Eredienst – zondag 19 februari 2017 om 10.00

Eredienst – zondag 19 februari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Doeltreffend bidden!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 97: 1, 2, 3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 97: 4, 5, 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 311 (2x)
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 6: 5-8 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 50: 1, 9
 • Zingen: Nevendienstlied 2 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454), terwijl kinderen groepen 1 t/m 5 naar de nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 6: 7 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 27: 4, 7
 • (staande) Geboren: Nora-Lynn Elise van der Steen (12-02-2017)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 979: 1, 2, 7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Robin de Vries piano speelt
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 465: 2, 3, 5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Mattheüs 6: 7 (HSV)
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Woestijnvader Evagrius Ponticus (345-399) maakt een felrealistische opmerking over bidden. Hij zegt: ‘Veel mensen lopen met opgekropte grieven en wrokgevoelens richting God. Met alle gevolgen vandien. Als ze bidden, voelen ze zich als iemand die naar de waterput gaat met een emmer vol gaatjes.’

Ja, soms zijn wij als mensen druk met bij God uitdrukkelijk aandacht vragen voor wie ernstig ziek zijn. Of Hem attent te maken op dingen en situaties, waarop helemaal geen vat bestaat. Niet voor niets zegt Paulus ergens ook: ‘Bidt zonder ophouden (1Th.5:17).’ Is dit bidden, totdat je erbij neervalt?!

De Here Jezus zegt vandaag: Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Maar waarom zegt Hij dit? Omdat Hij het gebed graag doeltreffend wil maken. Als wij ’s morgens de wekker horen, staan we menigmaal op met de vermoeidheid van de vorige dag nog in ons lijf en leden…

Terwijl de Heer waakt als wij slapen, blijven wij zonder bewust gebed vaak hangen in zorgen van gisteren die meeliften naar vandaag. In de woestijn leerde Jezus dat een mens niet leeft bij brood alleen (Mt.4:4). Zoals Jeremia (15:16) zegt: Ik nam uw woorden als voedsel tot mij en die gaven mij diepe vreugde.

Daarom ging Jezus vaak naar eenzame plek. In het bos of op een berg stortte Hij Zijn hart uit voor God (Ps.62:9). Elke dag weer had Hij dit nodig. Contact met Zijn Vader in de hemel. Hoeveel te meer dan wíj?! Dus de dag níet eerst beginnen met krant, I-phone en koffie, maar met Gód. Uw dag zal anders verlopen…

Want de tegenstander heeft veel trucjes om bij ons aandacht voor God weg te nemen. Door te suggereren dat er géén tijd is òf niet weten hoe (lang) te bidden. Toch zegt de schrijver van de Hebreeënbrief (11:6): ‘Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Mag je jezelf in gebed dan niet herhalen? Is herhaling niet de moeder van alle wetenschap? Soms moet je iets herhalen om ‘t beter te kunnen begrijpen.

Dat maakt een mens toch niet meteen tot Farizeeër, die vooral op eigen naam en eer uit is? Ze vielen op door hun omstandig bidden, waardoor ze de eigen wil probeerden door te zetten bij God. Ze maakten daarbij ook nog allerlei bewegingen om hun gebedsleven ook uiterlijk kracht bij gezet te krijgen.

Maar is elke herhaling dan ‘uit den boze’? Nee, denk aan de twee blinden langs kant van de weg die, ondanks bestraffing door menigte, bléven roepen: ‘Here, Zoon van David, ontferm U onzer (Mt.20:31).’ En ene moordenaar aan het kruis, die blééf roepen: ‘Gedenk mij, als U in Uw Koninkrijk komt (Lc.23:42).’

Bidden is vaak worstelen met God. Hoe vaak lijken ook wij niet op die persoon uit het begin, die met emmer vol gaten naar de waterput gaat. En hoelang laat God mensen, die dag en nacht (herhaaldelijk) tot Hem roepen, niet wachten (Lc.18:7b)? Terwijl Hij toch als geen ander weet wat we nodig hebben (vs.9).

De Deense wijsgeer Soren Kierkegaard (1813-1855) zegt erover: ‘Hoe aandachtiger mijn bidden werd, des te minder had ik te zeggen. Op het laatst werd ik helemaal stil. Ja, uiteindelijk werd ik iemand, die steeds meer te hóren kreeg.’ Doeltreffend bidden is: in de Geest wachten op manna voor elke dag.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten