eredienst – zondag 28 februari 2016 om 10.00 uur

eredienst – zondag 28 februari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: De beschermengel!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 25: 7, 8
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 226
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 181: 4, 5, 6
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Lucas 22: 39-46 (BGT)
 • Zingen: Liedbundel 1973 nr. 180: 1, 2, 3, 4
 • Schriftlezing: Hebreeën 5: 7-10 (BGT)
 • Zingen: Reinier Kleijer: DV nr. 193: 1, 2, 3 (melodie: Morning has broken)
 • Kinderen groep 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Lucas 22: 43 (BGT)
 • Toen kwam er een engel uit de hemel om Jezus kracht te geven.
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 118
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 870: 6, 7, 8
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Lucas 22: 43 (BGT)
Toen kwam er een engel uit de hemel om Jezus kracht te geven.

In het in Zweden gelegen Helsingland hangt een schilderij met daarop: de Heiland in Gethsémané. Met ene hand reikt de engel Hem de beker van het lijden aan. Met de andere hand houdt de engel voor zijn eigen ogen een doek. Waarom? Hij níet kan aanzien hoe bedroefd de Meester is, als Hij de kelk aanneemt…

Alleen Lucas maakt melding van het neerdalen van een engel uit de hemel, die Jezus versterkt. In een intens moment van God-verlatenheid. Maar hoe slaan wij ons door eigen Jobstij(ding)en heen? Staat er dan ergens ook voor jou een beschermengel van Godswege klaar, als het leven bijna op instorten staat?

De schrijver van de Hebreeën-brief laat eerlijk blijken, dat Jezus in elk geval géén supermens is. Hij kent alle gemoedstoestanden. Boosheid. Blijdschap. Tranen. Heftig is Hij bij het graf van Zijn vriend Lazarus. Bij het ongeloof van Jeruzalem. Verwoesting van de stad, die Hij voorziet. ‘t Gaat zelfs nog dieper!

De Franse wijsgeer Blaise Pascal (1623-1662) is er uitgesproken over: ‘Jezus bevindt zich in een hof. Géén lusthof. Waar eerste Adam zich zelf en de hele familie Mens in het verderf stortte: daar is Jezus. In een hof der smarten, waar Hij de hele familie Mens verlost heeft van Gods toorn over hun zonden.’

Hij schreeuwde, kermde, bloedde en zweette. Wat een inspanning, een moeite en strijd. Alléén overblijven, met waar je vurig en langdurig om bidt: ‘Vader, dát niet!’ Het doet ergens denken aan aartsvader Jacob in nachtelijke worsteling bij de rivier de Jabbok. Mozes om het land van belofte wèl binnen te gaan. Paulus tegen de doorn!

In de weg van gebed kent elk mens eigen momenten van vertwijfeling. ‘t Zit niet in ons bloed om onze eigen wil ondergeschikt te maken aan die van God. En bij de Here Jezus Zelf ook niet, omdat Hij sinds het begin reeds betrokken is bij al wat er is (Hb.1:2). Moet Zijn/onze wil dan ‘gebroken’ worden?

Nee, er is een ombuiging nodig: van niet mijn wil naar laat die van U de boventoon voeren! Pas nadat Hij dit deel van gebed – wat Hij ooit aan discipelen geleerd had – gezegd had, gebeurde het volgende: Toen kwam er een engel uit de hemel om Jezus kracht te geven. Er verandert niets behalve dit ene…

In Griekse grondtekst wordt níet woord ‘dunamis (=kracht)’ gebruikt, maar eenmalig ‘ischus (=uithoudingsvermogen)’. Het lijden wordt niet lichter. Het verdwijnt ook niet. Maar plotseling weet Jezus Zich toch van binnen uit gedragen: ‘Ik zal niet alleen zijn, want mijn Vader is bij Me (Jh.16:32)’. Héél apart!

Luther (1483-1546) peilt drie dingen. Onze eerste nood is gebedsloosheid. Daardoor bidden we ook niet gauw meer ten dage van nood. Onze tweede nood is ons kijken naar God als vijand, omdat Hij nood in ons leven toelaat. Derde nood: het door eigen ongehoorzaamheid teleurgestelde kind zegt dan op een gegeven moment: ‘U bent mijn Vader niet!’

Gemeente, zolang wij dit doek over het eigen gevoel van God-verlatenheid heen blijven gooien, krijgen we de ogen van ons hart níet goed gericht op Hem. Op Beschermheer Christus én Zijn baanbrekend werk in Gethsemané. Hij wil Zijn kracht door de Geest van gebed ook in ons als Gods kind laten overvloeien. Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten