Eredienst – zondag 25 maart 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 25 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. J. Zondag (Middenmeer)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 73: 1,3,10
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 550: 1,2
 • Tien geboden: Exodus 20:1-17
 • Zingen: Lied 552: 1-3
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 50: 4-7
  • Johannes 12: 12-20
 • Zingen: Lied 556: 1,4,5
 • Preek
 • Zingen: Lied 558
 • Gebeden
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 871
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel