Eredienst – zondag 15 januari 2017 om 10.00

Eredienst – zondag 15 januari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: One for all!
Met medewerking van: Pearl

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 66: 3, 6, 7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Pearl zingt:
  • Reaching heaven
  • Opwekking nr. 789
 • Geloofsaansporing: Johannes 3: 17-21 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 654: 1, 2, 3
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 3: 1-16 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 99 (melodie: Liedboek 2013 nr. 904)
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 3, terwijl kinderen groep 1 t/m 8 naar de nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Johannes 3: 16 (NBV)
 • Pearl zingt:
  • Opwekking nr. 688
  • Opwekking nr. 733
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Pearl zingt: People get ready
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 654: 4, 5, 6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 3: 16 (NBV)
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

‘Hoe goed moet je zijn?’ Die vraag stelt zich menig jong mens. Kort studeren, flitsende carrière en vooral flexibel blijven. Maar hoe werkt het ideaal van de zelfverwerkelijking uit de prestatiemaatschappij nu dóór in de eigen verhouding met God? Wie wil nog werkelijk weten of/wanneer we goed genoeg zijn voor Hem?

‘In den beginne’ horen we hoe de Here met uiterste tevredenheid terug keek op het werk van Zijn handen (Gen.1:31). Maar na verloop van tijd is er veel mis gegaan en mis gedaan. Paulus stelt vast dat er zelfs niet één mens is, die uit zichzelf God ernstig zoekt (Rom.3:11). Hoe krijg je dan de kloof tussen Hem en ons gedicht?

Onrust over die vraag zocht naar een antwoord ten tijde van de reformatie. Bij monde van Luther. Niet primair wat ík denk of doe, maar wat Gód gedaan heeft in Christus maakt het verschil. Mogelijk worstelde Nicodémus, Joods godsdienstig leider, op eigen wijze met dezelfde vraag. Wannéér ben ik nu als mens goed genoeg voor God?’

Een mens denkt dan soms: ‘Dan moet ik zeker eerst voldoende vroom en heilig zijn. In deze wereld van ‘niets voor niets’ zit al gauw aan iets een voorwaarde. Daarom zien mensen beloften van God al snel méér als iets voor anderen dan voor henzelf. Misschien kies ik een keer voor God, als ik me wat beter voel dan nu.’ Maar wannéér is dat?

Jezus zegt: ‘Dat heel speciale gevoel van binnen krijgt een mens niet uit zichzelf. Daar waar we ‘t over hebben is vergelijkbaar met voor een tweede keer geboren worden. Over je eigen geboorte weet je zelf niet(s) meer. Behalve dan via je ouders tijdens de opvoeding. Over die twééde geboorte zegt de Here Jezus: die is mínstens zo nodig…

Anders groeit believing (geloven) niet echt uit tot belonging (de persoonlijke ervaring eigendom van Hem te zijn). Daarom zijn zondagsschool, club, catechese, bijbelstudie en studentenkring ook zo belangrijk op weg naar dit (be)leven: Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen…

Niet ik als mens kies als eerste voor God, maar God-in-Christus voor mij/ons: One for all! Voor wat of wie? Voor ‘de kosmos’. Hier vertaald met ‘wereld’. Hij is er voor héél het al. Niets of niemand uitgezonderd. Het water van de Doop tekent een mens voor het leven. Zuivert, dankzij reddingswerk van Christus. En de Geest, uitgaande van Vader en Zoon, brengt ons telkens weer bij Hem.

Jezus die als Enige vervulling kan geven in dorst-naar-leven dat voor-God-goed-genoeg is. Waar Hij is, waait er een nieuwe wind in het leven. Krijg je weer de vlam in de pijp van het geloof. Alleen dankzij Hem gaan we minder ‘gebeten’ reageren op God. Raakt het ‘zondegif’ uitgewerkt. Zoals bij Israël in woestijn onder Mozes…

Gods werk in het leven van onze ziel gebeurt van bovenaf. Soms komt er dan stoom uit onze oren zoals bij Saulus van Tarsen. Bij je tweede geboorte krijg je er géén gen bij. Wèl vallen er schellen van je ogen. Vraag je: ‘Wat wilt U dat ik doe voor U en anderen?’ Ook Nicodémus was er nog niet te oud voor om dit te leren.

En dat geldt voor elk mens. Kom uit de tent van leeg vermaak òf uit de legertent van vreugdeloos geloof. Met te weinig oog voor hoe God zelfs His One and Only níet gespaard heeft (Rom.8:32). Wij houden wat het liefste is, het langst vast. God níet! Hij gaf One for all! En geloof dat lééft, gaat ook all for One! All the way!

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten