Paasgezinsdienst – zondag 1 april 2018 om 9.50 uur

Paasgezinsdienst – zondag 1 april 2018 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst


Voorganger: ds. A. F. Troost (Ermelo)
Muzikale medewerking: Voices of Bethel

Thema: Licht raakt onze twijfel aan

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 118: 6
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Lofzegging
 • Samenzang: Lied 624
 • Woorden ten leven
 • Voices of Bethel: He is risen!
 • Gebed om de heilige Geest
 • Voices of Bethel: Alleluia! Alleluia!
 • Schriftlezing: Hooglied 3: 1-5 (NBV)
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 132: 1,3
 • Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 (NBV)
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 427 (kinderlied)
 • Moment met de kinderen
 • Preek n.a.v. Johannes 20: 17
 • (staande) Gezongen geloofsbelijdenis uit de bundel ‘Voorzichtig licht’ lied 100, melodie gezang 103c Liedboek 1973
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Samenzang: Zingende gezegend 165 (melodie: gezang 208 Liedboek 1973)
 • Inzameling van de gaven
 • Voices of Bethel
  • Aan God is de glorie
  • Nu is het Pasen – Jezus leeft
 • (staande) Slotlied: Lied 637
 • (staande) Heenzending en zegen

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten