Oudejaarsdienst – zaterdag 31 december 2016 om 19.30

Oudejaarsdienst – zaterdag 31 december 2016 om 19.30

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Alles op Zíjn tijd!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 90: 1, 6
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Benno Kok (orgel) en Anita van der Molen-Holl (sopraan): Benedictus uit de Missa Brevis (Hans Boelee)
 • (staande) Gezamenlijk gelezen geloofsbelijdenis van Nicea
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. nr. 726: 2, 6
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Prediker 3: 1-15 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 845 (melodie: Psalm 86)
 • Prediking n.a.v. Prediker 3: 15 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 39 (melodie: Liedboek nr. 803)
 • Gemeentekroniek 2016
 • Benno Kok (orgel) en Anita van der Molen-Holl (sopraan): Stay with me till the morning (W.A. Mozart; arrangement: Tom Parker)
 • Gezamenlijk gebeden avondgebed van Luther
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 248
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Prediker 3: 15 (NBV)
Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Ze waren onderweg. Twee personen in één auto. De chauffeur en de lifter. Eén ding viel op. De bestuurder verleende vaak voorrang. Nu eens aan een voetganger. Dan weer aan een fietser. En dat ging maar zo door. Totdat de toevallige medepassagier vroeg: ‘Meneer, ik wil me er niet mee bemoeien. Maar waarom rijdt u zo rustig?’ De chauffeur zei: ‘Och, wéét u, ik heb medelijden met al die mensen, die géén tijd hebben. In ieder geval wel zoveel dat ik ze een paar minuten extra gun!’ Gemeente, maar van wíe is de tijd? De tijd is van Gód. Daarom spreekt een mens dieper gezien ergens waarheid, als hij zegt: ‘Ik heb geen tijd!’

Maar wat deden we dit jaar met tijd, die God gaf? Terwijl eeuwigheid morgen zomaar kan beginnen? Op de drempel van Oud naar Nieuw zijn mensen soms een beetje uit hun doen. Aan de ene kant staat het leven als het ware even stil. Aan andere kant wéét je: leven gaat dóór! Wat er is, was er al lang.

De Romeinen zeiden het al: ‘Nihil novi sub sole.’ Niets nieuws onder de zon. Of zoals een olijkerd ooit met variant zei: ‘Het enige nieuws onder de zon is, dat er níets nieuws onder de zon is!’ Alles is wel een keer gedacht of gezegd. Daardoor is het schrijven van een origineel filmscript steeds moeilijker.

Maar ‘op het witte doek van de tijd’ komen beelden te staan, die onze voorstellingen te binnen, te buiten en te boven gaan. Tenminste als we ons daarbij ook laten leiden door wat in Openbaring ter sprake komt. Over de eindstrijd in de eindtijd. Ook daarvan zegt David: ‘Mijn tijden zijn ook dan in Uw hand (Ps31:16a).’

Wat zal komen, is er altijd al geweest. Prediker zegt: Leven is: ‘Alles op Zíjn tijd!’ In dat verband snijdt hij 28 begrippen aan, die verwijzen naar dagen die maan nodig heeft om ‘voor vol te worden aangezien’. Maar de beleving van tijd is zo verschillend. Als je tegenwoordig níet druk bent, ben je bijna ‘verdacht’…

Voor jongeren kan de tijd niet snel genoeg gaan op weg naar rijbewijs en andere diploma’s. Voor anderen kruipt de tijd, als ze ziek zijn. Of kinderen zijn te lang op vakantie, als je oud bent. Ook in deze dagen, die vanouds als familiedagen gelden. Maar waarvan een grote groep denkt: ‘Hoe kóm ik ze dóór?’

God haalt wat voorbij is altijd weer terug. God heeft een mens inzicht in de tijd gegeven. In het hart van elk mens zit het verlangen naar iets blijvends. Maar dikwijls steken wij onze tijd in wat tijdelijk is: werk, huis, partner, vakantie. Juist als we dan persoonlijke verliezen hebben geleden, komt de vraag boven.

‘Wat is op aarde blijvend?’ Eén ding: ‘Dat wat door Jezus volbracht is!’ God wil, dat wij mensen Zijn Zoon, het Kind van Kerst, leren zien als Leidsman van ons leven. Opnieuw of voor het eerst. Tochtgenoten zijn we. Op weg naar eeuwig Huis. Níet met mensenhanden gemaakt. Mensen, die tijd mogen némen.

Waarvóór? Welnu, méér tijd nemen om te werken aan … bídden! Om daarin nader te komen tot Hem, die ook ons mét de dag nader komt. In de Zoon, de Geliefde in Wie God welbehagen heeft. In Hem is Vader onderweg. Met een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Geef tijd hieraan in 2017 vaker voorrang.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten