Doopdienst – zondag 21 mei 2017 om 10.00 uur

Doopdienst – zondag 21 mei 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Dopelinge: Nora-Lynn Elise van der Steen (12-02-2017)
Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: De naam als voorteken!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 86: 1, 7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 513
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Exodus 2: 1-10 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 23B
 • Schriftlezing: Handelingen 7 : 17-22 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 457
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij Nevendienstlied 4 zingen
 • Prediking n.a.v. Exodus 2: 10 (NBV)
 • Ambtsdrager haalt de dopelinge en kinderen van nevendienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 864: 3, 4
 • Korte dooponderwijzing
 • Voorstellen van de dopelinge
 • Doopgebed
 • Doopvragen en gelofte
 • (staande) Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
 • Alle kinderen in de kerk mogen met de leiding naar voren komen
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Overhandiging geschenk namens zondagsschool Jesaja 40:8b
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 105: 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 868: 3, 4, 5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Na afloop kunt u het doopouderpaar van der Steen-Mollenhorst vóór in de kerk gelukwensen.

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 2: 10 (NBV)
Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

Het bijbelboek Exodus heet: ‘We elè sjemot.’ Naar de beginwoorden in het Hebreeuws: ‘En dit zijn de namen.’ Namen van de zonen van Jacob, die in Egypte uitgroeiden tot compleet volk in het land Gosen. De farao voerde een bevolkingspolitiek. Bestaande uit verdrinkingsdood van alle Joodse jongetjes.

Zo gezien kan het soms ook een voordeel zijn zoals bij jullie nu om een meisje te hebben. Vader Amram (oom) en moeder Jochebed (ere zij God) hadden al twee kinderen. Dochter Mirjam (geliefd) was 14 en zoon Aäron (verlicht) 3. Tot er plots die nakomer is. Volgens rabbijnen de naam Joachim (God richt op) dragend.

Een uitzonderlijk móói kind, aldus Stefanus (Hd.7:20). Geofferd aan de god van de vruchtbaarheid in Egypte: Nijl. De op één na langste rivier ter wereld. Móói kind: maar kijken niet alle ouders met zo’n blik van vertedering naar hun boreling? Iedere ouder vindt zijn of haar eigen kind toch het mooiste ter wereld!

Een periode van postnatale stress volgt. Mirjam en Aäron moesten hun blijdschap over het kleine broertje drie maanden verborgen houden. Wat een opgave. Ook voor de ouders. Tót je op een punt komt dat je als mens moet erkennen: niemand kan ons kind beschermen. Behalve die Ene. Wáár of niet?

Er wordt een mandje gemaakt. In het Hebreeuws: ‘tewa.’ Een ark. Het zelfde woord als bij Noach (Gen.6:14). Jullie willen straks Nora (God is mijn licht), Lynn (verwijzing naar Maria Magdalena), Elisa (God is redding) laten dopen. Jullie leggen het niet te vondeling in het (doop)water. Nee, ze wordt bóndeling!

Het arkje om Nora-Lynn bestaat uit door jullie geweven draden van geloof, gebed en zorg. Door jullie als ouders ook ‘bestreken’ met opofferingsgezindheid. Maar vroeg of laat komt het moment, waarop wij ‘ons’ kind moeten loslaten. En dan is het soms al jong speelbal op de golven van de levenszee. Wat kun je als mens doen?

Laten we daarvoor kijken naar moeder Jochebed en dochter Mirjam. Dan lijkt ‘t soms zelfs zo te zijn, alsof God Zich doof houdt voor onze gebeden. Want wie je niet kunt gebruiken, duikt opeens op. Verschijnt nota bene aan de oever van de Nijl de dochter van de vijand: farao. Wat gebeurt? Het drijvende Joodse jongetje stal haar hart.

Moeder en dochter zijn onder grote druk, die enkel God kan doen verwisselen in geluk. Ja, er zijn soms meer onopgemerkte verhoringen dan niet verhoorde gebeden. Waarom onopgemerkt? Omdat God niet de route kiest, die wij verwachten. Zo werd het mandje een ‘arkje des behouds’. Raakt God het hart van farao’s dochter. Krijgt Jochebed betaald moederschapsverlof in de kinderdagopvang.

Met de woorden van onze tekst: Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ Mosja betekent uitredden. Hij die ooit eerst zelf eruit getrokken is, zal later ook anderen eruit trekken. Wat een profetische naam. De naam als voorteken. Eerst is hij 40 jaar prins aan hof van vijand.

Daarna begint Mozes’ eigen exodus (uittocht). Wordt hij zich bewust van zijn eigen wortels. Hij is Hebreeër en slaat de hand aan een Egyptenaar. En toch wilde zijn volk hem níet als redder. Gemeente, ook wij stellen redding liever uit tot later. Jullie als ouders van Nora-Lynn níet. Jullie laten zien Wie je kind kan redden, als de baren hoog gaan.

Ja, er is géén andere naam onder de hemel en op de aarde, waardoor wij behouden kunnen worden (Hd.4:12). Jezus. In Hem sprong God ons nà. Om ons te redden uit een leven zónder God. Zijn levensarkje: een kribbe. Voor ons nog steeds en jullie Nora-Lynn: de kerk. Om ons daar te vullen met Zijn Geest (Rm.5:5). Om ons méé te nemen naar een eeuwig Huis, niet met mensenhanden gemaakt.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten