eredienst – zondag 7 februari 2016 om 10.00 uur

eredienst – zondag 7 februari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger:Ds Elzenga (Enschede)
Thema:Als U het zegt zal ik het doen

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Psalm 62: 1,5
 • Bemoediging en groet
 • Verootmoedigingsgebed
 • Lied 275
 • Het eerste gebod: God liefhebben boven alles.
 • Lied 837:1,4
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Oudtestamentische lezing Jesaja 6:1-8
 • Lied 985:1,2,3.
 • Nieuwtestamentische lezing Lucas 5: 1-11
 • Lied 531:1,2,3
 • Preekthema: “als U het zegt zal ik het doen”
 • Lied 826:1,2,3
 • Dank, voorbede, stil gebed eindigend in het Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Slotzang lied 250a
 • Zegen
 • Orgelspel

 


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten