eredienst – zondag 14 februari 2016 om 10 uur

eredienst – zondag 14 februari 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Wat is liefde?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Samen in de naam van Jezus
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen (in wisselzang)
 • Gebod van God: Lucas 6: 27-35 (BGT)
 • Zingen: De gouden stad (Jerusalaim)
 • Gebed
 • Zingen: He’s got the whole world
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 10-12 (BGT)
 • Zingen: Voorwaarts christen strijders
 • Kinderen groep 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Mattheus 5: 10a en 12a (HSV)
 • Zalig zijn zij die vervolgd worden…Verblijd en verheug u…
 • Zingen: Mag ik dan bij jou (met iets aangepaste tekst)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Opwekking 518 Gij kent en doorgrondt mij
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • (staande) Zingen: Ga met God (Liedboek 2010 nr. 416)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
1 Petrus 4: 12-19

Vragen voor zelfstudie

 1. Tertullianus (160-220) ontmoette ooit een gelovige zakenman, die uit zijn gilde werd gestoten. Reden: hij weigerde wijn te plengen op het altaar van de huisgod. Zijn vraag: ‘Heb ik daar goed aan gedaan, want ik moet toch ook leven?!’ De kerkvader antwoordde met een tegenvraag: ‘Moet dat dan?’ Wat roept deze reactie bij jou op en waarom?
 2. . Een Mongools spreekwoord luidt: ‘Wie de waarheid wil zeggen, moet beschikken over een snel paard.’ Waarheid roept vroeg of laat tegenspraak op, als die uitmondt in keuzes. Vertel wat je in de naaste toekomst zelf op dit punt verwacht mee te maken.
 3. . Als we denken aan de Heiland, kwam vervolging niet enkel van de kant van de wereld. Van wie had Hij het meest te lijden en hoe ging Hij daarmee om? Hoe ga je zelf om met lijden om Zijns naams wil?

 

Samenvatting preek

Tekst:Mattheus 5: 10a en 12a (HSV)
Zalig zijn zij die vervolgd worden…Verblijd en verheug u…

Misschien kent u het vestingstadje Naarden. Bekend van het bloedbad in 1572 door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Bekend ook door één van Nederlands beroemdste asielzoekers: Johan Amos Comenius (1592-1670). Museum en graf vormen een trekpleister voor duizenden protestanten uit Praag en omgeving.

Hij was een kei in de godgeleerdheid, wijsbegeerte en opvoedkunde. Symbool voor vervolgden-om-der-gerechtigheid-wille. Op slechts 10 jarige leeftijd verloor hij z’n pa, met 11 jaar z’n ma, met 12 jaar z’n beide zusjes. Op 29 jarige leeftijd brandden geloofstegenstanders z’n huis plat. Als 30+ verloor hij vrouw en 2 zoons.

De eerste gedachte, die dan opkomt, is deze: Hoeveel kan een mens hebben? En tweede gedachte: Hoe wereldvreemd klinkt de tekst van de Here Jezus in onze oren: Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Verblijd en verheug u… Alsof lijden en smart een soort van eigen weg tot God vormen mét bonus!

Zo ongeveer in deze trant: ‘Geloof maar dat het láter beter met je gaat, als ze in dít leven jouw huis plat branden.’ De vraag van vandaag is: Wat betekent het te moeten lijden om der gerechtigheid wil? Gaan in het spoor van Jezus? Opkomen voor armen, verdrukten en andere door verdriet getroffen mensen? Zachtmoedig leven…

Wie dát doet, raakt aan de open zenuw van elke samenleving. Toen én nu! En helemaal aan de plaats van gelovige mensen daarin. Blijven wij in de kantine voor het eten bidden, terwijl de omgeving je belachelijk maakt? Niet voor niets zegt Paulus tegen de straatarme gemeente te Filippi (1:29): ‘Aan u is de genade geschonken.

Niet alleen om in Christus te geloven, maar óók omwille van Hem te líjden.’ In een land als het onze slaan géén gevangenisdeuren achter je dicht, als je Zijn volgeling bent. Zo’n 10% is anti, 10% is vóór en 80% gelooft ‘t wel. Heel anders dan in de Romeinse tijd, toen een schrijver christenen zag ‘als een pest voor de hele mensheid’.

Zalig die vervolgd worden…Verblijd en verheug u… Kennelijk gaat ’t hierbij om een ánder soort blijdschap dan zoals de wereld die kent. ’t Is wéér Paulus, die hierover tegen de Corinthiërs (BGT,II,6:10) zegt: ‘Ik heb verdriet, maar tóch ben ik altijd blij. Ik ben arm, maar ik maak veel mensen rijk. Ik bezit niets, en tóch heb ik alles!’

Maar hoe kom je aan zulke liefde voor God, terwijl je zoveel voor de kiezen krijgt? Zodanig dat je zelfs onder uiterste omstandigheden nog kunt zingen? Zoals Jezus daags vóór Goede Vrijdag (Mt.26:30)! Nee, dat kun je nooit zonder Geest van hierboven. Tenminste als je ‘t ook in het leven hier beneden vol wilt kunnen houden…

Nog één keer terug naar die man uit ‘t begin van de preek: Comenius. Op de vraag hoe de menselijke soort zich het best kan verweren tegen het kwaad, zei hij: ‘Het eigen voorbeeld van ouders aan hun kinderen in de opvoeding (Didactica Magna).’ Zoals Comenius dat zelf gaf op het eind. Wat zei hij vlak vóór z’n heengaan als bijna tachtiger?

‘Mijn leven was zwerven. Een vaderland had ik niet. En tóch dank ik God, dat Hij mij mijn hele leven lang mens met heimwee heeft laten zijn.’ Niet naar Tsjechië, maar naar het land waar God Vader is. Hoe Jezus dit deed terwijl Hij wist wat komen zou (Luc.9:22)? Door Zijn focus op het doel (Hebr.12:2). Henry Nouwen: ‘Eindelijk Thuis!’
Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten