Eredienst – zondag 11 maart 2018 om 10.00 uur

 • -

Eredienst – zondag 11 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Gezang 177: 1,5 (Liedboek 1973)
 • (staande) Votum & Groet
 • Zingen: Lied 562: 1,2
 • Verootmoediging en schuldbelijdenis
 • Genadeverkonding
 • Lezing van de Wet: Galaten 5: 13-23
 • Zingen: Psalm 72: 7
 • Gebed bij de opening van de Schrift (onder orgelspel)
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Psalm 35: 1-9
  • Marcus 14: 43-52
 • Zingen: Lied 547: 1,4,5,6
 • Verkondiging n.a.v. Marcus 14: 49b
 • Zingen: Lied 835: 1,2,4
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 575: 1,4
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel