Eredienst – zondag 1 januari 2017 om 10.00

Eredienst – zondag 1 januari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Levenslang leerling!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 138
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 324 (melodie: Liedboek 2013 nr. 118)
 • Geloofsaansporing: Filippenzen 3: 12-16 (BGT)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 203
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 1: 35-52 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 531
 • Prediking n.a.v. Johannes 1: 43a (HSV)
 • Erik van der Arend: Psalm 121
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 416
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 1: 43a (HSV)
En hij (Andréas) leidde hem (Simon) tot Jezus.

Kunst zegt zoveel meer dan woorden. Wat mij bij bleef: een schilderij van een beeldhouwwerk van een man, die van de voeten tot zijn middel en een deel van zijn romp klaar was. Maar dat was nog niet eens het meest opmerkelijke. Wat opviel, was dat de schilder hamer en beitel in de handen van het model gelegd had. Alsof de rest van hemzelf afhing?!

Is dit ook niet ergens het beeld van heel wat typen geloofsleven? Wij grijpen soms ook naar allerhande in het streven om model-leerling te zijn. Terwijl slechts Eén de Meester(beeldhouwer) is. Op de eerste dag van het nieuwe jaar komen we twee broers tegen. De eerste twee in O.T., Kaïn en Abel, sloegen elkaar dood.

Maar de eerste twee in het N.T. maken elkaar niet af maar leren elkaar het leven, de Levende, kennen. Ze komen uit Bethsaïda (=huis van de visserij). Grieks georiënteerde stad ten oosten van de Jordaan. Daar vinden twee neven, Andreas en de evangelist Johannes, kostbaar goud. Bij Johannes de Doper, de neef van Jezus.

Onder zijn (boete)prediking wordt er een snaar geraakt bij Andreas. Maar de Doper benadrukt dat níet hij het is, die de zonden wegneemt. Maar het Lam Gods, dat Zich kort tevoren ook al had laten dopen. En zo komen de eerste twee leerlingen van de Here Jezus bij Johannes de Doper vandaan. Ze veranderen van leraar.

Maar kán dit zomaar? Geestelijk stuivertje wisselen? De Here Jezus Zelf reageert niet zelden terughoudend want Hij weet dat Zijn weg die van het offer is. Veel vraagt: onszelf! Heel behoedzaam stelt Hij dan ook vraag: Wat zoek je (vs.39a)? Waar ben je mee bezig? Waar leef je voor? Wat verwacht je en waarop hoop je aan het begin van 2017?

Andreas antwoordt met een tegenvraag: Maar waar komen we met U uiteindelijk terecht? Dan neemt Jezus hen en ons bij de hand en zegt: Kom en zie (vs.40,47). Die dag vertoeven Andreas en Johannes samen met de Heiland in een huis in Kapernaüm. Daarnà worden ze levenslang leerling. En is niet elke dienst ‘een gesprek onder vier ogen’ van Hem met ons/mij?

Daarna gaat Andreas naar huis. Naar de dubbele woning die hij met zijn oudere, getrouwde broer Simon Petrus deelt. Hij vertelt hem wát en Wie hij gevonden heeft. En hij (Andréas) leidde hem (Simon) tot Jezus. Zo wordt de bekendste leerling door de onbekende broer tot Jezus gebracht. In dit geval moet je ’t van je familie (wèl) hebben!

Dit gebeurde op het tiende uur (vs.40b). Hoe laat is het eigenlijk bij u en mij op de klok van het geloof? Wanneer zal het ‘ons’ uur zijn? Zijn wij al tot Hem gekomen? Hebben wij in Hem de Messias gevonden (vs.42)? En nemen we anderen (mét hun vragen) op die weg mee? Bij voorbeeld ook langs de weg van het gebed?

Gemeente, ja wat is gelóóf? Volgens Luther ‘getrooste vertwijfeling’, want geloof kán aangevochten worden. Ook door wat er in het nieuwe jaar onzes Heren in het groot en in het klein gebeurt. Zodra Luther dit overkwam, ging hij naar zijn medebroeder Melanchton. En dan vroeg hij: ‘Philipp, zeg ’t mij nog eens. Is ’t wel wáár?

Dat van God en Christus?’ Het enige wat Melanchton (1497-1560) dan deed, was zijn geloofsbroeder bemoedigen. En is dat niet hetzelfde als een medemens telkens weer tot Jezus leiden? Om dat (weer) te (leren) doen moeten we terug naar de éérste liefde voor Hem (Op.2:4). Zo maakt Hij van Simon, Andreas en ons een compléét (Meester)werk.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten