Hemelvaartsdienst – donderdag 25 mei 2017 om 10.00 uur

Hemelvaartsdienst – donderdag 25 mei 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: De troon is níet leeg!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 21: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Mag ik dan bij U (Claudia de Breij), door Henk Vledder (piano) en Anita van der Molen-Holl (sopraan)
 • (staande) Gelezen geloofsbelijdenis van Nicea
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 726: 2, 6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Marcus 16: 14-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 229: 1, 3
 • Prediking n.a.v. Marcus 16: 19 (NBV)
 • Ik zal er zijn (Sela), door Henk Vledder (piano) en Anita van der Molen-Holl (sopraan)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 663
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 16: 19 (NBV)
Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.

Hemelvaartsdag. Het is de dag, waarop we de Hemelvaart van de Here Jezus gedenken. Kinderen kunnen hun kijk daarop soms zo prachtig verwoorden. Zoals het meisje dat zei: ‘Toen Jezus eindelijk in de hemel was aangekomen, zei God-de-Vader tegen Hem: ‘Blijf nu maar liever hier boven, anders overkomt Je weer wat!’

Voor dit kind betekent ‘hemel’ kennelijk in de eerste plaats: ‘veiligheid’! Veiliger kan het nergens zijn. Géén zonde, géén tranen, géén moeite. Zelfs de dood zal daar niet meer zijn. Wat méér is: God Zelf zal er bij de mensen zijn (Op.21:3,4). De Heer Jezus werd in de hemel opgenomen, nadat Hij dit tegen hen had gezegd…

Maar wat zeí Hij dan? Drie dingen. Ten eerste merkt Hij op, dat er een grote tegenstelling bestaat tussen geloof en ongeloof. Als géén van je eigen leerlingen meer een stuiver voor je geeft; als Hij Zelf persóónlijk naar hen toe moet komen om hen over de streep te trekken: hoe moeten dit in hemelsnaam ‘ambassadeurs’ zijn?

Ten tweede zegt Hij, dat geloof het verdient om in praktijk gebracht te worden. Dopen hoort daarbij. We hebben dit afgelopen zondag mogen doen met een klein kind van God. Op Eerste Pinksterdag zal dat ook zo zijn met grote kinderen van God. Dit vraagt wel gelóóf, dat God niet enkel bestemd is voor osm (ons soort mensen).

Ten derde zegt Hij, dat God aan Zijn Zoon alle macht heeft gegeven in hemel en op aarde (Mt.28:18). En dat Hij met tekenen deze boodschap kracht zal bijzetten. In de vorm van ziekenzalving, boze geesten uitdrijven, spreken in tongen. Tekenen van redding worden níet geschonken om te bewijzen dat er 24 karaats gelovigen zijn, maar om ánderen te redden. Gezegend om tot zegen te zijn!

Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. Maar wat voor voordeel is ‘t, dat Jezus nu naar lichaam hier níet meer bij ons is? Wat zijn we nu opgeschoten met wat Karl Barth (1886-1968) ergens de ‘vrije ballonvaart’ van het geloof noemt?

De Heidelbergse Catechismus (Zondag 18, Vraag 49) geeft daarop een drievoudig antwoord. Ten eerste is Christus onze Advocaat bij God. Is er dan zoveel mis met mij, dat ik verdedigd moet worden? De Duitse filosoof Goethe (1749-1832) zei, dat alle gróte zonden in het klein bij elk mensenkind van nature aanwezig zijn.

Ten tweede zegt de Catechismus, dat wij ons lichaam in de hemel als een zeker pand hebben. Paulus zegt ‘t nog sterker: we zijn met Christus in de hemel gezét (Ef.2:6). Náást Hem, die ter rechterhand van God zit. Maar wat is ‘t voordeel nu we ons lichaam Thuis mogen weten bij God? Zó weten we: troon der genade is níet leeg.

Pand én tegenpand. Wat is dit laatste? De Geest. Hij helpt ons om dwars tegen alle aards geruis en gedruis in te blijven zoeken naar wat van boven is. En dat met beide benen op de grond en ‘t Hoofd in de wolken. Paulus bleef tenten maken. Leerlingen vissen. Echter állemaal zijn ze ook doorgegaan met het ‘vissen van mensen’.

Gemeente, wat betekent dit alles nu voor ons? God gaat Zijn ongekende gang. Komt alles vanzelf goed? Néé, niet zonder geestelijke wapenrusting, want de weg is nog lang en wij zijn soms bang. Alleen de Geest kan het verschil maken; om bij tegenwind toch te blijven spreken in de taal der liefde. Zelfs al is de omgeving een slangen- of leeuwenkuil. En de sfeer giftig. Enkel leven in Geest van ‘t Hoofd houdt Zijn lichaam gezond.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten