend’ met lood in schoenen naar farao gaan.

Nu hij als tachtiger op weg gaat om Israël te bevrijden uit de slavernij van Egypte, ziet hij zijn eigen rol hierin níet zitten. Faal-angstig zijn we ergens allemaal. De angst om uitgelachen te worden zit dikwijls diep. Daarom gaat God bewust ook uit van wat Mozes zélf in handen heeft. Zoals daar allereerst de staf is.

Zonder vlam van de Geest is een mens een stuk levenloos hout. Maar mét de Geest net zo knetterend als het brandende braambos. Vervolgens vraagt God hem als leider van het volk éérst de hand in eigen boezem te steken. En meteen ziet hij wat hem én het volk allemaal op-de-huid-zit: onreinheid door alle áfgoden van Egypte.

Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. Stille vooruitwijzing naar de zesde plaag: zweren (Exodus 9: 10). En het derde teken is om Egypte te laten zien, dat de God van Israël ook daar werkzaam is. Het water in de Nijl verandert in bloed. De eerste van tien plagen (Exodus 7: 19). Echter nog steeds is Mozes niet gerust.

Ik ben géén spreker. Maar God aanvaardt Mozes’ ontslagaanvraag niet: Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Niets is zo moeilijk en mooi en hachelijk als spreken namens God. In het besef, dat de vlotste sprekers niet altijd het meeste te zeggen hebben. En wat zullen ánderen denken?

Stel je voor, dat farao boos wordt. En het eigen volk heeft Mozes ook al niet op de hand. En wat te denken van het thuisfront: Zippora (vogeltje)? God neemt onvermogen lief. En zelfs onwil verdraagt Hij nog een poos. Doorbraak volgt. Laat je oudere broer Aäron dan spreekbuis zijn. Zo had David ooit Jonathan. En Paulus Silas. En wíj? Jezus!

Hij zendt ons in deze tijd om Zijn getuige te zijn. Ík (egoo) zend u. Naar wie? Naar ‘verloren schapen’, die als wolven reageren. Op schapen, die Jezus als Goede Herder hebben aangenomen. Het doelwit is Jezus Zelf, die Zichzelf als Lam ter slachtbank liet leiden. Het Heilig Avondmaal verbindt ons met deze Zijn weg.

Met de Heer, die Zijn leven voor ons over heeft. Hij zorgt. Doet voorbede. Ook dat is een vorm van met-Christus-zijn (Filippenzen 1: 23), die inhoud krijgt door de Geest. Hij die wáár dan ook in ons stem geeft aan het getuige zijn van Hem: Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, ‘t is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

De Geest, die uitgaat van Vader en Zoon, maakt ons tot nieuwe schepping (2 Korintiërs 4: 17). Tot Zijn getuigen. Maakt van Jacob Israël (Genesis 32: 28). Van Simon Petrus (Johannes 21). Van Saulus Paulus (Handelingen 9). De Geest maakt van onze verlegenheden gelegenheden. Strompelend naar binnen, nà tafelviering huppelend naar buiten. Als His Master’s Voice…

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten