Eredienst – zondag 26 februari 2017 om 10.00

Eredienst – zondag 26 februari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Een vast(en) voornemen!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 139: 1, 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 139: 6, 14
 • Gebod van God: Mattheüs 6: 14 en 15 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 2, 3
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 58: 6-10 (BGT)
  • Mattheüs 6: 16-18 (BGT)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 398
 • Zingen: Nevendienstlied 3 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 122), terwijl kinderen groep 1 t/m 8 naar nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 6: 16a (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 906: 3, 4, 5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 125
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Mattheüs 6: 16a (BGT)
Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, laat dat dan niet aan iedereen weten.

Er was eens een vrome 19e eeuwse rabbi: Izaäk. Hij liet de leiders van de Joodse gemeenschap uitnodigen voor een paradijselijke maaltijd. Hij liet een schaal met rijk belegde broodjes en heerlijke soep brengen maar de gasten kregen niets. Daarna een bord vol vlees en groenten, maar iedereen had het nakijken.

Toen de gasten protesteerden, omdat de paradijselijke maaltijd niet met hen gedeeld werd zei de rabbi: ‘Vergis je niet. Het paradijs is plek waar mensen zó van elkaar houden, dat ze genieten van ándermans tevredenheid.’ Vasten is dus óók: het belang van de ander belangrijker vinden dan dat van jezelf (Fp.2:4).

Vasten betekent in het Hebreeuws: ‘de ziel buigen’. Vrijwillige en tijdelijke onthouding van voedsel voor geestelijke doeleinden. Minder tijd gebruiken voor het eten klaar maken en het eten zelve. En die tijd inzetten om méér te bidden. Zoals Luther deed tijdens het bijbelvertaalwerk op de Wartburg. Kennen wij dat nog?

Of is contact – zoals bij het begin van elke relatie – een sterke band, die na verloop van tijd gaandeweg verflauwt? Ja, hoe krijg je herstel van de éérste liefde tussen God en ons (Op.2:4)? Dat kan weer door te vasten en bidden. De profeet Jesaja (58:1) verheft hiervoor zijn stem als een bazuin (sjofar) zoals bij Jericho.

En zo zal het opnieuw zijn, als de Here Jezus terugkomt op de wolken des hemels (1Th.4:16). Op weg naar die dag moeten dingen worden rechtgezet. Moeten mensen stoppen met slechte dingen te zeggen over elkaar. Want wie niet kan vergeven, staat zijn eigen gebed tot God in de weg. En dan blijft herstel uit.

Vasten moet niet. Maar als je ‘t doet, doe ‘t dan voor de Here, zegt Paulus. Alléén: loop er vooral níet mee te koop. Totaal zesmaal staat er ‘in het verborgene’ (6:4/6/18). Dit voornemen zit nog in het Engelse woord ‘breakfast’. Break the fast. Breek het vasten. Zoals we elke dag doen tussen het avondeten en het ontbijt.

Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, laat dat dan niet aan iedereen weten. Maar wèl aan Jezus Christus! Enkel Hij maakt los wat bij ons vast zit. Niet omdat wij het verdienen of daarvoor zo ons best doen, maar door gelóóf. Vasten en bidden kunnen hierbij helpen. Soms gebeurt dit als voorbereiding op Doop of Avondmaal.

Leerlingen van Jezus daarentegen vastten minder of niet zolang Hij als Bruidegom nog bij hen was (Lc5:34). Toch kan vasten middel zijn, waarvan de Geest Zich bedient om met ons als gelovige weer tot Gods doel te komen. En dat is: een biddend leven leiden. Zoals Daniël in Babel. Of profetes Anna in de tempel (Lc.2:37).

Adam en Eva, de eerste mensen, vastten verkeerd. Zij onthielden zich niet van satan en de zonde, maar van God en Zijn aanwijzing ten aanzien van die ene boom. Sinds die tijd luisteren we makkelijker naar ‘de vader van de leugen’ dan naar God (Joh.8:44). Ware ‘t niet, dat een tweede Adam gekomen is. Zijn vasten voornemen duurde 40 dagen (Mt.4:2).

Hij weerstond de duivel met het Woord. Maakte dankzij de Geest de goede keuzes. Streed op Zijn knieën in de hof van Gethsémané. En aan het kruis van Golgotha waar Hij Zich ‘ontledigd’ heeft (Fp.2:7). Dankzij Hem begint het paradijs overal daar waar mensen weer zó van elkaar houden, dat ze genieten van ándermans tevredenheid.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten