Eredienst – zondag 20 december 2015 om 10.00 uur

Eredienst – zondag 20 december 2015 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Twee voor Een!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 130
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 439: 1, 2
 • Adventswoord ter bemoediging: Maleachi 4: 2 (HSV)
  Maar voor u die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.
 • Zingen: (Reinier Kleijer) Als de sterren niet meer schijnen (melodie: Liedboek 2013 nr. 913)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Anne-Mirl, Miek en Tanja (zang) en Christine (klarinet): The Coventry Carol
 • Schriftlezing: Lucas 1: 57-66 (NBV)
 • Anne-Mirl, Miek en Tanja (zang) en Christine (klarinet): The Coventry Carol
 • Schriftlezing: Lucas 1: 67-80 (NBV)
 • Anne-Mirl, Miek en Tanja (zang) en Christine (klarinet): The Coventry Carol
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 464: 7, 8
 • Prediking n.a.v. Lucas 1: 76 t/m 78 (NBV)
  En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 158a
 • Presentatie project: ‘Liefdevol aangeraakt’
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 439: 3, 4
 • staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Jesaja 9: 1-6

Vragen voor zelfstudie

 1. Hoe kan een mens eigenlijk te weten komen of hij in het donker zit (Jes.9:1;Luc.1:79)? 2. Of God Zich om ons bekommert, proberen wij vaak af te leiden uit omstandigheden (Luc.1:68). Als die ons inziens te lang niet goed zijn, zeggen we dat God het ‘verkeerd’ doet in ons leven. Is een mens wel in staat om dit te beoordelen? Geef je mening.
 2. Vijanden belemmeren de dienst aan God. Bij voortduring had en heeft Israël die aan zijn grenzen. Aan welke andere vijanden in ons eigen leven kan hierbij ook gedacht worden?

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 1: 76 t/m 78 (NBV)
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan

Deze week kwam de landelijke organisatie van Amerikaanse atheïsten in het nieuws. Door een reclamecampagne met volgende tekst: ‘All I want for Christmas is to skip church.’ Ofwel: ‘Sla de kerkdienst over, wees gewoon een goed mens en geniet van je welverdiende vakantie!’ Gelovigen zagen dit als een aanval…

Maar hoeveel gelovigen hebben in de praktijk geen enkele aansporing van atheïsten nodig om in de praktijk op deze wijze door het leven te gaan?! Zo kun je ook van alles meemaken tijdens het folderen voor de kerstdienst. Iemand zei: ‘Sinds het uur van mijn geboorte ben ik atheïst en ik vind ‘t heerlijk om dit nu ook eens tegen kerkmensen te kunnen zeggen!’

Twee-aan-twee voor Eén met uitnodiging de paden op, de lanen ingaand stonden we paf. Zoals mensen in omgeving van Zacharias, toen de oude priester van óngeloof geen woord meer kon zeggen bij het geven van de zegen (Lc.1:22). Tót de vraag hoe zijn kind moet heten zijn tong losmaakt. Nee, niet Zacharias, maar juist Johannes: God is genadig.

Eerst te ‘ontstemd’ om het volk te kunnen zegenen, zegent hij nu God Zelf. Benedictus: ‘Gezegend/geprezen zij God van Israël (vs.68a).’ Ja maar, vroeg iemand ooit aan een rabbijn: ‘Wat is zegenen?’ Rabbijn: ‘Als mijn zoon iets gestolen heeft, kan ik twee dingen doen. Ik kan dan zeggen: ‘Je bent een dief, deugniet!

Ik kan óók hand op z’n hoofd leggen, zeggend: ‘Je hebt gestolen, maar je bént geen dief als je het níet meer doet! Op zo’n moment zegen ik hem en voel ik hem onder mijn handen groeien. Net zoals aan het eind van de dienst, waardoor gewone mensen ‘omhoog getrokken’ worden. Terug het leven in, dat soms zo óngenadig is.

Om daar te gáán voor zaak van de Heer. Een drive, die we bij niemand zo sterk tegenkomen als bij Johannes de Doper. De priester-vader ziet zijn zoon nota bene op één lijn staan met de profeten: En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken…

Zeker geen gemakkelijke weg. Immers we treffen de priesterzoon níet in de tempel aan. In het huis van zijn vader. Bijna als teken van verzet tegen de priesterbovenlaag van Jeruzalem keert hij terug. Naar plaats waar het allemaal met Israël is begonnen. In de woestijn waar het volk geleerd heeft afhankelijk te zijn van God…
Zélf kan Johannes geen redding schenken. Wèl de weg erheen wijzen: om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Het hier gebruikte Griekse woord afesis betekent letterlijk ‘het ontvangen van vrijlating’. In boek ‘De zonnebloem’ vertelt Simon Wiesenthal (1908-2005) hoe dit (niet) werkt.

Een stervende Duits officier biecht aan hem zijn zonden. Hij vraagt hem als vertegenwoordiger van het Joodse volk om vergeving. Wiesenthal kon ‘t niet. Dit kan de ene mens niet namens een ander doen. Daarom is God in Christus gekomen om hierin te voorzien. Daarom (ver)wijst Johannes altijd bewust naar zijn jongere neef.

Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld opheft (Jh.1:29). Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Wie voor zonden uitkwam, werd eerst door Johannes gedoopt. Maar toen Jezus kwam, zat diens taak erop. Deze twee hadden één gedeelde passie: leven voor de Ene.

Johannes was als licht vóór het opkomen van de zon. En zoals niemand de zon kan tegenhouden, is dat ook met de onstuitbare warmtewerking van Christus’ liefde. Dan zitten mensen niet langer in schuld en angst gevangen. Zijn ze niet langer de weg kwijt en worden koersvast. Vinden mensen onder Zijn hoede genezing. Zowel uiterlijk alsook innerlijk.
De campagne, die wij kunnen voeren, zou als volgt mogen zijn: ‘All I don’t want to skip for Christmas is Christ.’

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten