Avondmaalsdienst – zondag 31 januari 2016 om 10.00 uur

Avondmaalsdienst – zondag 31 januari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Leve zijn vrede

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 107: 1, 3, 19
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Reinier Kleijer: ‘L’Chaiem’ (melodie: Liedboek 2013 nr. 87)
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-9 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 1010: 2, 3
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevenruimte
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 5: 9 (HSV)
  Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
 • (staande) Zingen: Gezongen geloofsbelijdenis
 • Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal
 • Gebed
 • Nodiging
 • Gemeenschap van brood en wijn
 • (staande) Gezongen dankzegging na elke tafelviering: Liedboek 2013 nr. 146c: 5, 6, 7
 • (staande) Wij gedenken: Theodorus Wolsink (1940-2016)
 • (staande) Zingen: Johan de Heer nr. 53: 1, 2
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: R. Kleijer uit ‘L’Chaiem’ (melodie: Liedboek 2013 nr. 978)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Jacobus 1: 19-21

Vragen voor zelfstudie

 1. Jacobus (1:19b) zegt: ‘Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.’ Soms zeggen gelovigen: ‘Ik wil nu gewoon eens zeggen wat ik op mijn hart heb.’ Met welk van beide benaderingen is de vrede volgens jou meer gediend en waarom?
 2. De hindoe Mahatma Gandhi (1869-1948) zei naar aanleiding van de Bergrede ooit dit: ‘Het is een eigenaardig commentaar op het westen dat daar -hoewel men officieel het christelijk geloof belijdt- geen christendom meer is en geen Christus. Anders zou men er nooit oorlog gevoerd hebben.’ Geef je mening.
 3. De Romeinen zeiden: ‘Si vis pacem, para bellum. Als u vrede wilt, bereidt u dan voor op oorlog.’ Wat betekent deze insteek voor het vredesvraagstuk tegen de achtergrond van je eigen geloof?

 

Samenvatting preek

Tekst: Mattheüs 5: 9 (HSV)
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Bijna 120 jaar wordt de prijs al uitgereikt. De Nobelprijs voor de vrede. Aan mensen die zich op dit vlak onderscheiden hebben. Niet zelden brak na toekenning en uitreiking strijd uit over de keus. Zoals ooit over Henry Kissinger (1973) in verband met bombardementen op Vietnam. En over Yasser Arafat (1994) en diens oproep tot Intifada.

En over Amerika’s Barack Obama (2009) na een luttele negen maanden presidentschap. Maar wist u dat de Here God ook zo’n prijs heeft? Edoch Zijn criteria voor Zijn prijs zijn anders dan die der wereld. Gods vrede houdt heel wat meer in dan enkel afwezigheid van oorlog. En nog een eigen kant: In Zijn vrede deelt niet slechts de mens.

Ook het nog eerder dan de mens door God geschapen dier (Gen.1:20-23). Verlangen naar vrede is voor de Here Jezus niet genoeg. Niet voor niets spreekt Hij over: vrede stíchten. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Een voorbeeld in dat opzicht was Monica (333-387). Moeder van kerkvader Augustinus (354-430).

Ze kon het gewoon níet verdragen, als twee gemeenteleden met elkaar overhoop lagen. Weet u wat ze dan deed? Dan ging ze bij de één op bezoek. En bracht het gesprek op de ander. En over die ander vertelde ze dan zoveel goeds, dat de door haar bezochte persoon de mening stukje bij beetje begon te herzien. Vervolgens deed ze hetzelfde.

Maar dan bij die andere persoon. Niet zelden was ‘verzoening’ het resultaat. En hoe is ‘t bij ons? We vieren Heilig Avondmaal. We danken God voor ‘vrede’, die er dankzij Jezus gekomen is; en leven vaak ‘op oude voet’ door. Terwijl ‘t een maand geleden met Kerst hóófdthema was. Zijn inzet voor de vrede heeft Hem alles gekost: het offer van Zijn leven.

Daarvan getuigt het begin van elke dienst: ‘Genade zij u van God, de Vader, en vrede van Jezus Christus, de Heer.’ Die vrede gaat alle verstand te boven (Fp.4:7). Is vrucht van de Geest, die zekerheid geeft over de vraag of we zélf kind van God zijn (Gl.5:22). Avondmaal vieren is: Zijn vrede leven, die ‘op goede voet’ brengt met God, elkaar en onszelf. Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten