eredienst-zondag 24 januari 2016 om 10.00 uur

eredienst-zondag 24 januari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Kijken met je hart!

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 86: 1, 2, 4
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Alpha Sisters zingen: Ik wil leven door Uw Geest (Opw. 497)
  God, ik adem om van U te zingen (Opw. 734)
 • Gebod van God: Mattheüs 22: 36-40 (HSV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 497
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-8 (HSV)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 60: 3, 4 (melodie: Liedboek 2013 nr. 72)
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 5: 7 en 8 (HSV)
  Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
 • Alpha Sisters zingen: Een bergrede (Matthijn Buwalda)
  Ik ben zo gelukkig (Kids Opw. 112)
 • (staande) Wij gedenken: Dina Jentina Geels-Peters (1931-2016)
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 470: 1, 4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 413: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
1 Johannes 3: 1-3

Vragen voor zelfstudie

 1. .Kun je het verschil uitleggen tussen barmhartigheid en genade?
 2. .Dittrich Bonhoeffer (1906-1945) zegt over de barmhartige: ‘De barmhartige maakt zich deelgenoot van de nood van de ander, van de laagheid en van de schuld van de ander…Geen nood is te diep. Geen zonde te verschrikkelijk of de barmhartigheid laat zich er mee in…’ Ben je het met deze benadering (on)eens en hoeveel herken je hiervan in je eigen levenshouding?
 3. .Jezus zei, dat de reinen van hart God ‘zullen’ zien. Geldt deze belofte pas nà dit leven of ook hier en nu al? Zo ja, wat betekent dat voor je huidige doen en laten?

 

Samenvatting preek

Tekst:Mattheüs 5: 7 en 8 (HSV)
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien

Wie het woord ‘barmhartigheid’ probeert te begrijpen, moet daarvoor naar ‘t Hebreeuwse grondwoord ‘rachum’. Wat betekent: baarmoeder. ‘t Is wat moeder diep van binnen voelt als ze kind als het kostbaarste onder haar hart voelt. Bijzonder dat dít woord gebruikt wordt voor wat God voelt, als Zijn volk lijdt door eigen schuld…

En is niet één van de moeilijkste dingen aan het leven dat je niets kunt terugdraaien? Om fouten met terugwerkende kracht goed te kunnen maken, zijn we aangewezen op de vergevende genade van God. Maar wat is nou verschil tussen genade en barmhartigheid? Genade ziet op zonde en barmhartigheid op gevólgen van zonde.

Naar moderne maatstaven kunnen over ‘de barmhartige mens’ een drietal dingen worden gezegd. Hij glimlacht over het feit, dat hij op genade aangewezen zou zijn: ‘Ik doe wat ik doe. Ik leef nu. En wat gééft het? Dóórgaan!’ Maar als je zelf ouder wordt, moet je op z’n tijd ook weer een beetje barmhartig zijn voor anderen.

Tenminste wil er – zo God wil en áls Hij er is – op den duur ook nog een beetje barmhartigheid over zijn voor jou. En waar ‘t gaat om leniging van noden als gevolg van ónbarmhartigheid is de heersende opvatting: ‘Je kunt armen alléén dan helpen als je eerst zelf genoeg geld hebt.’ Immers ouder worden is duur en ziek zijn soms welhaast onbetaalbaar.

Hoe ontroerend was jaren geleden de hulpactie van Eskimo’s op Groenland voor hongerland in Afrika. Een aantal uitleggers leggen een dwarsverband tussen zaligsprekingen. Met gevolgen voor het verstaan ervan. Neem 1 en 5. Dan krijg je het volgende resultaat: ‘Zalig de armen, want zij dóen de barmhartigheid!’

Maar niet zelden gaat ’t anders toe. Oók bij volgelingen van de Here Jezus. Al maanden kregen ze scholing in barmhartigheid. Ze leerden delen in Zijn ontroering over zoveel schapen zonder Herder. Maar wat waren ze soms bikkelhard. Ze bonjourden kinderen bij Jezus vandaan. Vuur van de hemel bestelden ze voor Samaritanen.

Het óngenadige in benadering valt menigeen op tegen wie we zeggen van genáde te leven. Een levensechte spreuk luidt: ‘De barmhartigheid van een mens gaat tot zijn buurman maar die van God tot ál wat leeft.’ Barmhartigheid is geen hobby. Want God heeft hart met uitstraling als de zon. En leert ook jou en mij daarmee te kijken.

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Maar hoe kom je daaraan? Enkel door te beseffen, dat we
van nature een ónrein hart hebben. Sinds we buiten-paradijselijk zijn, is er geen mens die uit zich zelf God zoekt (Rom.3:11b). Is het menselijk hart, zegt Jeremia (17:9), vaak een potje met een mengsel van gif en honing.

Let maar eens op hoe verschillend wij de dingen des levens ‘ter harte’ nemen. Opvallend is, dat bij Jezus verstand en hart in beeld zijn. Wie zaligspreking 2 en 6 op één lijn zet, ziet waarom. Wie tranen hebben, kunnen de wereld ‘rein’ bezien! ‘t Is zoiets als in kleine pijn gróte pijn voelen. Maar wanneer werken tranen als een loep?

Als ’t géén krokodillentranen zijn. Pas dan ga je de werkelijkheid drie keer zo scherp zien. Kijk je niet langer oppervlakkig, maar dieper. Met je hart. Zie je achter meer dingen het geheim. De geestelijke dimensie achter de zichtbare wereld. Tegelijkertijd krijg je dan ook meer kijk op hoe verdeeld ons hart is. Het is dikwijls God én…

Vul maar in. Het banktegoed, de horoscoop of waarzegger. Gedreven door verlangen om ónzekerheid de baas te blijven, zitten we in allerlei moddersloten. En gebed moet dan helpen om weer tot rust te komen. Dit is het verdriet áchter het verdriet. Zoals Jezus had toen Hij weende over Jeruzalem en haar verlorenheid. En over ons?!

Over hoeveel nachten ijs gaan we, voordat we als David onder tranen uitbreken in richting van God met de bede: ‘Schep mij een rein hart, o God (Ps.51:12).’ Dan zegt Davids Zoon Jezus: ‘Gelukkig reinen van hart.’ Níet: ‘Wees rein van hart.’ Immers zelfs de gelovigste mens kan géén garantie geven, dat gedachten altijd rein zijn.

Wie met God leeft, ervaart Hem als zon. Je kunt er níet tegenin kijken. Zoals we voor een werkelijk góed mens uit onszelf de ogen neerslaan. Maar God kijkt met Zijn hart. Dankzij ‘innerlijke baarmoederlijkheid’, zegt Zacharias, ziet Hij ons aan in de Geliefde (Luc.1:78). Schrijft Hij Zijn naam uit in onze daden van barmhartigheid…

Alleen Hem komt eer toe, als wij kwaad niet langer meer met kwaad vergelden. Het kwade door het goede leren overwinnen door te kijken met hart! Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten