Goede vrijdag (avondmaalsdienst) – vrijdag 30 maart 2018 om 19.30 uur

 • -

Goede vrijdag (avondmaalsdienst) – vrijdag 30 maart 2018 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst


Voorganger: ds. J. Wegerif (Nijverdal)
Orgel: Benno Kok
Klarinet: Christine Molenveld
Sopraan: Anita van der Molen-Holl
Mezzo-sopraan: Miek Zevenbergen-van Saarloos

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Samenzang: Psalm 22: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Samenzang: Psalm 22: 8
 • Gebed om Gods Geest
 • Motet BWV 227 Jesu, Meine Freude van J.S. Bach ‘Gute Nacht’
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 19: 28-37 (NBV)
 • Zingen: Lied 590: 1-3
 • Prediking
 • Zingen: Lied 578: 1-6
 • Nodiging en vredegroet
 • Uitdelingswoorden
 • Gemeenschap met brood en wijn
 • Liederen aan tafel (uit Motet BWV 227 Jesu, meine Freude van J.S. Bach)
  • Choral: Jesu, meine Freude
  • Choral: Unter Deinem Schirmen
  • Choral: Weg mit allen Schätzen
  • Choral: Weicht, ihr Trauer
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, muziekaal begeleid met – “Clarinet Concerto KV622 a-major” W.A. Mozart – Stay with me till the morning
 • (staande) Samenzang: Lied 547: 1-3
 • (staande) Zegen
 • De kaars wordt gedoofd
 • Eerste duet uit het Stabat Mater van G.B. Pergolesi
 • We verlaten in stilte de kerk