Eredienst – zondag 8 november 2015 om 10.00

Eredienst – zondag 8 november 2015 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Hoogmoed komt voor de val!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 78: 1, 2, 3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 448
 • Geloofsaansporing: Mattheüs 25: 31-33, 40, 45b (BGT)
 • Zingen: R. Kleijer: Op het leven nr. 43 (melodie: Liedboek nr. 841)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Daniël 5: 13-30
 • Zingen: Liedboek nr. 95: 4, 5
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Daniël 5: 23b (NBV)
 • Zingen: Liedboek nr. 912: 1, 3, 5, 6
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 865: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Daniël 5: 1-12

Vragen voor zelfstudie

 1. Hebt u mensen in uw omgeving die u kunnen adviseren zoals de moeder van Belsassar deed? Zo ja, wat is uw ervaring hiermee?
 2. Wat was er nodig, voordat Daniël ook op het hoogste niveau het geloof in de God van Israël in Babel ter sprake bracht? En wat betekent dit voor ons?
 3. Na uitleg door Daniël van het teken aan de wand van het paleis in Babel, sterft koning Belsassar vrijwel onmiddellijk ter plekke. Aan welke situatie in het Nieuwe Testament doet dit gedeelte uit de bijbel u denken?

 

Samenvatting preek

Tekst: Daniël 5: 23b (NBV)

Ruim een week na Hervormingsdag is ’t goed om te beginnen met een citaat van Luther. Volgens de kerkvader uit Wittenberg staan er in de wereld tweeërlei soorten kansels: die van God en duivel. En weet u wat het verschil is tussen beiden? De kansel van God doet een mens soms op de grondvesten trillen.

Om juist daarna vertroostend en bemoedigend te zijn. De kansel van satan werkt precies omgekeerd. Mensen wordt eerst in slaap gewiegd en zorgeloos gemaakt. Pas daarna komt de aap uit de mouw. Roepen mensen teleurgesteld uit: ‘Waarom hebben we al die tijd de Here niet gekend naar dat Hij te vrezen is?’

Koning Belsazar ging nog één stap verder. Evenals veel landgenoten in onze dagen laat hij zich van geen enkele kansel ook nog maar iets gezeggen. Op 7 oktober 539 voor Christus beschouwt hij het Babel van opa Nebukadnezar en vader Nabonid als onneembaar. Ten teken daarvan zet hij ‘t op een féésten.

Terwijl de omstandigheden daar allerminst naar waren. De Meden en de Perzen hadden het Babylonische wereldrijk goeddeels veroverd. De ondergang dreigt, maar hij kiest voor de eeuwenoude formule: ‘Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we (1Cor.15: 32).’ Als in de tijd vóór de zondvloed.

In zijn staat van beneveldheid vervalt hij tot overmaat van ramp tot godslasterlijk gedrag. Belsazar liet ooit veroverd vaatwerk uit tempel te Jeruzalem aanrukken om te slempen. Zo’n soort van bezoedeling maakten we deze week mee bij Pauw, toen schrijver Dimitri Verhulst de bijbel op één lijn zette met Mein Kampf.

‘Fort Europa’ begint steeds meer contouren te vertonen van het Babel uit Openbaring. De meerderheid erbinnen is bang voor elk type geloof dat aanspraak maakt op héél het leven. De meervoudig oververzadigde in zichzelf opgaande mensheid, die geen grens meer kent, wenst níet gestoord te worden in de welvaartsroes.

Inmiddels te nuchter voor leven mét en dronken van leven zónder God zien we James Bond op het witte doek bij Spectre. Met als titelsong: Writing’s on the wall. Plots klinkt er indringend uit speakers de stem van Sam Smith met de woorden: ‘How do I live? How do I breathe? If I risk it all, could you break my fall…?’

Komt hoogmoed voor de val? De muzikale vraag uit de bioscoop verschijnt op de muur van koninklijk paleis van Belsazar. Als ware ’t de stenen tafels van Mozes. Met daarop een Aramese tekst: ‘Mene mene tekel ufarsin.’ Is er nog een hofprediker in de zaal, die de tekenen der tijden weet te duiden? Ja, de oude kanseltijger Daniël.

En profeteren verwart hij níet met profiteren. Hij past de goede waar van de boodschap níet aan de klant aan. Majesteit, ú hebt Het Hóógste Gezag, dat van de God van Israël, getart. Hóór de woorden van de tekst: Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt.

Daniël zegt hier in diepste wezen hetzelfde als later Meerdere Daniël Jezus Christus tegen Pontius Pilitus: ‘Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven ware (Joh.19:11a).’ Slechts God is Allerhoogste Koning. Ja, je luistert anders, als je ‘t ontdekt: dit gaat ook mij aan! Hoe is ’t nu bij u en mij?

Komt de Heer écht aan Zijn eer in ons leven? How do I live? How do I breathe? Alleen de Heiland kan zeggen:’ Ik heb U verheerlijkt op de aarde en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt (Joh.17:4a,26a).’ Wie zich voor de naam boven alle naam niet schaamt, mag naar het bruiloftsfeest van het Lam.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten