eredienst – zondag 17 januari 2016 om 10.00 uur

eredienst – zondag 17 januari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: De kracht van zacht!

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 63: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 63: 3, 4
 • Gebod van God: Tien belangrijke regels (BGT)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 15 (melodie: Liedboek 2013 nr. 803)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Jesaja 55: 1-3 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 150: 1, 2
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-6 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 150: 3
 • Kinderen groep 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 5: 5 en 6 (NBV)
 • Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 58
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 60: 2, 4 (melodie: Liedboek 2013 nr. 72)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Psalm 37: 1-11
Mattheus 11: 29 en 30

Vragen voor zelfstudie

 1. Amerika liquideerde ooit bijna zes miljoen Indianen met de presidentiële woorden van Theodore Roosevelt (ambtsperiode 1901-1909): ‘Ons land is geen natuurbeschermingsgebied voor vuile wilden.’ Welk soort gebruik van Psalm 37 kan hierachter gezeten hebben?
 2. Ook Davids Zoon Jezus Christus noemt Zichzelf zachtmoedig. Waarin komt dat voor jou tot uitdrukking? En hoe kunnen we daarin meer op Hem gaan lijken?
 3. Wat is het verschil tussen het hongeren en dorsten naar geluk en verlangen naar gerechtigheid? Wat is voor jou het belangrijkst en waarom?

 

Samenvatting preek

Tekst:5: 5 en 6 (NBV)
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Weet u wat ‘t verschil is tussen een zachtmoedig en een níet-zachtmoedig mens? Dat is de volgorde in persoonlijke voornaamwoorden. Bij zachtmoedige luidt die zo: hij/jij/ik. Oftewel: God/naaste/mijzelf. Bij een níet-zachtmoedig mens enkel zo: me, myself and I. Titel van een liedje van de popgroep De La Soul van een aantal jaren geleden over ‘het dikke ik’.

De wereld gelooft niet snel in ‘de kracht van zacht’. Die leert ons het tegenovergestelde van Jezus: ‘Gelukkig de mensen die geleerd hebben zich te verweren, zodat zij niet langer meer kwetsbaar zijn. Gelukkig de mensen die zich voluit verzadigen aan de welvaart, want zij hebben niet langer meer iets van de anderen nodig!’

Het Griekse woord voor zachtmoedig, praoes, gaat terug op de twee woorden in het Hebreeuws: ani en anaw. De kleine mens, die met zijn machteloosheid terug valt op God. En het hem opgelegde juk op zich neemt. Zoals oudere Abraham deed, toen hij de jongere Lot voorrang gaf in keus waar hij met z’n gezin verder wil.

Een zachtmoedig mens hoeft niet zo nodig, omdat hij erop vertrouwt dat God het geeft. Zijn lieveling zelfs in de slaap (Ps.127:2). Beërven, zegt de HSV. Dit betekent, dat we het nog níet bezitten. En toch alles hebben, zegt Paulus (2Cor.6:10). Want de Geest neemt ‘t uit Hem en geeft ‘t de Zijnen graag met warme hand (Joh.16:15).

Maar helaas niet altijd meteen in dit leven. Denk aan Job (2:10), die op enig moment meer dood was dan levend. Zijn vrouw raadt hem aan met God te kappen. Op dat punt zegt hij: ‘Zouden we het goede van God aannemen en het kwade niet?’ Veel mensen begrijpen deze benadering niet. Reageren zoals ooit gebeurde op een atheïstische cartoon.

Met daarop als opschrift: ‘Zalig de zachtmoedige!’ Met daaronder een man, die vanaf een galg in een diepe kuil valt. Met als onderschrift: ‘want ze zullen de aarde beërven: drie meter diep.’ Wat een verschil is ‘t met Stefanus, die tijdens zijn steniging roept: ‘Reken hun deze zonde niet toe (Hand.7:60).’ In navolging van Jezus.

Christus die als Hij gescholden werd, niet terugschold. En als Hij leed, niet dreigde, maar ‘t overgaf aan God die rechtvaardig oordeelt (1Pt.2: 23). Daarom kan Hij vervolgens ook zeggen: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Weet u wat kenmerkend is voor iemand met honger?

Neem een patient, die pas geopereerd is. Diens ingewanden moeten daarna vaak weer helemaal op gang komen. Als arts vraagt hoe ‘t gaat, is herstel van de eetlust vaak een teken van gezondheid. En hoe voelt ‘t voor een moeder, als ze het eten bij haar kleine kind er bijna niet in krijgt? Hoe erg als een kind een poos niets lust?

Hoe moet dit ergens voor de Here zijn in relatie tot Zijn kinderen? Als Hij Zijn Woord niet aan ons kwijt kan? Terecht zegt Salomo, zoon van David, dat God de eeuw(igheid) in hart van de mens gelegd heeft (Pr. 3:11). Er is ergens nog een collectief oerbewustzijn onder mensen van ergens-voor-een-nieuwe-wereld-bestemd-te-zijn.

Ja, hoe wáár is de uitspraak: ‘Zolang er nog iemand in de gevangenis (van de tijdelijkheid) zit, ben ik niet vrij.’ En hoe velen zijn er níet vrij? Dikwijls in de ban van wat níet verzadigt. Neem de Samaritaanse bij de Jacobsput. Ze lijkt onverzadigbaar in het zoeken naar aandacht van partners. Liefde en waardering: Wie wil het niet?

Jesaja zegt: ‘Hierheen, mensen, luister naar wat géén geld kost en wat jullie écht verzadigen kan. God belooft met de hand op Zijn hart, dat Hij voor altijd jullie God wil zijn!’ Vader betaalde hoogste prijs voor gerechtigheid in (Davids) Zoon. Waarheid aangaande Hem is, dat in-lijn-blijven-met-Vader Zijn eten en drinken was.

Het bracht Hem aan de galg van Golgotha. Hij viel niet enkel in een drie meter diepe kuil. Hij kwam in de diepte van het dodenrijk. Op weg naar beter land waar God Vader is. Van waaruit Geest ons voedt met zekerheid, dat we Zijn kinderen zijn (BGT:Rom.8:16). Om hier samen al ‘de kracht van zacht’ te leren: Hij/jij/ik. Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten