eredienst – zondag 10 januari 2016 om 10.00 uur

eredienst – zondag 10 januari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema:Wat is echt geluk?

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 66: 1, 2
 • (staande) bemoediging en groet
 • zingen evangelische leidbundel nr. 436
 • Geloofsbemoediging: Jesaja 66: 1 en 2 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 37: 4, 5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-4 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 996: 1
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-4 (BGT)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 58: 1 (melodie: Liedboek 2013 nr. 904)
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 5: 3 en 4 (HSV)
 • Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn
  zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 60: 1, 4 (melodie Liedboek 2013 nr. 72)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Robin de Vries piano speelt
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 451: 1, 3
 • Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Exodus 19 en 20
Vragen voor zelfstudie

 1. Bij Mattheüs 5-7 worden we herinnerd aan Exodus 19 en 20. Jezus legt zoals een nieuwe Mozes, wederom vanaf een berg, de Thora uit. Hij spitst die toe op de nieuwe tijd, die aangebroken is met Zijn komst. Noem verdere overeenkomsten en verschillen.
 2. Geloof is voor alleman. Maar Jezus begon met Zijn onderwijs in de kring van de leerlingen. Wat betekent dit alles voor de manier van gemeente zijn nú?
 3. Terwijl Jezus kon weten dat de dag waarop Hij de Bergrede zou houden vermoeiend zou zijn, zien we Hem ervóór eerst de hele nacht in gebed doorbrengen (Luc.6:12). Wat betekent dat voor jouw manier van omgaan met Zijn Woord?

 

Samenvatting preek

Tekst:Mattheüs 5: 3 en 4 (HSV)
Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Oude kinderboeken wandelen langer in de herinnering mee. Wie kent nog ‘De Lotgevallen van Tom Sawyer’ van de Amerikaanse schrijver Mark Twain (1835-1910)? Tom moest van zijn tante Polly bijbeldelen uit ‘t hoofd leren. Zoals de zaligsprekingen, die ze overhoorde: ‘Zalig zijn de armen van geest, want…’

Zij maakte het zinnetje af. Tante Polly: ‘Zalig de treurenden, want…’ Tom antwoordde vertwijfeld: ‘Tante, ik weet niet wat er met hen aan de hand is. Weet ú het?’ Voelen we ons ergens niet nèt zo als Tom? In het gewone leven kunnen we niet zoveel met deze woorden van Jezus. Wij houden ‘t bij het omgekeerde:

‘Gelukkig de mensen die veel weten en alles kunnen, want zij hebben het voor het zeggen op deze aarde. Gelukkig de mensen die zich tegen alle narigheid gepantserd hebben, want zij hebben geen troost nodig.’ Farizeeën en Sadduceeën maakten zo’n indruk op Johannes de Doper. Hij hield zich in zijn preek níet in:

‘Stelletje slangen! Jullie denken slim genoeg te zijn om te ontsnappen aan de straf van God…Laat eerst maar eens zien dat jullie je leven écht willen veranderen…Want God zal alle bomen zonder goede vruchten omhakken en in het vuur gooien. De bijl ligt al aan de wortel (BGT:Mt.3:7-10). En dan komt Jezus.

Neef van Johannes. Als tweede Mozes. Ten overstaan van leerlingen en alleman vraagt Hij: ‘Wat is nu écht geluk?’ Daarover doet Hij acht uitspraken. Tweemaal vier. De laatste vier gaan over de houding van mensen. Eerste vier over hun situatie: ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben…’

Echt geluk is dus: leven-mét-God. Maar hoe ziet ‘t eruit? Eugen Drewermann (1940), theoloog en psychotherapeut, zegt dat een mens dan bevrijd wordt van de kramp zelf-als-god-te-willen zijn. Groter te doen dan hij is. Nog veel verder gaat kerkhervormer Luther (1483-1546) in wat hij zegt: ‘Wir sind Bettler. Das ist wahr.’

Zonder werking van Heilige Geest zal een mens dit niet snel van zich zelf zeggen. Maar wat bedoelt hij? Paulus zegt: ‘Wij brengen niet ons zelf, maar Christus als Heer (2Cr.5:4).’ Daarin blijven we afhankelijk. Mozes valt bij: ‘Wie ben ik, dat ik naar farao zou gaan en Israëlieten uit Egypte zou leiden… (Ex.3:11)?’

Jesaja (6:5) zegt: ‘Ik ben een man, onrein van lippen.’ Samen worden ze/we Jacob bij Jabbok want in hoeveel opzichten gaan we niet mank? Zijn we wel ooit geschikt voor de nieuwe wereld van God? Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Er is hoop voor wie de diepte in durft.

Ga niet alleen de Jordaan in, zei Johannes dan. Maar zie op het Lam Gods, dat zegt: ‘Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij Mij. Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg…Wat Ik je vraag…is niet zwaar (BGT:Mt.11:28-30). Ja, wat is nu troost in een wereld als onze?

In een IS-wereld, die teruggrijpt op de zelfdefinitie van mens-zijn uit jaren dertig bij onze oosterburen: ‘Wees sterk als een hazewindhond, taai als leer en hard als Kruppstaal.’ Hoe zei Tom Sawyer ’t ook weer: ‘Ik weet niet wat er met zoveel mensen aan de hand is.’ Tante Polly óók niet. Maar Jezus daarentegen wèl!

Alleen dankzij Hem leren we leven-mét-God. Op zondag én maandag. Aan Hem (ver)bonden zijn maakt je: trolleybus zónder brandstoftank. Met beugel tegen de bovenlijn. Vanuit verbinding komt alles tot stand Zonder die (ver)binding valt alles weg. Zoals de Here Jezus later zegt: Zonder Mij kun je niets doen (Jh.15:5).’
Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten