Kerstgezinsdienst – zondag 25 december 2016 om 9.50

Kerstgezinsdienst – zondag 25 december 2016 om 9.50

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Soli Deo Gloria!
Met medewerking van:
Dhr. B. Kok (orgel)
Dhr. J. Schreurs (trompet)
Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn
Zondagsschool Jesaja 40: 8b

 • Liederen vóór aanvang van de dienst
  • Liedboek 2013 nr. 486
  • Evangelische Liedbundel nr. 454
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Voices of Bethel zingen: The Christmas Way
 • Eén der kinderen zegt: Mattheus 1: 16 (BGT, gelezen door Allison van der Arend)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 145: 1,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 494 (melodie: Liedboek 2013 nr. 473)
 • Gebed
 • Voices of Bethel zingen:
  • Echo Carol
  • Stille nacht
 • Uitgespeelde bijbellezing: Lucas 2: 1-20
  • Verteller: Lisa van Dijken
  • Jozef: Tobias Dasselaar
  • Maria: Naomi Steen
  • Engel: Annelie Dasselaar
  • Heraut: Levi Deuzeman
  • Herders: Naqiha Verlaek en Milan Deuzeman
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 488: 1,2
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 481: 1
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 468
 • Korte afsluitende toelichting op het Kerstproject
 • Kinderlied: Reinier Kleijer nr. 2 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454), terwijl kinderen groep 1 t/m 8 naar de nevenruimte gaan
 • Kerstverkondiging n.a.v. Lucas 2: 13,14 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 487 (kinderen komen uit nevendienst terug)
 • Gedicht: ‘Ere zij God’ duurt lang (van Okke Jager, gelezen door Cees van Keulen)
 • Voices of Bethel zingen: Mary’s Boy Child (Oh my Lord)
 • Dankgebed
 • Inzameling der gaven (mede door Daan, Sander en Max Kuiper en Berber en Romeijn Zwartbroek)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 302: 1,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 101

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 2: 13,14 (BGT)
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

Stel je voor dat dit bericht zo in het huis-aan-huis-blad zou staan: ‘Kom naar de Kerstbijeenkomst in de open lucht op een veld in de buurt van Boekelo!’ Dan zijn er altijd wel een aantal nieuwsgierigen, die daar in deze tijd op af komen. Maar daar en toen op het veld van Efratha bij Bethlehem was de opkomst erg klein.

Bestaande uit een groepje herders, die de wacht hielden over schapen voor de offerdienst. Daar wordt in ‘t holst van de nacht de rust verstoord. Licht de nacht op als de dag. Níet aan de voet van de kribbe bij Jozef en Maria. Níet bij de oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem. Plots is even weer een stukje hemel-op-aarde…

Zoals het was in den beginne. In de hof van Eden. Daar leefden Adam en Eva beiden dagelijks met God. Maar de-weg-terug naar die wereld, die van het paradijs, was versperd. Door bataljon engelen met vurig zwaard (Gen.3:24). Dan is daar opeens die ene engel, die als een zwaluw in de winter de grote zomer aankondigt.

Met deze wake-up-call: ‘En zie, ik verkondig u grote blijdschap, want u is heden de Heiland geboren, Christus, de Here…(Lc.2:10,11)’ Míj? Ja, ook ú! Op zo’n moment wil je jezelf in de arm knijpen om zeker te zijn dat je waakt en níet slaapt. Niet nodig, want de echo van (hemelse) hulptroepen klinkt duizenden jaren later na tot in de ‘hof van heden’!

‘Alle eer aan God in de hemel. De engelen beginnen met de eer van God, want die is in ons leven vaak zoek. Enkel het Kind-in-de-kribbe maakt daar Zijn levenswerk van: ‘Ik zoek mijn eer niet, maar van Hem die Mij gezonden heeft (Jh.8:50).’ Daarom is Hij hun Opperbevelhebber. Krachtige helden, die God dienen (Ps.103:20).

Maar waarvan ooit ook een deel in opstand kwam (Jud.1:6). Het geval wil, dat ik de lofzegging der engelen lange tijd als een drieslag gelezen heb. Ere zij God, vrede op aarde en in mensen een welbehagen. Maar het gaat slechts om twee plaatsen van handeling: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor/in de mensen van wie God houdt.’

Vrede op aarde, omdat God liefde heeft voor de mensen. Maar zou dat wáár zijn? Kan God in de hemel werkelijk iets voor ons voelen? Gelet op toestand van de wereld denken mensen eerder, dat God grenzeloze afkeer van ons heeft. Immers de vrede van Minsk wordt geschonden. Denk aan Aleppo. De Kerstmarkt in Berlijn…

En toch is de kribbe bewijs van het tegendeel. Paulus zegt: ‘Het behaagde God om Zijn Zoon in mij te openbaren (Gal.1:15,16). Door geloof wil Hij komen wonen in ons hart. Zelfs al heb ik onvrede met mezelf en mijn medemensen. Want al is Hij duizendmaal in Bethlehem geboren: Hij wil ook bij jou en mij thuis zijn. Dáárom Kerst!

Wie hier knielt voor Jezus als Heer, zal nú meemaken hoe Hij onvrede ombuigt in vrede en engelen in de hemel van vreugde doet opspringen (Lc.15:7). Over ieder, die gaat leven tot Gods eer: soli Deo Gloria.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten