Categorie Archieven: Nieuws

 • -

Kerstproject zondagsschool 2017

Categorie:Nieuws

Gegrepen door Gods liefde

Op zondag 3 december gaan wij van start met het kerstproject rondom het thema: “Gegrepen door Gods liefde”.

Tijdens de vier adventszondagen staan de verhalen uit Jona 1, 2, 3 en 4 centraal:

 • ’Begrijp je Gods liefde?’;
 • ‘Gods liefde brengt redding’;
 • ‘Gehoorzamen aan Gods liefde‘ en
 • ’Gods liefde voor iedereen’.

Op Eerste Kerstdag is het thema: ‘Gods liefde wordt geboren’, naar Lucas 2.

Eindig ik met de woorden vanuit het kerstproject:
Gegrepen door Gods liefde…
Om te leven in geloof,
Vertrouwend op Zijn hoop,
Verbonden uit Zijn liefde…


 • -

Kerstpakketten Kisfülpös Roemenië

Categorie:Nieuws

Kerstpakketten!!!

We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar genoeg geld in kas zit om voor alle gezinnen in Kisfülpös weer een kerstpakket te kunnen verzorgen. Per gezin zal € 20,- worden overgemaakt door de diaconie, zodat er een redelijk pakket kan worden samengesteld. Ds. Nagy zal de inkopen en het verpakken organiseren zodat de lokale middenstand ook mee profiteert.

We vinden het fijn dat u allen mee spaart om de mensen in het dorp dit extraatje te kunnen geven met kerst.


 • -

Predikantsplaats vacant per 1 oktober 2017

Categorie:Nieuws

Op 9 juni hoorden we van dominee Laseur dat er een beroep op hem was uitgebracht door de Protestantse Gemeente West Maas en Waal en dat hij het beroep had aangenomen. Met het aannemen van het beroep volgt dominee Laseur de roepstem van God, in wiens dienst hij als predikant al 28 jaar staat en gaat hij naar de streek waar zijn wortels liggen.

Op 17 september was de afscheidsdienst. In de dienst blikte dominee Laseur kort terug op de 22 jaar die hij onze gemeente diende. Ook blikte hij vooruit door te zeggen dat als de wisselwerking tussen gemeente en voorganger er is, Bethel uitgroeit tot een eenparig ‘ja voor Jezus’! Na de dienst was er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van dominee Laseur en zijn vrouw. Voor velen een emotioneel moment, ook voor de dominee en zijn vrouw. Het was de viering van 22 jaar verbondenheid.

Op 1 oktober werd dominee Laseur bevestigd als predikant in zijn nieuwe gemeente en deed hij er zijn intrede, in een dienst die werd bijgewoond door een grote delegatie van de Bethelkerk. Dominee Kleijer, die de bevestiging deed, leidde het eerste deel van de dienst onder het thema ‘Geroepen worden’. Na de bevestiging leidde dominee Laseur het vervolg van de dienst onder het thema ‘Geroepen om tot zegen te zijn’.

In de afgelopen 22 jaar hebben velen binnen en buiten de Bethelkerk dominee Laseur en zijn vrouw in hun hart gesloten. Opvallend aan dominee Laseur waren zijn grote bewogenheid met mensen, zijn pastorale bevlogenheid en zijn fenomenale geheugen als het gaat om data en gebeurtenissen. Zijn vrouw kenmerkte zich door een grote gastvrijheid en een onvoorwaardelijke steun aan haar man. We zullen hen niet vergeten en wensen hen beide Gods zegen toe in de nieuwe gemeente en dat zij tot zegen mogen zijn voor velen.

Met de bevestiging van dominee Laseur in zijn nieuwe gemeente begint voor de Bethelkerk de vacaturetijd. We gaan die in met goed vertrouwen. We geloven dat God op Zijn tijd zal voorzien in een nieuwe predikant voor de Bethelkerk.


 • -

Terugblik BBQ 7 juli 2017

Categorie:Nieuws

Wat een heerlijke gezellige BBQ hadden wij als Bethelgemeente op 7 juli bij de familie Hagemeier thuis! Een pracht omgeving, de rust, de tuin, het water. Ik mag denk ik wel zeggen, dat het een zeer geslaagde vreugdevolle avond was. Benjamin en Laurens hadden het vlees goed onder controle en er was overvloedig. Bedankt voor al jullie bakkunst! Erik, Cees, Jan-Gert, Hans en Eline jullie ook heel erg bedankt voor al jullie hulp. En natuurlijk familie Hagemeier, jullie hadden een top omgeving. Dat water van jullie was aan het eind van de avond wel een uitdaging. Uiteindelijk
lagen er een aantal jeugdige deelnemers heerlijk te zwemmen en genoten van alle uitdagingen naar elkaar toe. Er is veel gelachen. Ook hadden we een “tribune” met toeschouwers die zichtbaar genoten van dit schouwspel. Gelukkig had Ineke genoeg oude badlakens liggen om iedereen zo wat verwarmd naar huis te kunnen sturen.

Iedereen die geweest is: bedankt voor jullie komst! Want de sfeer werd met elkaar gemaakt!!!


 • -

De Twee-statenoplossing – Lezing Hanna Luden (directeur CIDI)

Categorie:Nieuws

Is in het altijd maar voortdurende conflict tussen Israël en Palestina de Twee-statenoplossing nog haalbaar? Of zijn er andere mogelijkheden?

Op vrijdag 15 september a.s. om 20.00 uur zal een belangrijke lezing in de Ontmoetingskerk te Enschede plaatsvinden over deze actuele vraag.

Door allerlei oorzaken is het overleg tussen Palestijnen en Israëliërs volledig vastgelopen. Allerlei oplossingen zijn aangedragen en dat gebeurt nog steeds, maar aan beide zijden overheerst het wantrouwen. Een bron van conflict is o.a. de gestage uitbreiding van de Israëlische nederzettingen op de Westbank en de dreigende taal van radicale Palestijnse Islamitische verzetsbewegingen. Is de gematigde toon van het nieuwe Handvest van Hamas een lichtpuntje? Hoe is de positie van de Palestijnse christenen binnen dit alles? En het zogenaamde allesomvattende vredesplan voor het Midden-Oosten, waar Trump over spreekt, heeft dat enige kans van slagen?

Op initiatief van de Classicale Commissie voor Kerk en Israël (PKN) zullen deze vragen worden besproken door mevrouw Hanna Luden, directeur van het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie in Den Haag).

U bent hartelijk welkom!

Wanneer: vrijdag 15 september a.s. om 20.00 uur

Waar: Ontmoetingskerk te Enschede, Varviksingel, hoek Wagenaarstraat.

Verdere inlichtingen:

 • E.K. den Breejen, tel. 053-4304565
 • R. Kuipers, tel. 074-2432580

 • -

Uitje van de zondagsschool

Categorie:Nieuws

Op zaterdag 8 juli gaan we met alle kinderen van de zondagsschool naar speeltuin de Hoge Boekel om het seizoen samen af te sluiten. We hopen op een gezellige dag met mooi weer.


 • -

Aangepaste avondmaalsviering 11 juni 2017

Categorie:Nieuws

Op zondag 11 juni 2017 zal er weer een aangepaste avondmaalsviering gehouden worden voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de gewone viering niet (meer) kunnen bijwonen. Het is de bedoeling om weer een korte dienst te houden, die 20 minuten zal duren. Daarin willen wij het Heilig Avondmaal vieren. De dienst begint om 15.00 uur.
Daarna is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Het geheel zal maximaal drie kwartier duren.

Als u hiervoor niet bent uitgenodigd en toch graag zou willen deelnemen neem dan even contact op met uw diaken.

Vriendelijke groeten,
Diaconie


 • -

Wederom een geslaagd jeugdkamp

Categorie:Nieuws

Ook dit jaar was het weer zover. Op vrijdagavond 7 april begon het jeugdkamp van Bethel. Deze keer waren we te gast in een bijzonder mooie kampeerboerderij in Hellen-doorn. Het complex was recent gebouwd en was van alle gemakken voorzien. Achter het complex was een groot grasveld met daarop een tafeltennistafel, voetbalveld, volleybalnet, klim-rek en een grote trampoline. Toen iedereen vrijdagavond was gearriveerd hebben we een spel gedaan: Het Verboden Woord. In dit spel moet je antwoord geven op vragen, zonder ‘ja’, ‘nee’ of ‘uh’ te zeggen. Dit is natuurlijk erg moeilijk, maar erg leuk. De volgende ochtend zat iedereen weer min of meer fris en fruitig aan het ontbijt. Na het ontbijt hebben we ochtendgymnastiek gedaan en was er ruimte voor sport en spel buiten op het terrein. Na de lunch vertrokken de jongeren naar een nabij gele-gen bosperceel voor een spelletje Levend Stratego. De jeugd werd echter verjaagd door een boze land-eigenaar, die daar niet op zat te wachten. Gelukkig kon de jeugd zich op het kampterrein ook uitste-kend vermaken. Na een heerlijke avondmaaltijd was het tijd voor de bonte avond. Tijdens de bonte avond hebben we het ‘Moordspel’ gespeeld, ook wel bekend van het tv-programma ‘de Lama’s’. Bij dit spel moeten groepen naar elkaar een zogenaamde moord (wie deed het, waar en waarmee) uitbeelden, waarna de details ervan moeten worden geraden. Dit klinkt misschien wat luguber maar was erg grappig. Na de bonte avond is de jeugd naar buiten gegaan voor het smokkelspel. Passend bij het Open Doors jaarthema moest de jeugd Bijbels gaan smokkelen, hierbij moesten ze oppassen voor rondwandelende patrouilles (bestaande uit oudere jeugd, kampleiding en vrijwilligers van binnen en buiten de gemeente – waarvoor dank). Eén groep stak boven de anderen uit en hield de tocht langer vol, zelfs langer dan de patrouilles. Zij traden ook op als een hecht team. Daarom heeft dat team de prijs, bestaande uit chocoladepaashazen, dik verdiend. Terug op het kampterrein kwamen we gezellig samen rond het kampvuur, met chocolademelk, hamburgers en marshmallows. Op zondagochtend hebben we na het ontbijt een viering gehouden, die werd geleid door Cor van der Weijden, van onze buren van de Heidestraat. Na een geslaagde viering hebben we samen geluncht en hierna kwamen de ouders druppelsgewijs binnen om de jeugd weer op te halen. De kampleiding kijkt terug op een zeer gezellig kamp en hoopt de jeugd volgend jaar wederom op het jeugdkamp te ontmoeten.


 • -

Actie Roemenië, pannenkoekenrestaurant

Categorie:Nieuws

Op zaterdag 1 april was het weer zover, er was een pannenkoekenrestaurant in de grote zaal van de Bethelkerk. Om 17.00 uur ging het restaurant open en al snel was het gezellig druk. De pannenkoeken smaakten goed, de zaal was goed gevuld met eters. Rond 18.00 uur was het topdrukte, de spekpannenkoeken waren niet aan te slepen!

Het was een fijne en gezellige avond, met tijd voor elkaar. Nadat het restaurant gesloten was en alle gasten met een vol gevoel naar huis waren, werd het geld geteld. De opbrengst was dit jaar € 630,-. Het geld wordt verdeeld tussen de Actie Roemenië en het jeugdweekend.
Dank aan iedereen die geholpen heeft door pannenkoeken te bakken, door pannenkoeken te komen eten, achter de tafels de pannenkoeken uit te delen of in de keuken te helpen. Zonder jullie was de avond niet zo voorspoedig verlopen!


 • -

Excursie classicale werkgroep Kerk en Israël

Categorie:Nieuws

Op vrijdag 9 juni aanstaande houdt de werkgroep van de classis Enschede een interessante excursie naar Osnabrück. We bezoeken het Felix Nussbaum Haus, één van de meest indrukwekkende musea van Europa. Het museum herbergt meer dan 200 werken van de Duits-Joodse kunstschilder die in Auschwitz omkwam. Een gids leidt ons rond en zal ons uitleg geven. Verder zal er een lezing worden gehouden in de synagoge. De lezing gaat over de bijzondere band tussen de joodse gemeente en de plaatselijke kerk(en). De Joodse gemeente heeft circa 1000 voornamelijk Russische joden.

Er is tijd voor koffie, we lunchen samen en misschien is er gelegenheid om een wandeling te maken. De kosten van de lunch, andere persoonlijke uitgaven en benzinekosten zijn voor rekening van de deelnemers. De andere kosten zijn voor rekening van de classis. Het betekent dat we met eigen vervoer gaan en gaan carpoulen. We kunnen daarmee op tijd in Osnabrück zijn. Er wordt gezocht naar een parkeermogelijkheid in de buurt van het Felix Nussbaum Haus. Verdere mededelingen volgen later.

Voor inlichtingen en/of deelname kunt U zich melden bij Bertus Kuipers (074-2432580 / benjkuipers@kpnmail.nl).