Kerstgezinsdienst – vrijdag 25 december 2015 om 9.50 uur

Kerstgezinsdienst – vrijdag 25 december 2015 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Met muzikale medewerking van dhr. B. Kok (orgel), dhr. H. Vledder (piano) en dhr. J. Schreurs (trompet)
Met vocale medewerking van Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn
Met medewerking van Zondagsschool Jesaja 40: 8b

 • Orgelspel
 • Liederen vóór aanvang van de dienst
  • Liedboek 2013 nr. 487
  • Liedboek 2013 nr. 478
  • Evangelische Liedbundel nr. 454
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 113: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Voices of Bethel
  • Come, Thou Long Expected Jesus
  • God Rest Ye Merry, Gentlemen
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek 2013: nr. 482: 1, 3
 • Uitgespeelde bijbellezing door kinderen van zondagsschool op basis van Lucas 2: 1-21, met als liederen
  • Stille nacht (Liedboek nr. 483)
  • Hoor, de engelen zingen de eer (Liedboek nr. 481)
  • Wij aanbidden
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 464: 9, 10
 • Kerstverkondiging n.a.v. Lucas 2: 1a (HSV)
 • Kinderen komen terug uit nevendienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 476: 1, 2, 3
 • Gedicht: Antwoord, van Gabriël Smit (1910-1981), door Eric Kobes
 • Voices of Bethel
  • Ik kniel aan Uwe kribbe neer
  • Joy to the world
 • “Liefdevol aangeraakt” – Kerstproject Zondagsschool
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (m.m.v. kinderen Zondagsschool)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 484
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 101 (staande)
 • Orgelspel

Wij wensen u gezegende feestdagen toe!

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Micha 5: 1-4a

Vragen voor zelfstudie

 1. Micha en Lucas baseren zich beiden op feiten. Wat is het verschil tussen geschiedenis en heilsgeschiedenis zoals bij de profeet en evangelist?
 2. Waarom opent dokter Lucas zijn evangelie niet met deze zin: ‘In het zoveelste jaar van keizer Augustus gebeurde het volgende’?
 3. In het Kerstevangelie wordt driemaal gesproken over ‘En het geschiedde’. Bij de derde keer worden de herders deelgenoot van de geboorte van de Heiland der wereld. Is er verband tussen de herders als getuigen van het evangelie en de gemeente?

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 2: 1a
En het geschiedde in die dagen…

Menigeen ziet het leven als volgt: ‘De geschiedenis is als een rit op de rug van een tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die niet echt goed is. Maar eraf springen zou nog gevaarlijker zijn. Het enige, wat wij nog kunnen doen, is hooguit een beetje temmen en bijsturen…’

Maar te midden van ‘gewone geschiedenis’ vindt ‘heilsgeschiedenis’ plaats: geboorte van een Kind. Wij nemen er vaak half gedachtenloos kennis van. We zingen opgegeven lied in de kerk: ‘Jezus, gekomen naar wereld verloren in schuld.’ Maar hoe beleefden mensen dat ‘in die dagen, toen ‘t geschiedde’?

En in ónze dagen? Op deze aarde waar we wonen, opstaan en naar bed gaan. Bestaat onze schuld niet vooral uit verlies van ónschuld? In de omgang met God. Zoals destijds bij Adam en Eva het geval was. Ja, hoe is het vandaag de dag bij ons gesteld met God? In de omgang met Hem in goede én mindere dagen?

In deze tijd van het jaar zeggen velen: ‘Er is méér tussen hemel en aarde.’ Na aanslag bij Charlie Hebdo en Bataclan: ‘Dr is niks.’ Terwijl boodschap van Kerst is: ‘Welkom bij God!’ En het geschiedde in die dagen…Driemaal klinken woorden in Kerstevangelie bij Lucas (2:1,6, 15). In Latijn: ‘Factum est, feit is!’

Maar wat voor ‘feit’ is geboorte van Jezus? Hoe zagen mensen in die tijd God? In O.T. wordt Hij slechts 15 keer ‘Vader’ genoemd. In N.T. maar liefst 250 keer. Eigenaardige van de kerstgeschiedenis is, dat het woord ‘geloven’ helemaal niet gebruikt wordt. Lucas zegt enkel, dat herders het Kind ‘vónden’ (vs.16).

Ja, wat is gelóven? Dat is op weg gaan. Waarhéén? Naar Bethlehem. Om Hem te vinden in wie God een welbehagen heeft. Met een hand, die áltijd goed doet. En een hart, dat níet bedriegelijk is. Maar waarom Bethlehem? En níet Rome of Jeruzalem? Omdat enkel in stad Davids lammetjes werden gehouden.

Voor offerdienst in de tempel te Jeruzalem. Als teken van verzoening tussen Joden en God. Enkel dáárom is Kerstlam in Bethlehem geboren om in Jeruzalem uit te groeien tot Paaslam. Dit Lam legt God vandaag in ons aller armen, want kribbe van Bethlehem en kruis van Golgotha zijn uit zelfde hout gesneden.

Immers de geboorte van Christus bracht God bij de mens en het kruis van Christus brengt mens bij God. Wie heeft plaats voor Kerstpakket? ‘t Is voor elk persoonlijk. Mag niet onuitgepakt blijven. Hij is dé Weg naar God. Hóe kom ik er, als ik nù geen plaats voor Hem heb? Dichter Martinus Nijhoff (1894-1953).

In zijn Tweespraak: ‘Waarom waren ‘t herders die hun kudde en veld, verlieten toen de boodschap in Bethlehem werd verteld? Omdat er een Lam én een Herder kwam.’ Nee, Kerst is géén geschiedenis van níet te temmen tijger (van de zonde), maar die van Leeuw van Juda die voor onze redding gevochten heeft.

En hoe hij heet(te), mogen we nooit vergeten. Jezus, want Hij is ‘t die als Enige Zijn volk kan bevrijden van al hun zonden (Mt.1:21). Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten