Eredienst – zondag 18 maart 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 18 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 67: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 67: 3
 • Wet des Heren
 • Zingen: Lied 51: 1,5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Johannes 12: 20-33
  • Jesaja 52: 13-15
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 118
 • Prediking
 • Zingen: Lied 635: 1,2,7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Gezang 464
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel