Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur

 • -

Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger: ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 158: 1,3,5
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 33: 2,4,5
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jacobus 4: 13-17 (HSV)
 • Zingen: Psalm 104: 5,8,9
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 919: 1-3
 • Gebed, Stil Gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 985: 1-3
 • (staande) Zegenbede (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel