Eredienst – zondag 8 januari 2017 om 10.00

Eredienst – zondag 8 januari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Wat heeft Hij jou te zeggen?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 75: 1, 5
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 653: 1, 5
 • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 15 (melodie: Liedboek 2013 nr. 803)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 526: 3, 4
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 3 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 122), terwijl kinderen groep 6 t/m 8 naar nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Johannes 2: 5 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 489: 2, 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 78: 1, 3, 4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 2: 5 (HSV)
Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

De Deense dichter-dominee Kaj Munk (1898-1944) zei het al in zijn tijd: ‘De geschiedenis van Jezus op de bruiloft te Kana klinkt ergens zo onwaarschijnlijk, dat ‘t nooit bedacht kan zijn!’ Immers de bijbel begint met een bruiloft van eerste mensen in het paradijs. Johannes begint er ook bewust zijn evangelie mee.

En hij eindigt in het bijbelboek Openbaring met de bruiloft van het Lam van God. Maar hoelang hebben Adam en Eva ‘wijn’ gehad? Toen eerst hun kind werd weggenomen in leven buiten het paradijs, viel feest-dat-leven-heet al vroeg in het water. Zodra ziekte of dood of eenzaamheid intrede doet, is er de aanvechting.

Maar heeft Jezus niets beters te doen dan het bezoeken van bruiloften en partijen? Geloven is toch vóór alles een serieuze aangelegenheid? Nee, neem dan de neef van Jezus: Johannes de Doper. Een eerste-klas-wereld-mijder, die daardoor waarschijnlijk stuk beter lag bij Farizeeën dan de Heiland Zelf (Mt.11:19).

‘En op de derde dag’, zo begint Johannes te vertellen. Niet voor niets, want na drie dagen kwam Jona uit de walvis en stond Jezus op uit de dood. En nog altijd trouwen Joden graag op dinsdag, als derde dag van de week. De bruiloft: beeld voor het verbond van liefde tussen God en Zijn volk. In ’t bijzonder bij de profeet Hosea.

Op deze bruiloft te Kana ontbreekt ‘t aan het nodige. Het bruidspaar wordt níet met name genoemd. En de wijn is op, terwijl een bruiloft bij Joden zeven dagen duurt. Kana ligt trouwens in een gebied, dat Jesaja (9:1) als donker omschrijft. Er waren veel gemengde huwelijken. De wijn van het geloof is stil aan verwaterd.

Geloof wordt dan een soort ‘wasmiddel’, dat aan de buitenkant blijft. Het lijkt een stroom van levend water. Maar ‘t is stilstaand geworden zoals water in de zes reinigingsvaten. Voor elke dag één. Op zevende dag ga je naar God in tempel (=wasbeurt). Zes leerlingen/diakenen/ministers kunnen het verschil níet maken…

De zevende Persoon wèl! De hemelse Bruidegom Jezus. Niet op moeders tijd, maar de Zíjne! Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Zoals farao tegen het hongerend Egypte zei: ‘Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt (Gen.41:55).’ Gemeente, waar wordt water wijn in ‘t leven? Daar waar mensen weer (opr)echt zijn.

Klare wijn geschonken wordt. Niet gehandeld wordt zoals op die bruiloft, waarbij elke genodigde gevraagd was zelf een fles wijn mee te nemen. Alles werd in één groot mengvat uitgegoten. Tótdat de vreugde omsloeg in het tegendeel. Door de ontdekking, dat meeste mensen hetzelfde hadden gedaan: veel water bij de wijn!

Echter daar waar weer wijn-bij-het-water wordt gedaan, gedáán wordt wat Jezus zegt, krijgt het leven weer de geur en kleur van de vreugde. Franciscus van Assisi (1181-1226) vat dit kernachtig samen: ‘Vreugde brengen waar verdriet is, vrede waar onmin is en vergeving waar wrok schuilt.’ Bruiloft zónder zure wijn.

Vóórsmaak van de Bruiloft van het Lam, Die Zélf al aan het kruis van Golgotha de zure wijn van het lijden gedronken heeft (Jh.19:29). Voor die bruiloft brengt de Bruidegom Zelf alles mee. Witte kleren aan de buitenkant. En dankzij de Geest nieuwe liefde voor wat God te zeggen heeft in Christus aan de binnenkant.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten