eredienst – zondag 21 februari 2016 om 10.00 uur

eredienst – zondag 21 februari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Hoe kom je en hoe ga je

   • Orgelspel
   • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
   • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 25: 1, 3
   • (staande) Bemoediging en groet
   • Zingen: Liedboek 1973 nr. 107: 1, 2
   • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
   • Zingen: Liedboek 1973 nr. 107: 3, 4
   • Gebed om Gods vergeving en Geest
   • Schriftlezing: Lucas 18: 9-14 (NBV)
   • Zingen: Liedboek 1973 nr. 50: 1, 3
   • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
   • Prediking n.a.v. Lucas 18: 10a
   • Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden
   • Zingen: Liedboek 2013 nr. 152: 3, 7
   • Wij gedenken: Jo(han) Hendrik Reerink (1927-2016)
   • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 769: 1, 4
   • Dienst der gebeden
   • Inzameling der gaven
   • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 419: 4, 5
   • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
   • Orgelspel

 

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Lucas 18: 1-8

Vragen voor zelfstudie

   1. 1. Aan de gelijkenis van de Farizeeër en tollenaar gaat die van de onrechtvaardige rechter en weduwe vooraf. Zijn er punten van overeenkomst tussen deze gelijkenissen en waar zit het verschil?
   2. 2. Stelling: ‘De grootste Farizeeër zou wel eens die mens kunnen zijn, die zichzelf nadrukkelijk als tollenaar presenteert!’ Herken je dit (niet) en waarom?
   3. 3. Eerste christenen ten tijde van keizer Nero (37-68) baden met een variant op het gebed uit deze gelijkenis: ‘Dank U, Here, dat we niet zijn als Nero. Liever branden we zelf dan dat we anderen in brand steken.’ Is dit
    geloof, dat zichzelf wil rechtvaardigen, of juist niet? Geef je mening.

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 18: 10a (NBV)
Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden.

Vorig najaar verscheen in dagbladen namens een automobielfabrikant een paginagrote advertentie. Een rood blokje met daaronder de tekst: ‘Allesbehalve trots op onze nieuwste kleur: schaamrood.’ U merkt het. Liever een grap over een nieuwe autokleur dan ronduit bekennen: ‘We hebben u bedrogen!’

Woorden als ‘spijt, sorry of excuses’ worden niet genoemd. Schaamte houdt niet noodzakelijk in dat je ook schuld belijdt, als er een kans was geweest om het verborgen te houden. In de wereld steken mensen veel tijd en energie in het ‘imago’. Niet zelden wordt zo getracht om recht te praten wat krom is.

Aan de gelijkenis van Farizeeër en tollenaar gaat die van de onrechtvaardige rechter en weduwe vooraf. Beide gaan over het gebed en récht doen. In de vorm van twee figuren, die elkaars tegenbeeld zijn. Neem de gelijkenis van de vader met twee zonen. Bij Jezus gaat geloof altijd hand in hand met dóen.

Twee mensen gaan op naar het huis des Heren om te bidden. Maar als twee mensen hetzelfde doen, is dat nog niet hetzelfde. De één is hoog en ander nederig van hart. Kennelijk had de boeteprediking van Johannes de Doper meer vat op tollenaars dan Farizeeërs. Zij meenden géén bekering nodig te hebben.

Farizeeën (=Afgescheidenen): dit geloofsgilde werd door priester Ezra (500 vóór Chr.) ingesteld, toen de stem der profetie stil viel en mensen nauwelijks met God leefden. Misschien ben ik er zelf ook wel één, want ik zou kunnen bidden: ‘Dank U, God, dat ik gelovige ouders heb gehad en niet bekend sta bij justitie.’

De Farizeeër lijkt op het kind dat, als ouders vragen wat voor cijfer ‘t had voor de toets, zegt: ‘Ieder had een vijf.’ Ouders: ‘Nee, we willen niet weten hoe anderen maar hoe jíj ’t gedaan hebt?’ Er valt nog iets op: in tegenstelling tot anderen die ‘buiten’ staan, is Farizeeër ‘binnen’. Hem ontbreekt niets en reageert oververzadigd!

Gemeente, soms zeggen we wel eens: er wordt zo weinig gedankt bij het bidden. Hier is niet het punt dàt, maar hóe gedankt wordt. Jezus stelt, dat man die vraagt bij God méér aandacht krijgt dan de man die dankt. Indachtig dit Zijn woord: ‘Gezonde mensen hebben géén dokter nodig, maar wie ziek is wèl (Luc.5:31).’

Daarmee moedigt de Heiland ons niet aan om allemaal ‘tollenaars’ te worden. Maar wèl om tijdens het bidden de ogen van het hart allereerst op God te leren richten. Echter de tollenaar durft God bijna niet onder ogen te komen. Zoals een stout kind dit bij pap of mam niet durft, als ’t wéét dat het fout zit.

Bidden is voor de tollenaar zoiets als op audiëntie gaan bij de Koning der koningen. Eerlijk kijkend in spiegel van het Woord. Niet wijzend met vinger naar boven of ander, maar naar zichzelf. Letterlijk bidt hij: ‘Wees met mij verzoend!’ Dit kan nooit zonder Hem, het Lam, wiens bloed (schaam) rood maakt én reinigt.

Hoe kom je in het huis van de Heer? En hoe ga je weg? Op basis van imago/schijn of zíjn? Vlaamse dichter Guido Gezelle (1830-1899): ‘Ik wandelde, ik wandelde alleen. Ik wandelde en sprak tot de Heer. Hij sprak en ik hoorde. Hij hoorde en ik sprak. Ik wandelde en ik sprak tot de Heer.’ Ja, hoe teer is omgang met de Heer!
Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten